dinsdag 24 januari 2017

Utrechtse Pastoor Oscar Swijnenberg (o.a. Sint Salvator Parochie) ontvangt Film Klokkenluidersdossier Anne Louis Cammenga


Beste Lezers,

Op dinsdag, 24 januari jl. heb ik een exemplaar van de pro-Christelijke film over mijn Klokkenluidersdossier overhandigd aan Pastoor Oscar Swijnenberg van o.a. de Sint Salvatorparochie in Utrecht. Pastoor Swijnenberg werkt als pastoor van de Rooms-Katholieke Kerk in diverse parochies verspreid over de provincie Utrecht.

Na een bijzonder goed inhoudelijke anderhalf uur durend gesprek, waarin ik de inhoud van de film over mijn Klokkenluidersfilm heb toegelicht en dat in een uitstekende sfeer verliep, heb ik Pastoor Oscar Swijnenberg vervolgens de film over mijn Klokkenluidersdossier persoonlijk overhandigd. 

De pro-Christelijke en pro-democratische flilm over mijn Klokkenluidersdossier heeft de volgende inhoudsopgave:
1. Introductie – De wijze waarop de film het beste kan worden bekeken
2. Anne-Louis als persoon en o.a. zijn Rooms-Katholieke religieuze drijfveren om zich in te zetten om fascisme en antisemitisme in onze samenleving te voorkomen en te bestrijden
3. Ontslag bij Rijkswaterstaat
4. Het Nederlandse Koningshuis
5. Woningcorporatie Seyster Veste (SV) en de Bewonersvereniging Seyst (BVS)
6. De Zeisterse Neonazistische CIA-/AIVD-er Jan Peter Mante en diens partner, de KLPD-er Marco H. van de Wetering
7. Politie en Justitie (Utrecht en Zeist) (o.a. de correspondentie tussen mr. Annemieke Drogt van het OM Arrondissementsparket Midden-Nederland en Johan van Renswoude, Korpschef van de Politie Utrecht, etc.)
8. Moreel-ethische Pro-Democratische / Pro-Christelijke / Pro-Rooms-Katholieke afsluiting/nawoord

Aan Pastoor Oscar Swijnenberg heb ik laten weten dat hij mijn pro-democratische, pro-Christelijke film over mijn Klokkenluidersdossier mag verspreiden in alle parochies, waar hij als Pastoor werkzaam is, en onder al zijn Christelijke netwerkcontacten in het kader van het bevorderen van de democratie en ter voorkoming en ter bestrijding van fascisme en antisemitisme in Nederland en elders in de wereld.


Uiteraard heb ik Pastoor Oscar Swijnenberg laten weten dat mijn collega, mr. Fred Jan IJspeerd en ikzelf te allen tijde bereid zijn om hem, zijn collega-Pastoor, parochianen in de parochies, waar hij als Pastoor werkzaam is en al zijn Christelijke netwerkcontacten in Nederland of waar ter wereld dan ook van alle door hen gewenste nadere informatie te voorzien.


Nadat wij elkaar wederzijds veel succes met alle werkzaamheden en boven alles Gods Zegen en de altijd durende Voorspraak van de Heilige Maagd Maria hebben toegewenst, hebben wij vervolgens op de allerhartelijkste wijze afscheid van elkaar genomen.

Met gevoelens van de meeste hoogachting en met vriendelijke groet,
INFORMATIECENTRUM TWEEDE WERELDOORLOG (IWOII)

Anne Louis Cammenga
Directeur
Website: www.iwoii.nl 



Pastoor Oscar Swijnenberg neemt met een vriendelijke glimlach de film over het Klokkenluidersdossier van Anne Louis Cammenga in ontvangst.


Standbeeld van de Heilige Maagd Maria met haar zoon Jezus Christus.

Stenen kruis met daarop o.a. afgebeeld de Heilige Geest en de Kruisiging van Jezus Christus.

Standbeeld van de Heilige Maagd Maria met haar zoon Jezus Christus. Let op de Rozenkrans die om het standbeeld heen is gewikkeld.
___________________________________________________


 __________________________________________________



zondag 22 januari 2017

D'66 Tweede Kamer Fractievoorzitter Alexander Pechtold ontvangt Film Klokkenluidersdossier Anne Louis Cammenga


Utrecht, 21 januari 2017


Beste Lezers,

Op zaterdag, 21 januari jl. heb ik de film over mijn Klokkenluidersdossier overhandigd aan D'66 Tweede Kamer Fractievoorzitter Alexander Pechtold in de boeken- en tijdenschriftenwinkel van Broese Boekverkopers op de Oude Gracht in Utrecht. Alexander Pechtold gaf hier een interview in het kader van zijn verschenen boek 'Optimist in de Politiek'. Na afloop van het interview mochten de aanwezigen vragen aan hem stellen. 

Hij behandelde mij bijzonder vriendelijk en met veel respect. Ik hoefde slechts de helft van mijn naam te noemen en de heer Pechtold riep reeds op een bijzonder vriendelijke wize uit te midden van alle aanwezigen: "Ik ken u. U bent de directeur van het Informatiecentrum Tweede Wereldoorlog. Ik krijg elke week e-mails van u, die ik altijd graag en met bijzonder veel belangstelling lees". 

Ik vertelde de heer Pechtold over mijn inzet om fascisme en antisemitisme in ons land en elders in de wereld te voorkomen en te bestrijden, waarop ik hem vervolgens vroeg hoe hij zich als Fractievoorzitter van D'66 wilt inzetten om op zijn manier eveneens discriminatie in ons land een halt toe te roepen. 

Hierop liet de heer Pechtold mij en alle overige aanwezigen weten dat het raadzaam is uiterst waakzaam te blijven tegen allerlei soorten uitwassen van discriminatie en onverdraagzaamheid. Hij liet mij weten dat hij als D'66 Fractievoorzitter altijd zijn stem zal verheffen tegen extremisme. 
Ook liet hij mij en alle anderen weten dat hij het van uitermate groot belang vindt om extremistische uitwassen duidelijk te benoemen en hier niet meer om heen te draaien. De afgelopen jaren is vaak vergoelijkend gesproken in de media en door parlementsleden over de uitlatingen van PVV-Fractievoorzitter Geert Wilders. Maar de heer Pechtold is oprecht van mening dat democratisch gekozen Kamerleden het niet over hun kant kunnen laten gaan wanneer de heer Wilders het democratisch gekozen parlement een 'nep-parlement' noemt'. 

Wat zijn bezwaar is tegen de PVV is dat deze partij geen ledenvergaderingen kent en geen democratische structuren, omdat alle macht in feite in handen ligt van slechts één persoon. Namelijk Geert Wilders zélf. 
Ook vindt de heer Pechtold het uiterst bedenkelijk dat de heer Wilders zich de afgelopen dagen heeft begeven in de kringen van extreemrechtse partijen die de Holocaust ontkennen. Het is inderdaad waar dat de heer Wilders afstand heeft genomen van deze uitspraken, maar wat doet hij in hemelsnaam te midden van dit soort extreemrechtse partijen? 
De heer Pechtold liet heel duidelijk in niet mis te verstane bewoordingen weten dat hij persoonlijk totaal niets heeft tegen de PVV-kiezers. Want hij begrijpt dat deze hun ontevredenheid over een aantal zaken willen laten horen. Maar hij is oprecht de mening toegedaan dat de heer Wilders deze ontevreden burgers uiteindelijk geen wezenlijke oplossingen voor hun politieke wensen en verlangens zal bieden. 
De heer Pechtold lief weten dat hij het absoluut onacceptabel vindt dat burgers worden geterroriseerd, bedreigd en geschoffeerd, zoals ik dit zélf helaas in de afgelopen zes jaar als directeur van het Informatiecentrum Tweede Wereldoorlog aan den lijve heb ondervonden. Dat is dan ook de reden dat de heer Pechtold een heel duidelijk signaal heeft af willen geven door degene die hem onlangs bedreigde via politie en justitie aan te laten pakken. 
(Gelukkig heeft de heer Pechtold wél hulp en bescherming van Politie en Justitie gekregen, waar deze overheidsorganisaties het in mijn geval helaas volledig hebben laten afweten. Niet voor niets ben ik dan ook een inmiddels door de Tweede Kamer en het Huis Voor Klokkenluiders erkend en geaccepteerd als Klokkenluider)
Tot slot liet de heer Pechtold weten dat hij goed onderwijs van uiterst groot belang vindt om kennis over de Tweede Wereldoorlog en over de gevaren en de nadelen van discriminatie over te dragen aan huidige en toekomstige generaties. 

Voor zijn uitvoerige aan mij gegeven antwoord heb ik de heer Pechtold dan ook heel hartelijk bedankt. 

Na afloop van het interview vond een signeersessie plaats, waarop de heer Pechtold voor degenen die dit wensten hun gekochte boek van zijn handtekening voorzag. In het exemplaar van zijn boek, dat ik had gekocht, schreef Alexander Pechtold de volgende schitterende, persoonlijk aan mij gerichte opdracht:

'Voor Anne Louis,
 Veel sterkte voor uw inzet voor een vrije samenleving zonder discriminatie !
Alexander Pechtold'

Het boek van D'66 Tweede Kamer Fractievoorzitter Alexander Pechtold 'Optimist in de Politiek' heb ik inmiddels met bijzonder belangstelling gelezen. Op een duidelijke, inzicht gevende, plezierige wijze beschrijft de heer Pechtold de sociale, maatschappelijke en economische ontwikkelingen in Nederland in de afgelopen decennia. Eveneens bijzonder interessant vind ik de wijze waarop de heer Pechtold de ontwikkelingen op milieugebied en zijn standpunten hieromtrent in zijn boek heeft beschreven. Iedere liefhebber van de Nederlandse geschiedenis kan ik zijn boek dan ook van harte aanbevelen. 

Van mijn zijde overhandigde ik vervolgens als cadeau een exemplaar van de film over mijn Klokkenluidersdossier aan de heer Pechtold. Ik vertelde de heer Pechtold dat deze film is vervaardigd in samenspraak met mijn contactpersoon bij het Huis voor Klokkenluiders in Utrecht. Ook vertelde ik de heer Pechtold dat de in deze film vertoonde documenten als praktijkvoorbeeld van hoe het NIET moet in Nederland zijn toegevoegd aan de Wet Huis Voor Klokkenluiders, die inmiddels door de Tweede en Eerste Kamer is geaccordeerd. 

De pro-Christelijke en pro-democratische flilm over mijn Klokkenluidersdossier heeft de volgende inhoudsopgave:
1. Introductie – De wijze waarop de film het beste kan worden bekeken
2. Anne-Louis als persoon en o.a. zijn Rooms-Katholieke religieuze drijfveren om zich in te zetten om fascisme en antisemitisme in onze samenleving te voorkomen en te bestrijden
3. Ontslag bij Rijkswaterstaat
4. Het Nederlandse Koningshuis
5. Woningcorporatie Seyster Veste (SV) en de Bewonersvereniging Seyst (BVS)
6. De Zeisterse Neonazistische CIA-/AIVD-er Jan Peter Mante en diens partner, de KLPD-er Marco H. van de Wetering
7. Politie en Justitie (Utrecht en Zeist) (o.a. de correspondentie tussen mr. Annemieke Drogt van het OM Arrondissementsparket Midden-Nederland en Johan van Renswoude, Korpschef van de Politie Utrecht, etc.)
8. Moreel-ethische Pro-Democratische / Pro-Christelijke / Pro-Rooms-Katholieke afsluiting/nawoord

Aan de heer Pechtold heb ik laten weten dat hij mijn pro-democratische, pro-Christelijke film over mijn Klokkenluidersdossier mag verspreiden onder alle D'66-ers en onder al zijn politieke netwerkcontacten waar ter wereld dan ook in het kader van het bevorderen van de democratie en ter voorkoming en ter bestrijding van fascisme, antisemitisme en discriminatie in Nederland en elders in de wereld.

Het is een hartverwarmende, inspirerende ontmoeting waar ik nog heel lang met heel veel genoegen aan terug zal denken. De heer Pechtold en al zijn dierbaren wens ik in alle opzichten alle goeds voor de toekomst, Gods Zegen en de altijd durende Voorspraak van de Heilige Maagd Maria en veel sterkte en succes in zijn komende verkiezingscampagne toe. 

Met gevoelens van de meeste hoogachting en met vriendelijke groet,
INFORMATIECENTRUM TWEEDE WERELDOORLOG (IWOII)

Anne Louis Cammenga
Directeur
Website: www.iwoii.nl  


Cover van het boek van D'66 Tweede Kamer Fractievoorzitter Alexander Pechtold 'Optimist in de Politiek'. 






Persoonlijke opdracht met handtekening van Alexander Pechtold voor Anne Louis Cammenga.


De heer Pechtold wordt geïnterviewd over de inhoud van zijn boek 'Optimist in de Politiek'. 


D'66 Tweede Kamer Fractievoorzitter Alexander Pechtold laat mij op uiterst hoffelijke en vriendelijke wijze weten dat hij mij kent van mijn wekelijkse mailings en dat hij mijn mails graag en met bijzonder veel belangstelling leest. 


Alexander Pechtold luistert aandachtig wanneer ik hem mijn vraag stel. 


Alexander Pechtold neemt uitvoerig de tijd om mijn vraag op een inhoudelijk uitstekende wijze te beantwoorden. Zijn erudiete wijze van vragen beantwoorden maakt dat ik van het begin tot het einde met veel genoegen en met grote belangstelling aandachtig blijf luisteren naar zijn antwoord op mijn vraag. 


Op uiterst vriendelijke wijze luistert Alexander Pechtold aandachtig wanneer na mij andere aanwezigen vragen aan hem stellen. 


D'66 Tweede Kamer Fractievoorzitter Alexander Pechtold houdt de Klokkenluidersfilm omhoog, die hij zojuist van Anne Louis Cammenga, Directeur van het Informatiecentrum Tweede Wereldoorlog (IWOII) in ontvangst heeft genomen.


D'66 Tweede Kamer Fractievoorzitter Alexander Pechtold wenst Anne Louis Cammenga, vergezeld van een welgemeende, warme handdruk, op allerhartelijkste wijze heel veel succes met zijn inzet voor een vrije samenleving zonder discriminatie, waarop Cammenga van zijn zijde Pechtold eveneens op de meest vriendelijke wijze sterkte en succes toewenst met de komende strijd voor de komende Tweede Kamerverkiezingen in maart dit jaar.
__________________________________________________________



WEBSITE: INFORMATIECENTRUM TWEEDE WERELDOORLOG (IWOII)

vrijdag 20 januari 2017

Nederlands Genootschap voor Burgemeesters (NBG)-Directeur Ruud van Bennekom ontvangt Film Klokkenluidersdossier van IWOII-Directeur Anne Louis Cammenga


Den Haag, 20 december 2016

Beste Lezers,

Vanochtend heb ik een exemplaar van de pro-Christelijke film over mijn Klokkenluidersdossier overhandigd aan Ruud van Bennekom, Directeur van het Nederlands Genootschap van Burgemeesters (NBG) in Den Haag. 

Na een bijzonder goed inhoudelijke anderhalf uur durend gesprek, dat in een uitstekende sfeer verliep, heb ik Ruud van Bennekom, Directeur van het Nederlandse Genootschap van Burgemeesters (NBG) de film over mijn Klokkenluidersdossier overhandigd. 

De pro-Christelijke en pro-democratische flilm over mijn Klokkenluidersdossier heeft de volgende inhoudsopgave:
1. Introductie – De wijze waarop de film het beste kan worden bekeken
2. Anne-Louis als persoon en o.a. zijn Rooms-Katholieke religieuze drijfveren om zich in te zetten om fascisme en antisemitisme in onze samenleving te voorkomen en te bestrijden
3. Ontslag bij Rijkswaterstaat
4. Het Nederlandse Koningshuis
5. Woningcorporatie Seyster Veste (SV) en de Bewonersvereniging Seyst (BVS)
6. De Zeisterse Neonazistische CIA-/AIVD-er Jan Peter Mante en diens partner, de KLPD-er Marco H. van de Wetering
7. Politie en Justitie (Utrecht en Zeist) (o.a. de correspondentie tussen mr. Annemieke Drogt van het OM Arrondissementsparket Midden-Nederland en Johan van Renswoude, Korpschef van de Politie Utrecht, etc.)
8. Moreel-ethische Pro-Democratische / Pro-Christelijke / Pro-Rooms-Katholieke afsluiting/nawoord

Aan Ruud van Bennekom heb ik laten weten dat hij mijn pro-democratische, pro-Christelijke film over mijn Klokkenluidersdossier mag verspreiden onder alle Burgemeesters van Nederland in het kader van het bevorderen van de democratie en ter voorkoming en ter bestrijding van fascisme en antisemitisme in Nederland en elders in de wereld. In dit verband is het interessant dat Ruud de Vries mij vertelde dat veel Nederlanders in allerlei landen in de wereld werkzaam zijn om daar gemeentelijke organisaties op te zetten en in te richten. Uiteraard vinden mijn collega, mr. Fred Jan IJspeerd en ikzelf het eveneens goed dat deze in het buitenland werkende Nederlanders over deze film beschikken om vervolgens de inhoud hiervan met hun buitenlandse collega's te kunnen delen. 

Uiteraard heb ik Ruud van Bennekom laten weten dat mijn collega, mr. Fred Jan IJspeerd en ikzelf te allen tijde bereid zijn om hem, alle Burgemeesters in Nederland en Nederlandse werknemers in dienst van buitenlandse gemeentelijke organisaties van alle door hen gewenste nadere informatie te voorzien. Nadat wij elkaar wederzijds veel succes met alle werkzaamheden en een goed weekeinde hebben toegewenst, hebben wij vervolgens op de allerhartelijkste wijze afscheid van elkaar genomen.

Met gevoelens van de meeste hoogachting en met vriendelijke groet,
INFORMATIECENTRUM TWEEDE WERELDOORLOG (IWOII)

Anne Louis Cammenga
Directeur
Website: www.iwoii.nl  

Anne Louis Cammenga, Directeur van het Informatiecentrum Tweede Wereldoorlog (IWOII) overhandigt de film over zijn Klokkenluidersdossier aan Ruud van Bennekom, Directeur van het Nederlands Genootschap van Burgemeesters (NGB) op vrijdag, 21 januari 2017 in het NGB-kantoor in Den Haag.  

Anne Louis Cammenga laat aan Ruud van Bennekom weten dat hij de film over zijn Klokkenluidersdossier mag verspreiden onder alle Burgemeesters van Nederland en Nederlandse werknemers in dienst van buitenlandse gemeentelijke organisaties in het kader van het bevorderen van de democratie en ter voorkoming en ter bestrijding van fascisme en antisemitisme in Nederland en elders in de wereld. 

Het kantoor van het Nederlands Genootschap van Burgemeesters (NGB) in Den Haag.

 Het hoofdgebouw met de ingang van het Nederlands Genootschap van Burgemeesters (NGB).  
______________________________________________________________



dinsdag 10 januari 2017

Link Film RTV Utrecht Overvecht: 'Latijnse Mis met o.a. interview Anne Louis Cammenga https://www.youtube.com/watch?v=fW8bbOzam1Y .

Aan:
De heer drs. J.J.L.M. Janssen, Burgemeester van de Gemeente Zeist
De overige Leden van het College van B&W
De Fractievoorzitters en –Leden van de Gemeenteraad van Zeist


Zeist, 10 januari 2017

Betreft:  Link Film RTV Utrecht Overvecht: 'Latijnse Mis met o.a. interview Anne Louis Cammenga


Geachte heer Janssen,
Geachte Fractievoorzitters en –Leden van de Gemeente Zeist,

Zoals ik met u en uw echtgenote en met een aantal Fractievoorzitters en –Leden van de Gemeente Zeist heb afgesproken op de Nieuwjaarsreceptie van het College van B&W van maandag, 2 januari jl., treft u allen hierbij de link aan naar de Film van RTV Utrecht Overvecht met als onderwerp ‘De Latijnse Mis’ in 2017’.

De link naar de film van RTV Utrecht Overvecht over de Latijnse Mis: https://www.youtube.com/watch?v=fW8bbOzam1Y.

Deze film duurt ongeveer vier à vijf minuten en is opgenomen in de Sint Rafael Kerk in Utrecht Overvecht. In deze film worden o.a. Pastoor Koos Smits en ikzelf geïnterviewd.

Uw allen heel veel plezier met het bekijken van deze film van RTV Utrecht Overvecht en heel veel succes met al uw politieke werkzaamheden ten behoeve van de inwoners van de Gemeente Zeist in 2017 toegewenst. Uiteraard kunt u allen ook in 2017 weer volledig rekenen op de inzet van het Informatiecentrum Tweede Wereldoorlog (IWOII) om fascisme, antisemitisme, racisme en discriminatie in Zeist en elders in de wereld te voorkomen en bestrijden. Omdat fascisme, antisemitisme, racisme en discriminatie o.a. volledig haaks staan op de Bijbelse leer en op de principes en uitgangspunten van de wereldwijd verspreide Christelijke kerken (2.1. Miljard Christenen wereldwijd)

Met gevoelens van de meeste hoogachting en met allerhartelijkste groet,
INFORMATIECENTRUM TWEEDE WERELDOORLOG (IWOII)

Anne Louis Cammenga
Directeur


C.C.         mr. Fred Jan IJspeerd

______________________________________






 _________________________________________________________