woensdag 16 september 2015

15-09-2015: Uitstekend gesprek IWOII met Nieuw Democratisch Zeist (NDZ) over o.a. rol en houding Zeisterse politie en over bedreigingen en overlast door Neonazi Jan Peter Mante en Neonazipartners Marco H. van de Wetering !!!

Beste Lezers,

Vandaag, dinsdag, 15 september heden heb ik op het gemeentehuis van Zeist een ontmoeting gehad met de Fractieleden van Nieuw Democratisch Zeist. In dit gesprek vertelde ik aan de Fractievoorzitter, Koos van Gemeren en aan de Fractieleden van Nieuw Democratisch Zeist wat in de afgelopen jaren mijn ervaringen zijn geweest met de politie van Zeist en met justitie en hoe deze zich naar mij toe hebben gedragen in verband met de afhandeling van o.a. mijn aangiftes tegen de Zeisterse Neonazi Jan Peter Mante en diens partner Marco H. van de Wetering. Ik heb Koos van Gemeren en zijn fractiegenoten gevraagd mijn dossier nauwlettend te blijven volgen.

Koos van Gemeren gaf namens de fractie Nieuw Democratisch Zeist aan dat zijn partij het belangrijk vindt dat de democratische grondrechten van alle burgers in Zeist worden gewaarborgd en dat alle burgers door de Nederlandse overheid fatsoenlijk en met respect worden behandeld. Zijn partij ziet hier nauwlettend op toe. Net als alle andere Zeisterse burgers dient wat Nieuw Democratisch Zeist betreft dus ook mijn grondrechten te worden gewaarborgd en dien ook ik fatsoenlijk en met respect door overheidsambtenaren te worden behandeld. Koos van Gemeren gag tijdens het gesprek aan dat Nieuw Democratisch Zeist er in dit opzicht voor alle burgers van Zeist is, dus uiteraard ook voor mij.

Mijn dossier met betrekking tot mijn ervaringen met politie en justitie en omtrent de ondervonden bedreigen en overlast van de Zeisterse Neonazi Jan Peter Mante en diens partner Marco H. van de Wetering  is bij Koos van Gemeren en de overige fractieleden van Nieuw Democratisch Zeist bekend. Ook worden mijn mailings door hem en zijn overige fractieleden gelezen. Samen met vertegenwoordigers van andere Zeisterse politieke partijen wordt ook de fractie van Nieuw Democratisch Zeist regelmatig door de burgemeester van Zeist op de hoogte gehouden van mijn dossier met betrekking tot mijn contacten met politie en justitie en de ondervonden neonazistische bedreigingen en overlast.

De burgemeester van Zeist heeft immers hierin ook ge├»ntervenieerd. Dankzij de burgemeester van Zeist heeft immers pas na 1 ¾ jaar eindelijk de eerste aangiftes van mijzelf en van twee andere benadeelde partijen, waaronder een inwoner van Zeist, bij de politie van Zeist plaats kunnen vinden. Voorheen weigerde de politie van Zeist namelijk om dit ├╝berhaupt te doen. Dankzij de interventie van burgemeester Janssen en de inzet van Yno Hoekstra, beleidsambtenaar van de gemeente Zeist, heeft de eerste aangifte uiteindelijk in november 2013 plaats gevonden. Daarna zijn er nog 16 andere aangiftes van mijn collega mr. Fred IJspeerd en van een andere vrouwelijke benadeelde Zeisterse partij gevolgd. In totaal zijn er 17 aangiftes verricht.

De fractie van Nieuw Democratisch Zeist liet mij bij monde van fractievoorzitter Koos van Gemeren weten dat zij de regelmatige terugkoppelingen hieromtrent door de burgermeester van Zeist met veel belangstelling zal blijven volgen, omdat de waarborging van de grondrechten en een respectvolle en fatsoenlijke behandeling van alle Zeisterse burgers, dus ook van mij, de fractie van Nieuw Democratisch Zeist zeer ter harte gaat.

Het is een open en eerlijk gesprek geweest, waarin een aantal zaken duidelijk naar elkaar toe werden uitgesproken. De oprechte belangstelling van Nieuw Democratisch Zeist met betrekking tot mijn dossier en dan met name toegespitst op mijn ervaringen als burger van Zeist met politie en justitie doet mij bijzonder veel genoegen. Ik heb het dan ook zeer op prijs gesteld dat de fractie van Nieuw Democratisch Zeist tijd voor mij in haar agenda heeft vrijgemaakt en mij vanavond persoonlijk te woord heeft gestaan. Na afloop van het gesprek wenste Fractievoorzitter Koos van Gemeren namens hemzelf en de overige fractieleden van Nieuw Democratisch Zeist mij persoonlijk in alle opzichten alle goeds voor mijn verdere toekomst toe en namen wij op allerhartelijkste en uiterst hoffelijke wijze afscheid van elkaar.

Met gevoelens van de meeste hoogachting en met vriendelijke groet,
INFORMATIECENTRUM TWEEDE WERELDOORLOG (IWOII)

Anne Louis Cammenga
Directeur
WEBSITE: INFORMATIECENTRUM TWEEDE WERELDOORLOG (IWOII)
IWOII: WEBPAGINA 8: BIJVAL/PERS

____________________________________________________________________