zaterdag 16 april 2016

Inhoudelijke Antwoorden Rotterdamse PvdA-Burgemeester Ahmed Aboutaleb op Belangrijke Vragen Zeisterse Anne Louis Cammenga, Directeur Informatiecentrum Tweede Wereldoorlog (I-WO-II)

Rotterdam, 16 april 2016

Beste Lezers,

Vandaag heb ik in Rotterdam de lezing met als onderwerp ‘De stad en religie’, door de heer A. (Ahmed) Aboutaleb, burgemeester van Rotterdam bijgewoond. In deze lezing heeft de burgemeester gesproken over wat religie betekent voor een stad als Rotterdam. Dankzij één van mijn vele contacten binnen de Rooms-Katholieke Kerk heb ik bij deze inhoudelijke zéér goede en bijzonder interessante lezing aanwezig kunnen zijn.

Tijdens de gespreksronde die daarop volgde heb ik het Informatiecentrum Tweede Wereldoorlog (I-WO-II); haar doelen en mijzelf kunnen presenteren aan Burgemeester Ahmed Aboutaleb van Rotterdam en aan de stampvolle zaal met talloze aanwezigen. Ik heb de Burgemeester van Rotterdam en de aanwezigen verteld dat ik mij vanuit mijn Rooms-Katholiek geloof mij inmiddels al weer vele jaren als Directeur van het Informatiecentrum Tweede Wereldoorlog (I-WO-II) inzet om fascisme, racisme, antisemitisme, Marokkanenhaat, etc. in onze samenleving te voorkomen en te bestrijden. Ik heb de PvdA-Burgemeester van Rotterdam verteld hoe ik hierover in de afgelopen decennia steeds uitstekende contacten over deze onderwerpen heb onderhouden met o.a. de oud-PvdA-Burgemeester Rudi Boekhoven van Zeist en met de huidige Zeisterse Pvda-Fractievoorzitter Karst Schuring. Ook heb ik de PvdA-Burgemeester van Rotterdam verteld hoe ik schriftelijke voorbeelden van o.a. Marokkanenhaat,  Neonazistische en anti-Christelijke uitlatingen van Neonazi's, (o.a. de Zeisterse Neonazi Jan Peter Mante) en hun handlangers (o.a. Marco H. van de Wetering) heb overhandigd aan o.a. Aissa Zanzen, de voorzitter van het Samenwerkingsverband van Marokkaanse Nederlanders (SMN) en aan o.a. één van de medewerkers van het Centrum Informatie en Documentatie Israël (CIDI).  


Vervolgens heb ik aan PvdA-Burgemeester Ahmed Aboutaleb gevraagd hoe hij zich persoonlijk inzet om fascisme, racisme, antisemitisme, Marokkanenhaat, etc. in de stad Rotterdam te voorkomen en te bestrijden. Ook heb ik de PvdA-Burgemeester van Rotterdam gevraagd wat zijn persoonlijke aanpak en zijn strategie zijn om dit doel in zijn stad te kunnen verwezenlijken. Hierop heeft de burgemeester van Rotterdam mij het volgende laten weten. 

Iedere week zit hij om de tafel met groepen bewoners uit Rotterdam om exact te weten te komen wat er speelt in zijn stad en hoe de inwoners van Rotterdam tegen een aantal zaken aankijken. Burgemeester Aboutaleb vindt - zoals hij dit zo mooi uitdrukt- 'organisatorisch samenwerken' heel belangrijk om op die manier groepen mensen met elkaar te verbinden, die vervolgens de handen ineen gaan slaan om zich gezamenlijk in te zetten om fascisme, racisme, discriminatie, Marokkanenhaat, etc. in zijn stad tegen te gaan. De onderlinge banden worden daarbij nog eens extra aangehaald door periodieke intensieve overleggen, waarbij hij als Burgemeester ook steeds nauw betrokken is en dit ook in de toekomst steeds wilt blijven. Daarnaast brengt hij afzonderlijke los van elkaar opererende personen en instanties met elkaar in contact, zodat zij hun netwerken uit kunnen breiden en daardoor hun krachten verder kunnen bundelen.

Hij beseft daarbij echter ook dat er - helaas - altijd mensen zullen zijn en blijven die menen dat zij op basis van hun geboorte belangrijker zijn dan andere mensen en zich dus niet zullen willen laten overtuigen door de argumenten van andersdenkenden. Hij vindt het zelf dan ook zinloos om tijd en energie te blijven steken in deze 'die hard' fascisten en richt zich dus in dit opzicht dan ook liever op het overgrote deel van de inwoners van zijn stad Rotterdam, die wel gevoelig zijn voor goede, inhoudelijke argumenten en zich als gevolg daarvan op positieve wijze in willen zetten om Rotterdam tot een leefbare stad voor al haar inwoners, ongeacht hun geloof, afkomst, etc., te maken.

Na afloop van deze bijeenkomst heb ik Burgemeester Ahmed Aboutaleb van Rotterdam persoonlijk de hand geschud en hem heel hartelijk bedankt voor zijn uitstekende antwoorden op mijn vragen, waarop de Burgemeester van Rottterdam vervolgens weer naar mij persoonlijk toe bijzonder hartelijk heeft gereageerd. Wij hebben beiden dan ook op een bijzonder hartelijke wijze afscheid van elkaar genomen.

Onder het genot van een drankje en een hapje tijdens de receptie na afloop van deze lezing heb ik mijn Rooms-Katholieke netwerkcontact uiteraard heel hartelijk bedankt dat hij mij heeft geattendeerd op deze lezing. Zowel de interessante en boeiende inhoud van de lezing als die van de persoonlijke gedachtewisseling daarna met de PvdA-Burgemeester Ahmed Aboutaleb van Rotterdam had ik dan ook - zéker vanuit mijn Rooms-Katholieke directeurschap van I-WO-II - zeer beslist niet willen missen. 


 Met hartelijke groet,
INFORMATIECENTRUM TWEEDE WERELDOORLOG (I-WO-II)

Anne Louis Cammenga
Directeur
Website. www.iwoii.nl

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De door mij persoonlijk gemaakte foto's van PvdA-Burgemeester Ahmed Aboutaleb van Rotterdam.
_______________________________________________________
 
_______________________________________________________