maandag 8 mei 2017

Foto-Impressie 4 en 5 Mei 2017 Dodenherdenking/Bevrijdingsdag Utrecht, Zuilen en Zeist

Beste Lezers,

Hieronder treft u een foto-impressie aan van Dodenherdenking en Bevrijdingsdag in Utrecht, Utrecht Zuilen en Zeist. Zowel de foto's als de daarbij behorende teksten geven u een goed beeld van de Nationale Dodenherdenking en de Nationale Bevrijdingsdag, zoals die in deze drie genoemde plaatsen zijn gevierd.

Ik wens u allen van ganser harte toe dat u terug zult kunnen zien op een indrukwekkende, inhoudsvolle Dodenherdenking en op een inspirerende, vreugdevolle Bevrijdingsdag. Moge deze foto's u tot inspiratie dienen om mee te helpen bijdragen aan een wereld zonder fascisme en antisemitisme.

Met vriendelijke groet,
INFORMATIECENTRUM TWEEDE WERELDOORLOG (I-WO-II)

Anne Louis Cammenga
Directeur
Website: www.iwoii.nl


UTRECHT ZUILEN, DODENHERDENKING, 4 MEI 2017 

Een Duitse vrachtauto die door geallieerde soldaten was veroverd werd gebombardeerd door geallieerde vliegtuigen. Hierdoor schoten de geallieerden per ongeluk hun eigen mensen dood. Ter nagedachtenis aan dit tragische ongeluk is dit monument opgericht.

De last post wordt via de trompet ten gehore gebracht.

Waarna vervolgens twee minuten stilte in acht wordt genomen.

Het bestuur van de Stichting Gemeenschap Zuilen Oranje Comité Zuilen legt een bloemenkrans ter nagedachtenis aan de slachtoffers bij het oorlogsmonument neer.

Ook vertegenwoordigers van andere maatschappelijke organisaties komen hun respect voor de gevallenen betuigen.

Het oorlogsmonument van Utrecht Zuilen.

Padvinders helpen bij het bevestigen van de bloemenkransen op de standaarden.

Een van de schitterende bloemenkransen. In deze bloemenkrans zijn zowel witte lelies als rode rozen verwerkt.

De belangstelling was groot.

Van heinde en ver waren er aanwezigen toegestroomd .....
die de gevallenen hun eer kwamen bewijzen.

De kabouters, welpen en de scouts van de Padvinderij vormden een erehaag.

En brachten vervolgens twee aan twee een officiële padvindersgroet aan het monument.
Het aanwezige orkest begeleide met haar muziek deze herdenking.
En speelde onder andere schitterende Psalmen en gezangen.
Het oorlogsmonument na afloop van de herdenking.

Ook Anne Louis Cammenga, Directeur van het Informatiecentrum Tweede Wereldoorlog (I-WO-II) legt een smetteloze witte roos voor het oorlogsmonument neer ter nagedachtenis aan alle omgekomen Tweede Wereldoorlog slachtoffers.

Afbeelding van 'De fakkel van de Vrijheid' in de kleuren van de Nederlandse vlag: rood, wit en blauw. 

Wim van Scharenburg, directeur van het Museum van Zuilen opent het gepaste culturele programma in het kader van Dodenherdenking 2017 in Utrecht Zuilen. 

Claudia Brugman leest een ontroerend gedicht voor. 

De zanger Gevorg Aperánts zingt het ontroerende lied 'Bring him home'. 

Charlotte de Bruin vertelt over de oorlogsherinneringen van haar grootmoeder Joke Spies-van Westrhenen. Uit haar voordracht blijkt heel duidelijk hoe soms de verschrikkingen van de Tweede Wereldoorlog zichtbaar kunnen worden in de kleinste dingen. Zo maakte de grote hoeveelheid gebroken glas na een bombardement in Zuilen een onvergetelijke indruk op Charlottes grootmoeder. 

De Sweder van Zuijlenweg waar haar grootmoeder tijdens de Tweede Wereldoorlog in Zuilen woonde. 
Het orkest speelt een schitterend stuk van Chopin. 

Chopin was de favoriete componist van Joke Spies-van Westrhenen, die als pianodocente werkzaam was in Zuilen. 

Emmy Bouwman vertelt over de tragische oorlogservaringen van haar grootvader H. Wilhelmus Bouwman. 

H. Wilhelmus Bouwman op jonge leeftijd .... 

die tijdens de Tweede Wereldoorlog door de Duitsers ..... 
als verzetsstrijder werd gefusilleerd. 

Na de oorlog werd een gedenkplaat voor H. Wilhelmus Bouwman opgericht. 

Het gedicht 'Vierde Mei' van de dichter Menno Smit wordt op indrukwekkende wijze door Niels Terhalle voorgedragen. 

Een film toont de moedige rol aan van de Marokkanen .......

tijdens de Tweede Wereldoorlog. 

Marokko was destijds een kolonie van Frankrijk. Daarom vochten Marokkanen in die tijd mee aan de geallieerde zijde. 

Anne Louis Cammenga, directeur van het Informatiecentrum Tweede Wereldoorlog (I-WO-II) houdt een toespraak.

In zijn voordracht vertelt de heer Cammenga o.a. over hoe zijn vader 

Jillert Cammenga op 19-jarige leeftijd tijdens een razzia in Lisse door de Duitsers werd opgepakt .....

en vervolgens in een Duits kamp in Bochelt werd opgesloten. 

De heer Cammenga benadrukt in zijn toespraak het grote belang van ......

het voorkomen en het bestrijden van fascisme en antisemitisme in onze samenleving. 

Dia's van de feestelijkheden na de bevrijding ......
in Utrecht Zuilen. 

Saluutschoten voor de overleden Zuilense verzetsheld, de heer A.J. van der Werff. 

Miranda Simonis-Spies, Voorzitter van het bestuur van de Stichting Gemeenschap Zuilen Oranje Comité Zuilen dankt alle sprekers voor hun bijdrage .......

en zorgt ervoor dat iedereen die aan dit evenement ter gelegenheid van Dodenherdenking 2017 in Zuilen heeft meegewerkt .......

een prachtige witte roos (voor ieder orkestlid) .........
of een schitterend boeket bloemen (voor iedere spreker afzonderlijk) ontvangt. 

Het schitterende boeket bloemen komt in een vaas volledig tot zijn recht.


UTRECHT, DODENHERDENKING 4 MEI 2017Het College van B&W en de gemeenteraad van Utrecht heeft een krans neergelegd voor het oorlogsmonument vlak naast de Domkerk in Utrecht. 

Naast het College van B&W en de Utrechtse gemeenteraad ........

leggen ook vertegenwoordigers van andere organisaties .....
bloemenkransen neer ......

bij het Utrechtse oorlogsmonument ........

voor de Domkerk in Utrecht. 

Ook Wilhelmus - Wim - Jansen, die iop 15 mei 1940 vanuit de kazerne in Den Helder als Engelandvaarder naar Engeland is vertrokken en op 8 mei 1942 is gesneuveld, wordt herdacht. 

Ook bij het standbeeld van het Joodse meisje Anne Frank naast de Janskerk in Utrecht .........

worden boeketten bloemen neergelegd. 

Koperen stenen die herinneren aan de Utrechtse Joodse inwoonsters Kittie en Elly Koperberg die beiden op 14 mei 1943 in het Duitse concentratiekamp Sobibor zijn vermoord. 

ZEIST, DODENHERDENKING, 4 MEI 2017

Ook in de gemeente Zeist zijn door het College van B&W en door de Zeisterse gemeenteraad een krans en bloemen voor het Zeisterse oorlogsmonument neergelegd. 

Daarnaast hebben ook vertegenwoordigers van andere maatschappelijke organisaties .......

bloemenkransen bij het Zeisterse oorlogsmonument neergelegd. 

Ook bij het Joods monument in Zeist werd door het College van B&W en door de Zeiserse gemeenteraad ..........
maar ook door Zeisterse inwoners ........
bloemstukken en boeketten bloemen neergelegd. 

Ook bij het Nederlands-Indië monument werden bloemstukken en bloemen neergelegd. 

De bloemstukken van o.a. het College van B&W en de Zeisterse gemeenteraad bij het Nederlands-Indië monument in Zeist. 


ZEIST, 5 MEI 2017 BEVRIJDINGSDAG ZEIST 

De vlaggen van de geallieerde landen die meegeholpen hebben aan de bevrijding van Nederland naast het bevrijdingsvuur ..............

dat de gehele dag op Bevrijdingsdag 2017 in Zeist blijft branden. 

Ook bij 't Rond in Zeist ..........

wapperden - net zoals ieder jaar - de Nederlandse vlaggen en de oranje wimpels vrolijk in de lucht. 


UTRECHT ZUILEN, BEVRIJDINGSDAG, 5 MEI 2017

De Bevrijdingsdag in Utrecht Zuilen werd afgesloten met een schitterend Bevrijdingsbal in de jaren '40 en '50 stijl. 

Een orkest speelde prachtige muziek uit die tijd, waarbij jongeren vrolijk op de muziek dansten. 

Het orkest bestond o.a.. uit een pianist en zowel een vrouwelijke violist ......

als mannelijke violist. Ook een trompettist ..... 

en een drumbandspeler maakten deel uit van het orkest. 

Fleurige ballonnen waren ........
in de hele zaal opgehangen en verhoogden de feestelijke sfeer. 

Zowel ouderen als ........
jongeren dansten vrolijk ..........

op de dansvloer. 

Kinderen voerden een indrukwekkende en bijzonder mooie .........

dans met ballonnen uit. Met deze prachtige dans werd het onvergetelijk mooie Bevrijdingsbal in Utrecht Zuilen afgesloten. 
______________________________________________________


____________________________________