zaterdag 20 december 2014

Van ganser harte U en al uw dierbaren een Zalig Kerstfeest en een Gezond, Voorspoedig, Gelukkig, Zalig Nieuw Jaar 2015 toegewenst !!!


Beste Lezers,


Van ganser harte wensen mijn collega, de heer mr. F. (Fred) J. IJspeerd, Adviseur van het Informatiecentrum Tweede Wereldoorlog en ikzelf U en al uw hierbij een Zalig Kerstfeest en een Gezond, Voorspoedig, Gelukkig, Zalig Nieuw Jaar 2015 toe !!!

Moge het nieuwe jaar 2015 U en uw dierbaren al datgene brengen wat U allen er van verwacht !!!

Met gevoelens van de meeste hoogachting en met vriendelijke groet,
INFORMATIECENTRUM TWEEDE WERELDOORLOG (IWOII)

Anne Louis Cammenga
Directeur

C.C.      De heer mr. F.J. IJspeerd, Adviseur Informatiecentrum Tweede Wereldoorlog (IWOII)

 


 
 
_________________________________________________________________________