woensdag 7 januari 2015

Waarschuwing bekende publiciste Karin Spaink voor de leugens en de fantasieverhalen van Neo-Nazi Jan Peter Mante

Waarschuwing bekende publiciste Karin Spaink voor de leugens en de fantasieverhalen van Neo-Nazi Jan Peter Mante
Beste Lezers,
 
Via de bekende publiciste Karin Spaink heb ik informatie ingewonnen over de Zeisterse Neo-Nazi Jan Peter Mante. Zij heeft mij per mail geattendeerd op de leugens en de fantasieverhalen van Neo-Nazi Mante. Hieronder treft u het voor u allen bijzonder interessante e-mailbericht aan, waarin zij de leugens en fantasieverhalen van Neo-Nazi Mante bevestigd. Deze informatie wil ik u allen beslist niet onthouden. Een gewaarschuwd mens telt immers voor twee.
 
Met vriendelijke groet,
INFORMATIECENTRUM TWEEDE WERELDOORLOG (IWOII)
 
Anne Louis Cammenga
Directeur
 
-----Oorspronkelijk bericht-----
Van: Karin Spaink [mailto:karin@spaink.net]
Verzonden: dinsdag 23 september 2014 17:35
Aan: Anne Louis Cammenga
Onderwerp: Re: Vriendelijk verzoek om informatie over Jan Peter Mante
Urgentie: Hoog

On Sep 23, 2014, at 16:56 , Anne Louis Cammenga <alcammenga@kpnmail.nl> wrote:

 
Beste heer Cammenga

> Nu is onze vraag aan u als volgt: kunt u ons aan informatie over Jan Peter Mante helpen, die wellicht ter aanvulling op onze 14 aangiftes voor politie en justitie nog interessant kan zijn? Of voor onszelf? Jan Peter Mante doet het in zijn zelfgeschreven memoires ‘My Story’ namelijk voorkomen dat hij nauwe contacten heeft onderhouden met de CIA. Ook vertelde hij tijdens diens infiltratiepoging aan de heren IJspeerd en Cammenga dat hij nauwe contacten onderhoudt met inlichtingendiensten zoals de CIA, AIVD, Mossad, etc. Wat weet u hiervan? Is dit waar of kunnen wij dit net als vele van zijn andere beweringen naar het rijk der fabelen verwijzen?
 

`Ook dat is allemaal gelogen. Mante is een beroepsfantast.

 
Hij heeft ook een periode opgetreden als guru / healer, zie http://www.kasamba.com/peter-mante/

Hij heeft bij de LPF proberen te infiltreren en deed zich voor als het Shimura Cyber Comité: http://www.sdnl.nl/aivd-fortuyn.htm

Hij zou lid zijn van het Japanse Soka Gakkai International: https://karin.nakedcellist.org/index.php/Mante/Soka_Gakkai_International

 
Bekende aliassen:

Newkid, Jan-Peter Mante, Jan Peter Mante, Peter Mante, JPM, Snorri, Snorri Helgarsson, Samson, Hans 'Bill' Vermeulen, Marco Waterring.

Een voormalig lid van de AIVD heeft het 'gevalMante' nauwkeurig gevolgd, maar helaas is deze man -Harry Onderwater -  een paar jaar gelden komen te overlijden.

Mocht de Officier van Justitie meer informatie nodig hebben, dan help ik graag.

met vriendelijke groet,

- K -

 
--

Remember, the enemy's gate is DOWN.

  - Orson Scott Card: Ender's Game