vrijdag 30 januari 2015

Schriftelijke verklaring Geneesheer Directeur Altrecht Locatie Zeist over Neo-Nazi Jan Peter Mante en diens alias Maggy Magon

Beste Lezers,

In het verleden heeft - zoals u weet - de Zeisterse Neo-Nazi en Beroepsfantast Jan Peter Mante zich naar mij toe gepresenteerd als 'Maggy Magon'. Als 'Maggy Magon' deed hij/zij het voorkomen dat hij/zij over therapeutische vaardigheden zou beschikken en dat hij/zij met een collega van Altrecht over mij zou hebben gesproken.

Uiteraard heb ik naar aanleiding van deze bewering van de Zeisterse Neo-Nazi en Beroepsfantast Jan Peter Mante het e.e.a. geverifieerd bij de heer G. Uijterwaal - Op 't Rood, Geneesheer Directeur van Altrecht Locatie Zeist. De schriftelijke verklaring van deze Geneesheer Directeur treft u hieronder aan.


 
Het antwoord van de Geneesheer Directeur Altrecht Locatie Zeist laat aan duidelijkheid absoluut niets, maar dan ook helemaal niets, te wensen over. Noch Beroepsfantast Jan Peter Mante noch diens alias 'Maggy Magon' zijn bij deze Geneesheer Directeur bekend. Er is geen enkele relatie tussen de beide personen en Altrecht bekend. Om dus nog maar te zwijgen over het feit dat er dus formele contacten c.q. formele relaties tussen Beroepsfantast Jan Peter Mante, diens alias 'Maggy Magon' en Altrecht bestaan. Die zijn er dus overduidelijk niet.
 
 
Mocht de Zeisterse Neo-Nazi en Beroepsfantast Jan Peter Mante zélf of onder zijn schuilnaam 'Maggy Magon' naar u toe dus insinueren dat hij/zij contacten heeft met 'collega's ' bij Altrecht, dan weet u vanaf nu dus gelijk hoe laat het is. Die zijn er dus helemaal niet. Dat heeft deze brief van de Geneesheer Directeur van Altrecht Locatie Zeist mij in het verleden en thans ook u als lezer voor eens en altijd duidelijk gemaakt.
 
Met gevoelens van de meeste hoogachting en met vriendelijke groet,
INFORMATIECENTRUM TWEEDE WERELDOORLOG (IWOII)
 
 
Anne Louis Cammenga
Directeur
 
________________________________________________________________________________
 


zaterdag 24 januari 2015

Neonazi en Beroepsfantast Jan Peter Mante alias 'Maggy Magon' alias 'Anita'

Neonazi en Beroepsfantast Jan Peter Mante alias 'Maggy Magon' alias 'Anita'

Beste Lezers,

In het verleden ben ik door de Zeisterse Neonazi en Beroepsfantast Jan Peter Mante schriftelijk via Hyves benaderd onder het pseudoniem van 'Maggy Magon'.

De correspondentie is - zoals u zelf kunt constateren - duidelijk bedoeld om contact met mij te maken.

Gelukkig heb ik de Zeisterse Neonazi en Beroepsfantast Jan Peter Mante alias 'Maggy Magon' op tijd doorgehad en hem c.q. haar dit ook laten weten. Vervolgens kwam hierop de volgende reactie van Mante alias 'Maggy Magon' terug.


Kortom: BETRAPT !!! Zelf werd ik toen daarna niet meer door Jan Peter Mante onder de schuilnaam van 'Maggy Magon' benaderd.


Dat Neonazi en Beroepsfantast Jan Peter Mante dezelfde is als 'Maggy Magon' wordt schriftelijk bevestigd door Olaf P. Baas:

 
 
 
Volgens de correspondentie, die u hieronder aantreft, schrijft de Zeisterse inwoner Jan Peter Mante nu ook op het Forum voor de Vrijheid onder het pseudoniem 'Anita'. Maar dit wordt duidelijk niet op prijs gesteld. Zoals u zélf uit de correspondentie hieronder kunt opmaken.
 
 


 U weet nu als lezer dat u door Neonazi en Beroepsfantast Jan Peter Mante onder het pseudoniem van een vrouw kunt worden benaderd. Een gewaarschuwd mens telt voor twee. Na al mijn persoonlijke, uiterst slechte ervaringen met Mante wil ik u graag hierbij voor zijn gedrag waarschuwen. Zodat u zijn c.q. 'haar' toenaderingspogingen via internet op tijd doorheeft en Mante op tijd kunt laten weten dat u van zijn/'haar' toenaderingspogingen niet bent gediend.

Met gevoelens van de meeste hoogachting en met vriendelijke groet,
INFORMATIECENTRUM TWEEDE WERELDOORLOG (IWOII)

Anne Louis Cammenga
Directeur

_____________________________________________________________________________

 
 
_______________________________________________________________________________
 

23-01-2015 Onvergetelijke Ontmoeting met Monseigneur Herman Woorts, Hulpbisschop en Vicaris van het Aartsbisdom Utrecht in het Bisschoppelijk Paleis in Utrecht


Beste Lezers,

Gisteren heb ik met een aantal andere gasten een onvergetelijke dag gehad op het Aartsbisschoppelijk Paleis in Utrecht, waar ik een uiterst plezierig gesprek heb gevoerd met Zijne Hoogwaardige Excellentie Hermanus Willibrordus Woorts, Vicaris en Hulpbisschop van het Aartsbisdom Utrecht en derhalve de rechterhand van Zijne Eminentie, Kardinaal Willem Eijck. Monseigneur Woorts zet zich namens ons Bisdom in voor een goede verstandhouding tussen het Jodendom en het Christendom. Monseigneur Woorts is Voorzitter Diocesane Werkgroep Kerk en Jodendom.
 
Zijne Hoogwaardige Excellentie Hermanus Willibrordus Woorts,
Vicaris en Hulpbisschop van het Aartsbisdom Utrecht
Met Monseigneur Woorts heb ik het dan ook o.a. gehad over het belang van het voorkomen van fascisme en antisemitisme in onze samenleving. Uiteraard heb ik met Monseigneur Woorts ook nog over vele andere onderwerpen gesproken. Zo heb ik met Monseigneur Woorts over het belang van mijn in woord en daad getoonde 100% volstrekte eerlijkheid in mijn benadering in de afgelopen jaren van de Neonazi's, Politie en Justitie in zowel mijn functie als directeur van het Informatiecentrum Tweede Wereldoorlog (IWOII); als belijdend en meelevend Rooms-Katholiek en als privépersoon en over mijn huidige roepingentraject binnen de Rooms-Katholieke kerk.
 

23-01-2015: Onvergetelijke ontmoeting met Monseigneur Herman Woorts, Hulpbisschop en Vicaris van het Aartsbisdom Utrecht in het Bisschoppelijk Paleis in Utrecht. Monseigneur Woorts en Anne Louis Cammenga staan beiden voor het schilderij van Paus Adrianus VI, de enige Paus van Nederlandse afkomst.
 
Uiteraard hebben wij het samen ook over spirituele zaken gehad, zoals het belang van de Maria- en Heiligenverering in het leven van iedere individuele Rooms-Katholiek. Ook heb ik Monseigneur Woorts laten weten hoeveel hij vroeger voor mij als Pastoor van de - toen nog - Emmaus Parochie (thans Sint Maarten Parochie) voor mij heeft betekend en hoe hij voor mij een belangrijk, inspirerend voorbeeld is geweest is geweest om mij vanuit de leer van het Christelijk Geloof en vanuit de grondbeginselen van de Rooms-Katholieke kerk mij in woord en daad als belijdend en meelevend Rooms-Katholiek en derhalve als directeur van het Informatiecentrum Tweede Wereldoorlog (IWOII) mij in te zetten tegen het fascisme en het antisemitisme.
Samen met een aantal andere gasten heb ik onder leiding van Monseigneur Woorts zowel een Eucharistieviering als later in de middag een gebedsviering bijgewoond in de privékapel van Kardinaal Eijk.
 
 
 
1.    Het altaar in de privékapel van Kardinaal Eijk
2.    De achterzijde van de privékapel van Kardinaal Eijk
3.    Piëta (uitbeelding van de dode Christus vergezeld door Maria) boven de deur van de privékapel
4.    Vierde afbeelding van de Staatsie (Kruisweg van Jezus Christus) in de privékapel: Jezus Christus ontmoet zijn moeder Maria
Monseigneur Woorts heeft mij in de privékapel van Kardinaal Eijk een stukje pij laten zien van de later Heilig verklaarde Rooms-Katholieke verzetsheld Karmelietenpater Titus Brandsma. Een voor mij uiterst aangrijpend, ontroerend en inspirerend moment.
 
 
 
Afbeelding van een stukje van de pij van de later Heilig verklaarde Rooms-Katholieke verzetsheld Titus Brandsma
 
Tevens ben ik door Monseigneur Woorts rondgeleid in de Sint Catherina Kathedraal in Utrecht, waar ik onder andere de prachtige Vredeskapel heb gezocht, waar zich aandenkens bevinden aan de moedige Rooms-Katholieke verzetshelden, Kardinaal de Jong, Karmelietenpater Titus Brandsma en Karmelietes Edith Stein, die samen met haar zuster Rosa - eveneens non in het klooster - vanuit hun nonnenklooster in Echt (Zuid-Limburg) zijn afgevoerd naar het Duitse concentratiekamp Auschwitz en daar vervolgens zijn vergast. Deze personen zijn voor mij met recht een inspirerend voorbeeld om mij als belijdend en meelevend lid van de Rooms-Katholieke kerk mij in woord en daad in te blijven zetten tegen het fascisme en het antisemitisme en het Christelijk Geloof en de leer van de Rooms-Katholieke kerk mijn leven lang uit te blijven dragen.
 
 
 
 
1.    Schilderij van de Rooms-Katholieke verzetsheld Kardinaal De Jong in de Vredeskapel van de Sint Catherina Kathedraal in Utrecht
2.    Bronzen beeldje van de Rooms-Katholieke verzetsheld Titus Brandsma in de Vredeskapel van de Sint Catherina Kathedraal in Utrecht
3.    Bronzen beeldje van de Heilige Karmelietes Edith Stein in de Vredeskapel van de Sint Catherina Kathedraal in Utrecht
 
Monseigneur Woorts heeft mij de appartementen aangewezen, waar Zijne Eminentie, Kardinaal Eijk op de bovenste verdieping van het Bisschoppelijk Paleis woont. Ook hebben wij samen door de tuin achter het Bisschoppelijk Paleis gewandeld.
Wij sloten gezamenlijk de dag af met een heerlijke broodmaaltijd met soep en van Monseigneur Woorts kreeg ik als spirituele boodschap een exemplaar van het blad Optocht mee. Om net als eens Sint Willibrord, die het Evangelie in Utrecht heeft verkondigd, 'Op Tocht' te gaan en als Rooms-Katholiek de boodschap van Jezus Christus en van de Rooms-Katholieke kerk in woord en daad in de wereld te verkondigen en voor te leven.

 


 
 


Deze 23e januari 2015 is voor mij een onvergetelijke, indrukwekkende, leerzame, hartverwarmende dag en ontmoeting geweest met Monseigneur Woorts op het Bisschoppelijk Paleis in Utrecht geworden, die ik mijn leven lang nooit meer zal vergeten. Net zoals ik aan zijn wijze pastorale raadgevingen, die hij mij vroeger als Pastoor heeft gegeven mijn leven lang een dierbare en dankbare herinnering zal blijven bewaren.
Met gevoelens van de meeste hoogachting en met vriendelijke groet,
INFORMATIECENTRUM TWEEDE WERELDOORLOG (IWOII)
Anne Louis Cammenga
Directeur
 
________________________________________________________________________
 
 
_________________________________________________________________________
 
 
 

 
 
 maandag 19 januari 2015

Uiterst boeiende informatie: Schriftelijke verklaringen van twee Trouw-Journalisten inzake de waarheidsgehalte van gepubliceerde artikelen Trouw over de Zeisterse Neonazi en Zwendelaar Jan Peter Mante !!!

Beste lezers,

Zoals een aantal van u ongetwijfeld nog weet, heeft de Zeisterse Neonazi en oplichter Jan Peter Mante in het verleden getracht de Scientology Church in Amsterdam op te lichten en te chanteren. U ziet dit hele verhaal uitvoerig vermeld staan in de artikelen in Trouw hieronder. Inmiddels heb ik persoonlijk telefonisch contact gehad met de beide journalisten, die de Zeisterse Neonazi Jan Peter Mante in het verleden hebben geïnterviewd. Dit zijn de journalisten Romana Abels en Koert van der Velde van het dagblad Trouw. Over de journalistieke waarheidsgetrouwheid van de gepubliceerde artikelen in Trouw heeft Romana Abels naar mij toe de volgende schriftelijke verklaring afgelegd:Trouw-Journalist Koert van der Velde heeft hieromtrent schriftelijk naar mij toe het volgende bevestigd:

 

Degenen die zich de oplichtings- en chantagepraktijken van Neonazi Jan Peter Mante ten aanzien van de Scientology Church in Amsterdam zich niet meer kunnen herinneren verwijs ik bijzonder graag naar de artikelen hieronder. Heel veel leesplezier toegewenst !!!

Met gevoelens van de meeste hoogachting en met vriendelijke groet,

INFORMATIECENTRUM TWEEDE WERELDOORLOG (IWOII)

Anne Louis Cammenga

Directeur

_____________________________________________________________________________

woensdag 7 januari 2015

Waarschuwing bekende publiciste Karin Spaink voor de leugens en de fantasieverhalen van Neo-Nazi Jan Peter Mante

Waarschuwing bekende publiciste Karin Spaink voor de leugens en de fantasieverhalen van Neo-Nazi Jan Peter Mante
Beste Lezers,
 
Via de bekende publiciste Karin Spaink heb ik informatie ingewonnen over de Zeisterse Neo-Nazi Jan Peter Mante. Zij heeft mij per mail geattendeerd op de leugens en de fantasieverhalen van Neo-Nazi Mante. Hieronder treft u het voor u allen bijzonder interessante e-mailbericht aan, waarin zij de leugens en fantasieverhalen van Neo-Nazi Mante bevestigd. Deze informatie wil ik u allen beslist niet onthouden. Een gewaarschuwd mens telt immers voor twee.
 
Met vriendelijke groet,
INFORMATIECENTRUM TWEEDE WERELDOORLOG (IWOII)
 
Anne Louis Cammenga
Directeur
 
-----Oorspronkelijk bericht-----
Van: Karin Spaink [mailto:karin@spaink.net]
Verzonden: dinsdag 23 september 2014 17:35
Aan: Anne Louis Cammenga
Onderwerp: Re: Vriendelijk verzoek om informatie over Jan Peter Mante
Urgentie: Hoog

On Sep 23, 2014, at 16:56 , Anne Louis Cammenga <alcammenga@kpnmail.nl> wrote:

 
Beste heer Cammenga

> Nu is onze vraag aan u als volgt: kunt u ons aan informatie over Jan Peter Mante helpen, die wellicht ter aanvulling op onze 14 aangiftes voor politie en justitie nog interessant kan zijn? Of voor onszelf? Jan Peter Mante doet het in zijn zelfgeschreven memoires ‘My Story’ namelijk voorkomen dat hij nauwe contacten heeft onderhouden met de CIA. Ook vertelde hij tijdens diens infiltratiepoging aan de heren IJspeerd en Cammenga dat hij nauwe contacten onderhoudt met inlichtingendiensten zoals de CIA, AIVD, Mossad, etc. Wat weet u hiervan? Is dit waar of kunnen wij dit net als vele van zijn andere beweringen naar het rijk der fabelen verwijzen?
 

`Ook dat is allemaal gelogen. Mante is een beroepsfantast.

 
Hij heeft ook een periode opgetreden als guru / healer, zie http://www.kasamba.com/peter-mante/

Hij heeft bij de LPF proberen te infiltreren en deed zich voor als het Shimura Cyber Comité: http://www.sdnl.nl/aivd-fortuyn.htm

Hij zou lid zijn van het Japanse Soka Gakkai International: https://karin.nakedcellist.org/index.php/Mante/Soka_Gakkai_International

 
Bekende aliassen:

Newkid, Jan-Peter Mante, Jan Peter Mante, Peter Mante, JPM, Snorri, Snorri Helgarsson, Samson, Hans 'Bill' Vermeulen, Marco Waterring.

Een voormalig lid van de AIVD heeft het 'gevalMante' nauwkeurig gevolgd, maar helaas is deze man -Harry Onderwater -  een paar jaar gelden komen te overlijden.

Mocht de Officier van Justitie meer informatie nodig hebben, dan help ik graag.

met vriendelijke groet,

- K -

 
--

Remember, the enemy's gate is DOWN.

  - Orson Scott Card: Ender's Game