dinsdag 18 november 2014

Aangifte tegen Neonazi en Beroepsoplichter Jan Peter Mante wegens Haat Zaaien, Discriminatie, Smaad, Laster en Belediging


Beste Lezers,
Op 15-11-2014 hebben mijn collega, de heer mr. F.J. IJspeerd en ikzelf aangifte gedaan tegen de Zeisterse Neonazi en Beroepsoplichter Jan Peter Mante en tegen een aantal van zijn consorten wegens:
  • Haat Zaaien tegen Christenen
  • Haat Zaaien tegen de Rooms-Katholieke kerk
  • Discriminatie van Christenen
  • Haat Zaaien tegen de Rooms-Katholieke kerk
  • Smaad, Laster, Belediging van Christenen
  • Smaad, Laster, Belediging van Zijne Heiligheid, Emeritus Paus Benedictus XVI
De burgemeester van Zeist, de heer drs. J.J.L.M. Janssen, diens beleidsambtenaar en een aantal kerkelijke instanties zijn hiervan op de hoogte gesteld.
Met gevoelens van de meeste hoogachting en met vriendelijke groet,
INFORMATIECENTRUM TWEEDE WERELDOORLOG (IWOII)
Anne Louis Cammenga
Directeur
_______________________________________________________________________________