dinsdag 27 maart 2018

BISSCHOP BERNARD FELLAY, PRIESTERBROEDERSCHAP SINT-PIUS X WENST ANNE LOUIS CAMMENGA (DIRECTEUR I-WO-II) EN MR. FRED JAN IJSPEERD (ADVISEUR I-WO-II) EEN ZALIG PASEN TOE !!!


BISSCHOP BERNARD FELLAY, PRIESTERBROEDERSCHAP SINT-PIUS X WENST ANNE LOUIS CAMMENGA (DIRECTEUR I-WO-II) EN FRED JAN IJSPEERD (ADVISEUR I-WO-II) EEN ZALIG PASEN TOE !!!Zeist, 27 maart 2018Beste Lezers,


Op 11 november 2017 hebben mijn collega, mr. Fred Jan IJspeerd en ikzelf een exemplaar van de film over mijn Klokkenluidersdossier als cadeau overhandigd aan Bisschop Bernard Fellay, Generaal-Overste van de Priesterbroederschap Sint-Pius X. 

De film over mijn Klokkenluidersfilm heeft de volgende inhoudsopgave:

1. Introductie – De wijze waarop de film het beste kan worden bekeken
2. Anne-Louis als persoon en zijn drijfveren om zich in te zetten om fascisme en antisemitisme in onze samenleving te voorkomen en te bestrijden
3. Ontslag bij Rijkswaterstaat
4. Het Nederlandse Koningshuis
5. Woningcorporatie Seyster Veste (SV) en de Bewonersvereniging Seyst (BVS)
6. De Zeisterse Neonazistische CIA-/AIVD-er Jan Peter Mante en diens partner Marco H. van de Wetering
7. Politie en Justitie (Utrecht en Zeist). Daarbij kunt u dan denken aan de volgende personen: Johan van Renswoude, Districtschef van de Politie Utrecht, mr. Annemieke Drogt, Officier van Justitie van het OM Arrondissementsparket Midden Nederland, en wijkagenten zoals Jan Drent, Ed van Kestereren, Maik van der Looy en Steven Mc Gowan, enz, enz. enz.. 
8. Moreel-ethische Pro-Democratische / Pro-Christelijke / Pro-Rooms-Katholieke afsluiting/nawoord

Anne Louis Cammenga, Directeur I-WO-II overhandigt Bisschop en Generaal-Overste Bernard Fellay als cadeau een exemplaar van de film over zijn Klokkenluidersdossier. 


Aan Monseigneur Fellay heb ik vervolgens namens mijn collega mr. Fred Jan IJspeerd en mijzelf laten weten dat hij mijn pro-Christelijke, pro-Rooms-Katholieke film over mijn Klokkenluidersdossier wereldwijd mag verspreiden ten faveure van de Rooms-Katholieke kerk. In de kerk in Leiden en de dag daarop in de Sint Willibrord kerk in Utrecht waren parochianen van de Pius X Broederschap uit Frankrijk, Duitsland, Luxemburg en België aanwezig. Dus wat mijn collega mr. Fred Jan IJspeerd en mijzelf betreffen heeft Monseigneur Fellay hierbij onze toestemming om de film over mijn Klokkenluidersdossier o.a. maar beslist niet alleen in deze landen te verspreiden. 


Monseigneur Fellay liet mij tijdens deze ontmoeting weten dat het van uiterst groot belang is dat Rooms-Katholieke Christenen zich wereldwijd altijd vast blijven houden aan de leer en de grondbeginselen van de Rooms-Katholieke Christelijke kerk. En vanuit deze Christelijke leer en deze grondbeginselen zich dan ook altijd in moeten blijven zetten om fascisme en antisemitisme in onze samenleving te voorkomen en te bestrijden. Monseigneur Fellay wenste mijn collega mr. Fred Jan IJspeerd en mijzelf vervolgens heel veel succes bij al onze werkzaamheden en boven alles Gods Zegen toe. 


Tot onze grote vreugde en diepgevoelde dankbaarheid hebben mijn collega, mr. Fred Jan IJspeerd, Adviseur van het Informatiecentrum Tweede Wereldoorlog (I-WO-II) en ikzelf vandaag, dinsdag, 27 maart 2018, een ontroerend en hartverwarmend e-mailbericht mogen ontvangen van Monseigneur Fellay. 

Hierin laat Monseigneur Fellay mijn collega, mr. Fred Jan IJspeerd en mijzelf het volgende weten:

Het Informatiecentrum Tweede Wereldoorlog (I-WO-II), mijn collega, mr. Fred Jan IJspeerd en ikzelf danken Monseigneur Bernard Fellay heel hartelijk voor zijn prachtige gebaar naar ons beiden toe en wensen hem uiteraard eveneens van onze zijde van ganser harte een ontspannend, fijn, gezellig en - boven alles - een Zalig Pasen en de altijd durende Voorspraak van de Heilige Maagd Maria toe. 

Met gevoelens van de meeste hoogachting en met allerhartelijkste groet, 
INFORMATIECENTRUM TWEEDE WERELDOORLOG (I-WO-II)

Anne Louis Cammenga
Directeur
Website: www.iwoii.nl 


C.C.     mr. Fred Jan IJspeerd, Adviseur, Informatiecentrum Tweede Wereldoorlog (I-WO-II)
__________________________________________________________________

maandag 12 maart 2018

UTRECHTSE PARTIJ VOOR DE DIEREN ONTVANGT TWEEDE PERSOONLIJKE DANKBETUIGING ANNE LOUIS CAMMENGA, DIRECTEUR INFOMATIECENTRUM TWEEDE WERELDOORLOG (I-WO-II)

Zeist, 18 maart 2018


Beste Lezers,

Gisteren, zondag, 18 maart jl. heb ik nogmaals in mijn hoedanigheid van Directeur van het Informatiecentrum Tweede Wereldoorlog (I-WO-II) mijn oprechte en grote erkentelijkheid getoond aan de verkiezingscampagnemedewerkers van de Utrechtse Partij voor de Dieren voor het feit dat op woensdag, 6 november 2013 door Corinne Cornelisse, Fractiemedewerkster van het toenmalige Tweede Kamerfractielid Esther Ouwehand van de Partij voor de Dieren mijn Klokkenluidersdossier (SS-ers en SA-ers-dochter Bearix, Politie, Justitie, de Zeisterse Neonazi Jan Peter Mante, Neonazipartner Marco H. van de Wetering, etc.) als praktijkdossier van hoe het NIET moet in Nederland heeft toegevoegd aan de Wet Huis Voor Klokkenluiders. Deze wet is inmiddels door zowel de Tweede als de Eerste Kamer goedgekeurd.

Dankzij het feit dat ik door de Tweede Kamer erkend ben als Klokkenluider heeft later ook het Huis Voor Klokkenluiders in Utrecht zowel mijn dossier als later ook mijn Klokkenluidersfilm officieel toegevoegd aan haar archief. Het is ook juist in goed overleg met Merijn Goeman dat mijn Klokkenluidersdossier tot stand is gekomen. Merijn Goeman gaf mij het uitmuntende advies om een Klokkenluidersfilm te gaan maken, omdat mijn dossier qua hoeveelheid documenten anders té omvattend is voor belangstellenden om te kunnen 'behappen'. Vandaar dat ik op zijn advies een film heb gemaakt, waarbij de film is ingedeeld in diverse hoofdstukken, die allen verschillende onderwerpen bevatten. Per hoofdstuk wordt door mij een kort inleidend verhaal verteld, waarna vervolgens de belangrijkste documenten uit mijn Klokkenluidersdossier worden vertoond. Wilt een onderzoeker nog meer informatie ontvangen, dan is het uiteraard altijd mogelijk de gewenste informatie alsnog te verstrekken. Op die manier kan een onderzoeker zich de materie gemakkelijk en snel eigen maken.

Uiteraard heb ik de film over mijn Klokkenluidersdossier in goed telefonisch overleg met Corinne Cornelisse, de medewerkster van de Tweede Kamerfractie van de Partij voor de Dieren ook doen toekomen aan alle leden van de Tweede en de Eerste Kamer der Staten-Generaal. Dankzij de Partij voor de Dieren heeft mijn Klokkenluidersdossier officiële erkenning gekregen en ik ben hier deze partij dan ook uitzonderlijk dankbaar voor.

Tijdens mijn ontmoeting met deze verkiezingscampagnemedewerkers van de Utrechtse Partij voor de Dieren werden er door een partijmedewerker foto's van ons en gesprek gemaakt. Vervolgens is mij gevraagd of de van mij gemaakte foto's gebruikt mochten worden voor de verkiezingscampagne van de Partij voor de Dieren en of ik met naam en toenaam mocht worden genoemd. Ik heb hier direct en van ganser harte mijn toestemming voor gegeven.

Zowel het Informatiecentrum Tweede Wereldoorlog (I-WO-II) en ikzelf persoonlijk wensen zowel de Utrechtse als alle overige fracties in het land van de Partij voor de Dieren heel veel succes toe bij de komende gemeenteraadsverkiezingen op 21 maart a.s.

Met allerhartelijkste groet,
INFORMATIECENTRUM TWEEDE WERELDOORLOG (I-WO-II)

Anne Louis Cammenga
Directeur
Website: www.iwoii.nl

Anne Louis Cammenga, Directeur Informatiecentrum Tweede Wereldoorlog (I-WO-II) staat met een aantal folders van de Utrechtse Partij Voor De Dieren in zijn hand om op die manier zijn erkentelijkheid te tonen voor het feit dat de Tweede Kamerfractie van de Partij Voor De Dieren zijn Klokkenluidersdossier (SS-ers en SA-ers-dochter Bearix, Politie, Justitie, de Zeisterse Neonazi Jan Peter Mante, Neonazipartner Marco H. van de Wetering, etc.) als praktijkdossier van hoe het NIET moet in Nederland heeft toegevoegd aan de Wet Huis Voor Klokkenluiders. Deze wet is inmiddels door zowel de Tweede als de Eerste Kamer goedgekeurd. Rechts van Anne Louis Cammenga staat een vriendelijk lachende verkiezingscampagnemedewerkster van de Utrechtse Partij Voor De Dieren.

Logo van de Partij voor de Dieren.

Flyers van de Utrechtse fractie van de Partij voor de Dieren. 
Voorzijde van de flyer van de Utrechtse Partij voor de Dieren. 

Achterzijde van de flyer van de Utrechtse Partij voor de Dieren. 

Voorzijde van de folder van de Utrechtse Partij voor de Dieren. 

Achterzijde van de folder van de Utrechtse Partij voor de Dieren. 
______________________________________________________________

_____________________________________________________

zaterdag 3 maart 2018

Vaticaanstad (Rome) Kerk- en Kloosterasiel Verzoek voor Anne Louis Cammenga - Bisschop Johannes (Jan) van Burgsteden ontvangt pro-Rooms-Katholieke film Klokkenluidersdossier I-WO-II

- Verzoek Kerk- en Kloosterasiel aan Vaticaanstad voor Anne Louis Cammenga 
- Bisschop Johannes (Jan) van Burgsteden ontvangt pro-Rooms-Katholieke film Klokkenluidersdossier I-WO-II


Overhandiging van de film over diens Klokkenluidersdossier door Anne Louis Cammenga, Directeur van het Informatiecentrum Tweede Wereldoorlog (I-WO-II) aan Zijne Hoogwaardige Excellentie Monseigneur Johannes Gerardus Maria van Burgsteden, emeritus-Bisschop van het Bisdom Haarlem op vrijdag, 2 maart 2018 in de pastorie van de Begijnhofkapel in Amsterdam. Tijdens het voorafgaande gesprek vroeg mr. Fred Jan IJspeerd, Adviseur I-WO-II Kerk- en Kloosterasiel in Vaticaanstad (Rome) of elders in de wereld voor zijn collega Anne Louis Cammenga aan. 


Zeist, 3 maart 2018Beste Lezers, 


Op vrijdag, 2 maart jl. hebben mijn collega, mr. Fred Jan IJspeerd en ikzelf een gesprek van meer dan een uur gevoerd met 
Zijne Hoogwaardige Excellentie Monseigneur Johannes Gerardus Maria van Burgsteden, emeritus-Bisschop van het Bisdom Haarlem. Zijne Hoogwaardige Excellentie Monseigneur Johannes Gerardus Maria van Burgsteden, emeritus-Bisschop van het Bisdom Haarlem (Foto: Bisdom Haarlem). Tijdens dit gesprek vertelde mr. Fred Jan IJspeerd over de direct fysieke moordaanslag van de Politie van Utrecht en Zeist op zijn collega Anne Louis Cammenga in de tweede helft van januari 2013. Ook vertelde mr. Fred Jan IJspeerd over de reputatie- en karaktermoord die door het Nederlandse overheidssysteem en uiteraard ook niet te vergeten de Neonazi's op Anne Louis Cammenga is gepleegd. Direct na de moordaanslag door de Politie van Utrecht en Zeist heeft Anne Louis veilig onderdak gevonden in een klooster in Vaals en later ook in een klooster in Echt in de provincie Zuid-Limburg, waar hij diep geschokt na al zijn ronduit ellendige en zélfs levensgevaarlijke ervaringen met de Nederlandse overheid gelukkig weer op verhaal kon komen. Op de door Anne Louis Cammenga intern ingediende klachten bij de Utrechtse en Zeisterse Politie naar aanleiding van deze fysieke moordaanslag werd op geen enkele wijze vanuit de Politie gereageerd. 

Fred Jan IJspeerd heeft uitgelegd hoe de neo-nazi’s op internet:
1. De spot hebben gedreven met de Holocaust. Er wordt geïnsinueerd dat God de Vader zich zou amuseren over de Holocaust, die zes miljoen leden van Zijn eigen volk: namelijk het Joodse volk, het leven heeft gekost;
2. De Heilige Vader, Emeritus-Paus Benedictus XVI hebben afgeschilderd als een pedofiel.
3. Hoe de Heilige Maagd Maria niet de Onbevlekte Moeder van Haar Zoon Jezus Christus is, maar zich als goedkope hoer zou hebben gedragen.
Over deze lasterlijke uitlatingen die ten onrechte het Rooms-Katholieke christelijke geloof in het diepste van haar essentie raken, hebben Anne Louis Cammenga en mr. Fred Jan IJspeerd diverse aangiftes gedaan bij Politie en Justitie. Politie en Justitie hebben in juridisch opzicht niets gedaan, terwijl in andere – niet-christelijke gevallen – Politie en Justitie dan meestal wél ineens tot actie over gaan. 
Zowel mr. Fred Jan IJspeerd als Anne Louis Cammenga vinden het in christelijk, humanitair, moreel en ethisch opzicht onacceptabel dat de Heilige Vader, Emeritus-Paus Benedictus XVI en de Rooms-Katholieke Kerk op deze wijze worden belasterd en besmaad.

Om zijn collega Anne Louis Cammenga in de toekomst te kunnen beschermen tegen moordaanslagen vanuit de Nederlandse overheid  en tegen bedreigingen door Neonazi's heeft mr. Fred Jan IJspeerd Bisschop Johannes (Jan) van Burgsteden dan ook uiterst indringend verzocht of hij zich in wilt zetten om Kerk- en Kloosterasiel voor zijn collega Anne Louis in een kerk of klooster in Vaticaanstad (Rome) of elders in de wereld te realiseren. Bisschop Johannes (Jan) van Burgsteden heeft hierop mr. Fred Jan IJspeerd in aanwezigheid van Anne Louis Cammenga toegezegd dat hij zich serieus over dit Kerk- en Kloosterasielverzoek zal gaan buigen en dat zijn antwoord naar de beide heren toe hierop nog zal gaan volgen. 

De ontmoeting tussen Zijne Hoogwaardige Excellentie Monseigneur Johannes Gerardus Maria van Burgsteden, emeritus-Bisschop van het Bisdom Haarlem en mr. Fred Jan IJspeerd, Adviseur van het Informatiecentrum Tweede Wereldoorlog (I-WO-II) wordt door de beide heren met een ferme handdruk bezegeld. Na het inhoudelijk zéér goede en bijzonder plezierige gesprek van ruim een uur dat Zijne Hoogwaardige Excellentie Monseigneur Johannes Gerardus Maria van Burgsteden, emeritus-Bisschop van het Bisdom Haarlem met mijn collega, mr. Fred Jan IJspeerd en mijzelf heeft gevoerd, heb ik de film over mijn Klokkenluidersdossier overhandigd aan Monseigneur Van Burgsteden. Op verzoek van Monseigneur Van Burgsteden heeft de overhandiging plaatsgevonden voor het glas-in-lood raam, waarop de wonderbaarlijke redding van een Heilige Hostie op schitterende wijze in beeld wordt gebracht. 

De film over mijn Klokkenluidersfilm heeft de volgende inhoudsopgave:
1. Introductie – De wijze waarop de film het beste kan worden bekeken
2. Anne-Louis als persoon en zijn drijfveren om zich in te zetten om fascisme en antisemitisme in onze samenleving te voorkomen en te bestrijden
3. Ontslag bij Rijkswaterstaat
4. Het Nederlandse Koningshuis
5. Woningcorporatie Seyster Veste (SV) en de Bewonersvereniging Seyst (BVS)
6. De Zeisterse Neonazistische CIA-/AIVD-er Jan Peter Mante en diens partner Marco H. van de Wetering
7. Politie en Justitie (Utrecht en Zeist). Daarbij kunt u dan denken aan de volgende personen: Johan van Renswoude, Districtschef van de Politie Utrecht, mr. Annemieke Drogt, Officier van Justitie van het OM Arrondissementsparket Midden Nederland, en wijkagenten zoals Jan Drent, Ed van Kestereren, Maik van der Looy en Steven Mc Gowan, enz, enz. enz.. 
8. Moreel-ethische Pro-Democratische / Pro-Christelijke / Pro-Rooms-Katholieke afsluiting/nawoord

Vanzelfsprekend mag Bisschop Van Burgsteden van ons beiden deze pro-Christelijke, pro-Rooms-Katholieke film tegen fascisme en antisemitisme over mijn Klokkenluidersdossier nationaal en internationaal mag verspreiden binnen zijn al zijn Rooms-Katholieke, interkerkelijke en politieke netwerken om op die manier fascisme en antisemitisme op een zo'n breed mogelijk vlak nationaal en internationaal mee te helpen voorkomen.

Bisschop Van Burgsteden liet ons beiden aan het einde van het gesprek weten dat hij het in moreel-ethisch kerkelijk opzicht zeer betreurenswaardig vindt dat fascisme en antisemitisme, zéker na alle verschrikkingen van de Tweede Wereldoorlog, bij een aantal mnsen wereldwijd innerlijk nog zo diep verankerd kan liggen. Bisschop Van Burgsteden liet ons beiden dan ook weten dat het belangrijk is en blijft dat de pausen, bisschoppen en priesters van de Rooms-Katholieke Kerk, net zoals zij dit in de Tweede Wereldoorlog hebben gedaan, ook in de toekomst een Rooms-Katholiek moreel-ethisch waarschuwend geluid blijven laten horen tegen de gevaren van het fascisme en het antisemitisme, waarvan het gedachtegoed immers volledig in strijd is met de leer en de regels van de christelijke Rooms-Katholieke Kerk. 


Bisschop Van Burgsteden liet ons beiden aan het einde van het gesprek weten dat hij het in moreel-ethisch kerkelijk opzicht zeer betreurenswaardig vindt dat fascisme en antisemitisme - zéker na alle verschrikkingen van de Tweede Wereldoorlog - bij een aantal mensen wereldwijd klaarblijkelijk innerlijk nog zo diep verankerd kan liggen. Bisschop Van Burgsteden liet ons beiden dan ook weten dat het belangrijk is en blijft dat de pausen, bisschoppen en priesters van de Rooms-Katholieke Kerk - net zoals zij dit in de Tweede Wereldoorlog hebben gedaan - óók in de toekomst een Rooms-Katholiek moreel-ethisch waarschuwend geluid blijven laten horen tegen de gevaren van het fascisme en het antisemitisme, waarvan het gedachtegoed immers volledig in strijd is met de leer en de regels van de Rooms-Katholieke Kerk. 


Na de fotosessie nam Bisschop Van Burgsteden op hartelijke wijze van ons beiden afscheid en verlieten wij beiden intens tevreden het pand. 

Wij beiden concludeerden na afloop dat het een goed inhoudelijk gesprek is geweest, waar wij beiden dan ook met veel voldoening, grote dankbaarheid en met bijzonder veel genoegen op terug zien. 

Met gevoelens van de meeste hoogachting en met vriendelijke groet,

INFORMATIECENTRUM TWEEDE WERELDOORLOG (I-WO-II)

Anne Louis Cammenga

Directeur
Website: www.iwoii.nl  Overhandiging van de film over diens Klokkenluidersdossier door Anne Louis Cammenga, Directeur van het Informatiecentrum Tweede Wereldoorlog (I-WO-II) aan Zijne Hoogwaardige Excellentie Monseigneur Johannes Gerardus Maria van Burgsteden, emeritus-Bisschop van het Bisdom Haarlem op vrijdag, 2 maart 2018 in de pastorie van de Begijnhofkapel in Amsterdam. Tijdens het voorafgaande gesprek vroeg mr. Fred Jan IJspeerd, Adviseur I-WO-II Kerk- en Kloosterasiel in Vaticaanstad (Rome) of elders in de wereld voor zijn collega Anne Louis Cammenga aan. 
_____________________________________________________________________________________________________________________