woensdag 4 februari 2015

Persoonlijke bedankbrief Isabella Sima, Kabinetschef Elysée Paleis namens de Franse President François Hollande voor steunbetuiging IWOII na de terroristische aanslagen in Parijs

Beste Lezers,

De aanslagen in Parijs op de redactie van het magazine Charlie Hebdo en de Joodse Supermarkt ligt iedereen nog vers in het geheugen. Uiteraard heb ik zowel namens de stichting Informatiecentrum Tweede Wereldoorlog (IWOII)) als namens mijzelf als privépersoon de heer François Hollande, President van de Franse Republiek en het Franse volk onze oprechte deelneming betuigd met het verlies van Franse mensenlevens als gevolg van de terroristische aanslagen in Parijs. 

Mevrouw Isabelle Sima, de nieuwe Chef van het Kabinet van de Franse President op het Elysée Paleis heeft mij namens de heer François Hollande, President van de Franse Republiek een  inhoudelijk bijzonder goede en allerhartelijkste bedankbrief toegezonden, die u hieronder aantreft.
 
Uiteraard wensen wij de nabestaanden, familieleden, vrienden en kennissen van de slachtoffers van de aanslagen in Parijs, de Franse President, de Franse Regering en het Franse Volk ook in de komende tijd heel veel kracht en bemoediging toe bij de verwerking van deze grote persoonlijke en maatschappelijke verliezen en veel wijsheid en inzicht bij het vinden van oplossingen om het terrorisme en het geweld in zowel de Franse samenleving als in de overige landen van Europa definitief een halt toe te roepen. Zodat haat en geweld het nu en in de toekomst nooit zullen kunnen winnen van de democratische, morele en ethische Christelijke Europese normen en waarden.
 
Met gevoelens van de meeste hoogachting en met vriendelijke groet,
INFORMATIECENTRUM TWEEDE WERELDOORLOG (IWOII)
 
Anne Louis Cammenga
Directeur
 
 
 
________________________________________