zaterdag 24 januari 2015

23-01-2015 Onvergetelijke Ontmoeting met Monseigneur Herman Woorts, Hulpbisschop en Vicaris van het Aartsbisdom Utrecht in het Bisschoppelijk Paleis in Utrecht


Beste Lezers,

Gisteren heb ik met een aantal andere gasten een onvergetelijke dag gehad op het Aartsbisschoppelijk Paleis in Utrecht, waar ik een uiterst plezierig gesprek heb gevoerd met Zijne Hoogwaardige Excellentie Hermanus Willibrordus Woorts, Vicaris en Hulpbisschop van het Aartsbisdom Utrecht en derhalve de rechterhand van Zijne Eminentie, Kardinaal Willem Eijck. Monseigneur Woorts zet zich namens ons Bisdom in voor een goede verstandhouding tussen het Jodendom en het Christendom. Monseigneur Woorts is Voorzitter Diocesane Werkgroep Kerk en Jodendom.
 
Zijne Hoogwaardige Excellentie Hermanus Willibrordus Woorts,
Vicaris en Hulpbisschop van het Aartsbisdom Utrecht
Met Monseigneur Woorts heb ik het dan ook o.a. gehad over het belang van het voorkomen van fascisme en antisemitisme in onze samenleving. Uiteraard heb ik met Monseigneur Woorts ook nog over vele andere onderwerpen gesproken. Zo heb ik met Monseigneur Woorts over het belang van mijn in woord en daad getoonde 100% volstrekte eerlijkheid in mijn benadering in de afgelopen jaren van de Neonazi's, Politie en Justitie in zowel mijn functie als directeur van het Informatiecentrum Tweede Wereldoorlog (IWOII); als belijdend en meelevend Rooms-Katholiek en als privépersoon en over mijn huidige roepingentraject binnen de Rooms-Katholieke kerk.
 

23-01-2015: Onvergetelijke ontmoeting met Monseigneur Herman Woorts, Hulpbisschop en Vicaris van het Aartsbisdom Utrecht in het Bisschoppelijk Paleis in Utrecht. Monseigneur Woorts en Anne Louis Cammenga staan beiden voor het schilderij van Paus Adrianus VI, de enige Paus van Nederlandse afkomst.
 
Uiteraard hebben wij het samen ook over spirituele zaken gehad, zoals het belang van de Maria- en Heiligenverering in het leven van iedere individuele Rooms-Katholiek. Ook heb ik Monseigneur Woorts laten weten hoeveel hij vroeger voor mij als Pastoor van de - toen nog - Emmaus Parochie (thans Sint Maarten Parochie) voor mij heeft betekend en hoe hij voor mij een belangrijk, inspirerend voorbeeld is geweest is geweest om mij vanuit de leer van het Christelijk Geloof en vanuit de grondbeginselen van de Rooms-Katholieke kerk mij in woord en daad als belijdend en meelevend Rooms-Katholiek en derhalve als directeur van het Informatiecentrum Tweede Wereldoorlog (IWOII) mij in te zetten tegen het fascisme en het antisemitisme.
Samen met een aantal andere gasten heb ik onder leiding van Monseigneur Woorts zowel een Eucharistieviering als later in de middag een gebedsviering bijgewoond in de privékapel van Kardinaal Eijk.
 
 
 
1.    Het altaar in de privékapel van Kardinaal Eijk
2.    De achterzijde van de privékapel van Kardinaal Eijk
3.    Piëta (uitbeelding van de dode Christus vergezeld door Maria) boven de deur van de privékapel
4.    Vierde afbeelding van de Staatsie (Kruisweg van Jezus Christus) in de privékapel: Jezus Christus ontmoet zijn moeder Maria
Monseigneur Woorts heeft mij in de privékapel van Kardinaal Eijk een stukje pij laten zien van de later Heilig verklaarde Rooms-Katholieke verzetsheld Karmelietenpater Titus Brandsma. Een voor mij uiterst aangrijpend, ontroerend en inspirerend moment.
 
 
 
Afbeelding van een stukje van de pij van de later Heilig verklaarde Rooms-Katholieke verzetsheld Titus Brandsma
 
Tevens ben ik door Monseigneur Woorts rondgeleid in de Sint Catherina Kathedraal in Utrecht, waar ik onder andere de prachtige Vredeskapel heb gezocht, waar zich aandenkens bevinden aan de moedige Rooms-Katholieke verzetshelden, Kardinaal de Jong, Karmelietenpater Titus Brandsma en Karmelietes Edith Stein, die samen met haar zuster Rosa - eveneens non in het klooster - vanuit hun nonnenklooster in Echt (Zuid-Limburg) zijn afgevoerd naar het Duitse concentratiekamp Auschwitz en daar vervolgens zijn vergast. Deze personen zijn voor mij met recht een inspirerend voorbeeld om mij als belijdend en meelevend lid van de Rooms-Katholieke kerk mij in woord en daad in te blijven zetten tegen het fascisme en het antisemitisme en het Christelijk Geloof en de leer van de Rooms-Katholieke kerk mijn leven lang uit te blijven dragen.
 
 
 
 
1.    Schilderij van de Rooms-Katholieke verzetsheld Kardinaal De Jong in de Vredeskapel van de Sint Catherina Kathedraal in Utrecht
2.    Bronzen beeldje van de Rooms-Katholieke verzetsheld Titus Brandsma in de Vredeskapel van de Sint Catherina Kathedraal in Utrecht
3.    Bronzen beeldje van de Heilige Karmelietes Edith Stein in de Vredeskapel van de Sint Catherina Kathedraal in Utrecht
 
Monseigneur Woorts heeft mij de appartementen aangewezen, waar Zijne Eminentie, Kardinaal Eijk op de bovenste verdieping van het Bisschoppelijk Paleis woont. Ook hebben wij samen door de tuin achter het Bisschoppelijk Paleis gewandeld.
Wij sloten gezamenlijk de dag af met een heerlijke broodmaaltijd met soep en van Monseigneur Woorts kreeg ik als spirituele boodschap een exemplaar van het blad Optocht mee. Om net als eens Sint Willibrord, die het Evangelie in Utrecht heeft verkondigd, 'Op Tocht' te gaan en als Rooms-Katholiek de boodschap van Jezus Christus en van de Rooms-Katholieke kerk in woord en daad in de wereld te verkondigen en voor te leven.

 


 
 


Deze 23e januari 2015 is voor mij een onvergetelijke, indrukwekkende, leerzame, hartverwarmende dag en ontmoeting geweest met Monseigneur Woorts op het Bisschoppelijk Paleis in Utrecht geworden, die ik mijn leven lang nooit meer zal vergeten. Net zoals ik aan zijn wijze pastorale raadgevingen, die hij mij vroeger als Pastoor heeft gegeven mijn leven lang een dierbare en dankbare herinnering zal blijven bewaren.
Met gevoelens van de meeste hoogachting en met vriendelijke groet,
INFORMATIECENTRUM TWEEDE WERELDOORLOG (IWOII)
Anne Louis Cammenga
Directeur
 
________________________________________________________________________
 
 
_________________________________________________________________________