maandag 14 april 2014

Grote waardering en respect en diepgevoelde dankbaarheid van het Informatiecentrum Tweede Wereldoorlog (IWOII) voor de Heiligverklaringen van Paus Johannes XXIII en van Paus Johannes Paulus II op 27 april 2014, de Zondag van de Goddelijke Barmhartigheid


Grote waardering en respect en diepgevoelde dankbaarheid van het Informatiecentrum Tweede Wereldoorlog (IWOII) voor de Heiligverklaringen van Paus Johannes XXIII en van Paus Johannes Paulus II op 27 april 2014, de Zondag van de Goddelijke Barmhartigheid

 
Heilige Vader,
Monseigneur,
Eminentie,
Monseigneurs,

Hierbij wilt het Informatiecentrum Tweede Wereldoorlog (IWOII) haar grote waardering en respect en diepgevoelde dankbaarheid betuigen voor de beslissing van onze Heilige Vader van Rome, Paus Franciscus I om zijn illustere voorgangers Paus Johannes XXIII en Johannes Paulus II op de Zondag van de Goddelijke Barmhartigheid, 27 april 2014 Heilig te verklaren.

Paus Johannes XXIII (1958-1963) heeft als Bisschop van Athene (1937-1944) zicht tijdens de Tweede Wereldoorlog ingezet voor de redding van Joden in Griekenland.

Paus Johannes Paulus II heeft – vóórdat hij besloot om zijn priesterroeping te gaan volgen – daarvoor korte tijd verkering gehad met de Joodse mevrouw G. (Ginka) Beer. Als Paus (1978 – 2005) heeft Johannes Paulus II als eerste paus het concentratiekamp Auschwitz in Polen bezocht. Zijn bezoek aan de Synagoge van Rome was het eerste synagogebezoek van een paus in de geschiedenis van de Rooms-katholieke Kerk. In maart 2000 bezocht hij het Holocaustherinneringscentrum Yad Vashem in Israël en raakte de westelijke muur in Jeruzalem aan, ter bevordering van de christelijk-joodse verzoening. Tevens heeft hij uitgesproken dat de joden "onze oudere broeders" zijn.

Uit diepe dankbaarheid voor wat de Rooms-Katholieke kerk zowel tijdens de Tweede Wereldoorlog als daarna heeft gedaan ten behoeve van de Joden zal het Informatiecentrum Tweede Wereldoorlog (IWOII) – vóór zover haar pro-Rooms-Katholieke gezindheid voor haar lezers nog niet duidelijk mocht zijn – zich vanaf nu openlijk aan de zijde scharen van de Rooms-Katholieke kerk en zich zowel nationaal als internationaal inzetten om de leerstellingen Christelijke leerstellingen van de Rooms-Katholieke kerk in woord en daad uit te dragen, waar zij dit maar kan. Per slot van rekening is het juist bij uitstek de inhoudelijke leer en het gedachtengoed van de Rooms-Katholieke kerk die antisemitisme en fascisme als totaal in strijd zijnde met de Bijbelse, morele en ethische leer afwijst en in niet mis te verstane bewoordingen tot op de dag van vandaag heeft veroordeeld.

Als Rooms-Katholieke directeur van de stichting verheug ik mij dan ook op de aanstaande Heiligverklaringen van de Pausen Johannes XXIII en Johannes Paulus II en wens ik – uiteraard – de huidige Paus Franciscus I een Zegenrijk Pontificaat voor de gehele wereld toe.  Van ganser harte wens ik zowel namens stichting als mijzelf de Heilige Vader van Rome, Paus Franciscus I, de Pauselijke Nuntius, Monseigneur André Dupuy, Zijne Eminentie, Kardinaal Willem Jacobus Eijk en zijn hulpbisschoppen, Monseigneur Woorts en Monseigneur Hoogenboom een Zalig Pasen toe. Uiteraard wens ik de familieleden van Paus Johannes XXIII en Paus Johannes Paulus II eveneens een Zalig Pasen en op 27 april a.s. een onvergetelijke dag toe, wanneer zij getuigen zijn van de – naar onze mening vanwege hun inzet en houding naar Joden en het Joodse volk toe inderdaad volledig terechte – Heiligverklaringen van hun dierbare familieleden.

Met gevoelens van de meeste hoogachting en met vriendelijke groet,
INFORMATIECENTRUM TWEEDE WERELDOORLOG (IWOII)

Anne Louis Cammenga
Directeur