vrijdag 22 augustus 2014

Artikel NOS Teletekst: Fout op fout in onderzoek Neonazi's

Beste Lezers,
 
Hieronder treft u een uiterst boeiend nieuwsbericht van NOS teletekst aan met als titel 'Fout op fout in onderzoek Neonazi's, dat ik u als lezers beslist niet wil onthouden. Naar mijn mening een bijzonder boeiend nieuwsbericht. Veel leesplezier toegewenst!
 
Met vriendelijke groet,
INFORMATIECENTRUM TWEEDE WERELDOORLOG (IWOII)
 
Anne Louis Cammenga
Directeur
 
 

 


vrijdag 1 augustus 2014

Artikelen over Jodenhaat in Nederland en Europa ! / Begrijpt u nu onze jarenlange waarschuwing tegen de Zeisterse Neo-Nazi Jan Peter Mante en consorten ?

Artikelen over Jodenhaat in Nederland en Europa !

Begrijpt u nu onze jarenlange waarschuwing tegen de Zeisterse Neo-Nazi Jan Peter Mante en consorten ?

Zeist, 1 augustus 2014

Beste Lezers,

Onder dit korte artikel treft u een aantal nieuwsartikelen aan over de huidige, steeds meer oprukkende Jodenhaat in Nederland en Europa ! Het is - helaas net als in de jaren dertig van de vorige eeuw - thans weer een uiterst actueel thema ! Zoals u zélf aan de hand van deze artikelen kunt constateren.

Begrijpt u nu waarom wij vanuit onze stichting al vele, vele jaren waarschuwen voor de Zeisterse Neo-Nazi Jan Peter Mante en consorten en daarover zowel bij de burgemeester van Zeist, Koos Janssen als bij alle Zeisterse politieke partijen waarschuwende geluiden vanuit onze stichting hebben laten horen?

Nog even voor uw herinnering: Jan Peter Mante is de oprichter én de eigenaar van het extreemrechtse forum Noordland. Dit is een forum waarvan een aantal leden ook banden hebben met het neonazistische forum Stormfront. In één van zijn teksten spreekt Neo-Nazi Jan Peter Mante zelfs ook de verwachting uit dat één van zijn publicaties op Stormfront zal verschijnen.
Op het forum Noordland, waarvan Jan Peter Mante - nogmaals - de oprichter en de eigenaar is, maar ook door Jan Peter Mante zélf zijn mijn collega, de heer mr. F.J. IJspeerd en ikzelf o.a. onder zijn schuilnaam Maggy Magon in de meest beledigende termen 'neergezet'. Ik troost mij er dan ook maar mee dat in een Scientology Church tekst over Jan Peter Mante het volgende wordt gezegd: 'Neo-Nazi Jan Peter Mante: From the Mouth of a Madman'. Een link naar deze uiterst voortreffelijke en volledige karakterbeschrijving van Neo-Nazi Jan Peter Mante treft u hierbij aan:
http://www.holysmoke.org/cos/neo-nazi-nut.htm . Zowel mijn collega Fred IJspeerd als ikzelf herkennen na al onze ervaringen met deze Zeisterse Neo-Nazi ons dan ook voor 100% volledig in deze karakterbeschrijving.

Dat neemt niet weg dat de neonazistische gedachtegangen en de uitingen hiervan op de diverse fora niet gevaarlijk kunnen zijn. Integendeel! In de jaren dertig hebben wij kunnen zien waar het neonazistische denken van dictator Adolf Hitler uiteindelijk toe heeft geleid. Niet alleen tot een vernietigende Tweede Wereldoorlog, die miljoenen mensen het leven heeft gekost, maar ook nog eens de moord op zes miljoen onschuldige Joodse medeburgers. Vandaar dat onze stichting zich inzet om herhaling van de geschiedenis in de toekomst te voorkomen. Vandaar dat wij ons waarschuwende geluid willen blijven laten horen tegen de huidige, steeds meer oprukkende Jodenhaat in Nederland en in Europa en tegen het verderfelijke gedachtengoed van Neo-Nazi's zoals de Zeisterse Jan Peter Mante. Neonazisme begint klein, maar kan zich verspreiden. Wij hebben dit in de jaren dertig van de vorige eeuw zien gebeuren en maken dit thans - helaas - opnieuw in Nederland en Europa mee.

Vergist u zich niet! Op diverse van de huidige extreemrechtse en neonazistische wordt zowel de Holocaust zélf als het aantal van zes miljoen Joodse slachtoffers ontkend. Een klein zaadje kan zich ontkiemen en uitgroeien tot een grote boom. Vandaar dat onze stichting waarschuwt tegen rechtsextremisme, racisme, neonazisme, Jodenhaat en holocaustontkenning. Jan Peter Mante woont op de Schaerweidelaan in Zeist. Neonazisme kan zich dus ook in Zeist voordoen! Dichter bij uw voordeur dan u denkt!

Wij zijn dan ook bijzonder dankbaar dat zowel de Bisschoppen van de Rooms-Katholieke kerk, de Protestantse Kerken Nederland als een aantal moskeeën een waarschuwende geluid hebben laten horen tegen de huidige, helaas weer oprukkende Jodenhaat in Nederland en wij sluiten ons vanuit onze stichting dan ook volledig en van ganser harte bij dit waarschuwende geluid van de Nederlandse kerken en moskeeën aan.

Met gevoelens van de meeste hoogachting en met vriendelijke groet,
INFORMATIECENTRUM TWEEDE WERELDOORLOG (IWOII)

Anne Louis Cammenga
Directeur


 
________________________________________________________________________________