donderdag 22 februari 2018

Zeisterse PvdA-Kandidaat Gemeenteraadsverkiezingen 2018 Rene Verschuure ontvangt Film Klokkenluidersdossier Anne Louis Cammenga, Directeur Informatiecentrum Tweede Wereldoorlog (I-WO-II)


Ontmoeting tussen de Zeisterse PvdA-kandidaat voor de Zeisterse Gemeenteraadsverkiezingen 2018 Rene Verschuure en Anne Louis Cammenga, Directeur van het Informatiecentrum Tweede Wereldoorlog (I-WO-II) op woensdag, 21 februari 2018 in het Restaurant Pandarve in Zeist. Zeist, 22 februari 2018


Beste Lezers, 


Op donderdag, 15 februari jl. heb ik in goed overleg de links naar de film over mijn Klokkenluidersdossier per mail toegezonden aan de Zeisterse PvdA-kandidaat Rene Verschuure voor de Zeisterse Gemeenteraadsverkiezingen 2018. Rene Verschuure staat als 5e kandidaat vermeld op de Zeisterse PvdA-verkiezingslijst. 


Op woensdag, 21 februari jl. heb ik de inhoud van de film over mijn Klokkenluidersdossier grondig met Rene Verschuure doorgesproken tijdens een overheerlijke lunch in het Zeisterse restaurant Pandarve, waarop ik door Rene Verschuure werd getrakteerd. Wij hebben van 12.00 uur tot 15.30 uur  met elkaar gesproken. 


De film over mijn Klokkenluidersfilm heeft de volgende inhoudsopgave:
1. Introductie – De wijze waarop de film het beste kan worden bekeken
2. Anne-Louis als persoon en zijn drijfveren om zich in te zetten om fascisme en antisemitisme in onze samenleving te voorkomen en te bestrijden
3. Ontslag bij Rijkswaterstaat
4. Het Nederlandse Koningshuis
5. Woningcorporatie Seyster Veste (SV) en de Bewonersvereniging Seyst (BVS)
6. De Zeisterse Neonazistische CIA-/AIVD-er Jan Peter Mante en diens partner Marco H. van de Wetering
7. Politie en Justitie (Utrecht en Zeist). Daarbij kunt u dan denken aan de volgende personen: Johan van Renswoude, Districtschef van de Politie Utrecht, mr. Annemieke Drogt, Officier van Justitie van het OM Arrondissementsparket Midden Nederland, en wijkagenten zoals Jan Drent, Ed van Kestereren, Maik van der Looy en Steven Mc Gowan, enz, enz. enz.. 
8. Moreel-ethische Pro-Democratische / Pro-Christelijke / Pro-Rooms-Katholieke afsluiting/nawoord


Aan de Zeisterse PvdA-kandidaat Rene Verschuure heb ik vervolgens namens mijn collega mr. Fred Jan IJspeerd en mijzelf laten weten dat hij mijn pro-Christelijke, pro-Rooms-Katholieke film tegen fascisme en antisemitisme over mijn Klokkenluidersdossier nationaal en internationaal mag verspreiden binnen zijn politieke netwerken om op die manier fascisme en antisemitisme op een zo'n breed mogelijk vlak nationaal en internationaal mee te helpen voorkomen. Rene Verschuure liet mij weten dat hij met betrekking tot dit doel er over denkt om een film te maken en vroeg of ik als directeur van het Informatiecentrum Tweede Wereldoorlog (I-WO-II) bereid ben om hieraan mijn medewerking te verlenen. Hierop heb ik hem laten weten dat hij mij hierin volledig aan zijn zijde zal vinden en dat ik hierover dan ook graag met hem mee wil denken.

Zowel Rene Verschuure als ikzelf vinden het belangrijk dat van de lessen van de geschiedenis wordt geleerd en dat fascisme en antisemitisme zoals Nederland en haar inwoners dit vóór, tijdens en - helaas - ook ná de Tweede Wereldoorlog aan den lijve hebben ondervonden in de toekomst zal worden voorkomen en bestreden. Wij beiden concludeerden na afloop dat het een goed inhoudelijk gesprek is geweest, waar wij beiden dan ook met veel voldoening en genoegen op terug kunnen zien. 


Met gevoelens van de meeste hoogachting en met vriendelijke groet,

INFORMATIECENTRUM TWEEDE WERELDOORLOG (I-WO-II)

Anne Louis Cammenga

Directeur
Website: www.iwoii.nl  

Ontmoeting tussen de Zeisterse PvdA-kandidaat voor de Zeisterse Gemeenteraadsverkiezingen 2018 Rene Verschuure en Anne Louis Cammenga, Directeur van het Informatiecentrum Tweede Wereldoorlog (I-WO-II) op woensdag, 21 februari 2018 in het Restaurant Pandarve in Zeist. 
______________________________________________________________________


____________________________________________________