vrijdag 30 januari 2015

Schriftelijke verklaring Geneesheer Directeur Altrecht Locatie Zeist over Neo-Nazi Jan Peter Mante en diens alias Maggy Magon

Beste Lezers,

In het verleden heeft - zoals u weet - de Zeisterse Neo-Nazi en Beroepsfantast Jan Peter Mante zich naar mij toe gepresenteerd als 'Maggy Magon'. Als 'Maggy Magon' deed hij/zij het voorkomen dat hij/zij over therapeutische vaardigheden zou beschikken en dat hij/zij met een collega van Altrecht over mij zou hebben gesproken.

Uiteraard heb ik naar aanleiding van deze bewering van de Zeisterse Neo-Nazi en Beroepsfantast Jan Peter Mante het e.e.a. geverifieerd bij de heer G. Uijterwaal - Op 't Rood, Geneesheer Directeur van Altrecht Locatie Zeist. De schriftelijke verklaring van deze Geneesheer Directeur treft u hieronder aan.


 
Het antwoord van de Geneesheer Directeur Altrecht Locatie Zeist laat aan duidelijkheid absoluut niets, maar dan ook helemaal niets, te wensen over. Noch Beroepsfantast Jan Peter Mante noch diens alias 'Maggy Magon' zijn bij deze Geneesheer Directeur bekend. Er is geen enkele relatie tussen de beide personen en Altrecht bekend. Om dus nog maar te zwijgen over het feit dat er dus formele contacten c.q. formele relaties tussen Beroepsfantast Jan Peter Mante, diens alias 'Maggy Magon' en Altrecht bestaan. Die zijn er dus overduidelijk niet.
 
 
Mocht de Zeisterse Neo-Nazi en Beroepsfantast Jan Peter Mante zélf of onder zijn schuilnaam 'Maggy Magon' naar u toe dus insinueren dat hij/zij contacten heeft met 'collega's ' bij Altrecht, dan weet u vanaf nu dus gelijk hoe laat het is. Die zijn er dus helemaal niet. Dat heeft deze brief van de Geneesheer Directeur van Altrecht Locatie Zeist mij in het verleden en thans ook u als lezer voor eens en altijd duidelijk gemaakt.
 
Met gevoelens van de meeste hoogachting en met vriendelijke groet,
INFORMATIECENTRUM TWEEDE WERELDOORLOG (IWOII)
 
 
Anne Louis Cammenga
Directeur
 
________________________________________________________________________________