maandag 19 januari 2015

Uiterst boeiende informatie: Schriftelijke verklaringen van twee Trouw-Journalisten inzake de waarheidsgehalte van gepubliceerde artikelen Trouw over de Zeisterse Neonazi en Zwendelaar Jan Peter Mante !!!

Beste lezers,

Zoals een aantal van u ongetwijfeld nog weet, heeft de Zeisterse Neonazi en oplichter Jan Peter Mante in het verleden getracht de Scientology Church in Amsterdam op te lichten en te chanteren. U ziet dit hele verhaal uitvoerig vermeld staan in de artikelen in Trouw hieronder. Inmiddels heb ik persoonlijk telefonisch contact gehad met de beide journalisten, die de Zeisterse Neonazi Jan Peter Mante in het verleden hebben geïnterviewd. Dit zijn de journalisten Romana Abels en Koert van der Velde van het dagblad Trouw. Over de journalistieke waarheidsgetrouwheid van de gepubliceerde artikelen in Trouw heeft Romana Abels naar mij toe de volgende schriftelijke verklaring afgelegd:Trouw-Journalist Koert van der Velde heeft hieromtrent schriftelijk naar mij toe het volgende bevestigd:

 

Degenen die zich de oplichtings- en chantagepraktijken van Neonazi Jan Peter Mante ten aanzien van de Scientology Church in Amsterdam zich niet meer kunnen herinneren verwijs ik bijzonder graag naar de artikelen hieronder. Heel veel leesplezier toegewenst !!!

Met gevoelens van de meeste hoogachting en met vriendelijke groet,

INFORMATIECENTRUM TWEEDE WERELDOORLOG (IWOII)

Anne Louis Cammenga

Directeur

_____________________________________________________________________________