woensdag 4 november 2015

Zeisterse Neonazi Jan Peter Mante reageert weer eens de frustraties over eigen mislukte leven af in een artikel

Beste Lezers,

De Zeisterse Neonazi Jan Peter Mante heeft het nodig gevonden om weer eens zijn frustraties over zijn eigen volkomen mislukte leven en zijn persoonlijke haat, voortkomende uit zijn anti-Joodse, Neonazistische gedachtegangen weer eens op mij bot te vieren in het volgende artikel ' Voorbeeld van Cammenga's verdraaingen en leugenachtigheid'.

Het grappige is dat zijn artikelen steeds kleiner, kleiner en kleiner en steeds meer gebrek aan inhoud beginnen te vertonen. Het is natuurlijk ook ontstellend zúúr voor hem dat hij als zwendelaar en oplichter volledig ontmaskerd is gedurende de periode dat hij als computerprogrammeur bij de Ambassade van de USA in Den Haag werkte, toen hij probeerde de Scientology Church in Amsterdam voor één miljoen dollar op te lichten. Omdat Neonazi Jan Peter Mante dit op een dusdanige stomme wijze heeft gedaan, waarbij hij ook nog eens werd verraden door zijn eigen 'vriendin' - hetgeen nu niet écht van mensenkennis getuigt, kwam dit natuurlijk volledig uit en werd hij dan ook - terecht - ontslagen als werknemer bij de Ambassade van de USA.

En maar huilen en maar zielig tegen mij en mijn collega Fred IJspeerd doen over het feit dat 'de maatschappij' hem zo slecht heeft behandeld en dat iedereen zo tegen hem was. Voor mijn collega Fred IJspeerd en mijzelf wordt de naar onze mening volslagen verziekte psyche van deze Neonazi Jan Peter Mante steeds duidelijker zichtbaar. Iemand die - wanneer hij volledig ontmaskerd wordt - niet tegen eerlijkheid kan en vervolgens zijn haat, jaloezie en frustratie volledig op anderen probeert te botvieren.

Er is nu wél een groot voordeel. Nu deze Zeisterse Neonazi Jan Peter Mante dusdanig ontmaskerd is dat iedereen hem door begint te krijgen, kan hij niet anders dan uitsluitend en alleen nog onder eigen naam publiceren. Waar hij voorheen - heel laf - allerlei pseudoniemen heeft gebruikt. Mijn artikelen hebben dus duidelijk zin gehad. Neonazi Mante is dus uiteindelijk volledig uit zijn hol gekropen en daarmee voor iedereen voor de volle 100% zichtbaar geworden. Zowel in zijn Neonazisme als in uiterst ranzige menselijke geest en in zijn volkomen gebrek aan moraal en ethiek. Dat blijkt ook wel uit zijn rechtsextremistische forum Noordland, waarvan Neonazi Mante zowel de eigenaar als de oprichter is.

Neonazi Jan Peter Mante en zijn Neonazipartner Marco H. van de Wetering hebben het nodig gevonden door hun gedrag overlast te bezorgen aan de Rooms-Katholieke kerk. Waarbij Marco H. van de Wetering zich dan vooral een verlengstuk van Neonazi Mante heeft getoond. Dat verbaast mij overigens helemaal niets. Neonazi Mante draagt immers het gedachtengoed van Vril Thule een bijzonder warm hart toe. Dit gedachten goed behelst in feite esoterisch, occult Neonazistisch gedachtengoed dat volledig haaks staat op de beginselen van het Christelijke Rooms-Katholieke geloof. Wij begrijpen thans dan ook volledig waarom de Zeisterse Neonazi Jan Peter Mante en zijn kompaan Marco H. van de Wetering voor zoveel overlast binnen de Rooms-Katholieke kerk hebben gezorgd.

Wikipedia zegt over het Thule-Gesellschaft het volgende:

Het Thule-Gesellschaft is een door Rudolf von Sebottendorf gestichte ariosofische en occulte organisatie in München, in november 1918. Het genootschap stond aan de wieg van de Deutsche Arbeiterpartei (DAP), de voorloper van de Hitlers NSDAP en de Völkischer Beobachter, de belangrijkste nationaalsocialistische krant. Nazi-kopstukken zoals Rudolf Hess, Heinrich Himmler en Alfred Rosenberg vonden in deze loge heel wat inspiratie. Het Thule-Genootschap was niet alleen uitgesproken anti-semitisch en racistisch maar ook militant anti-communistisch.

Wikipedia zegt over Vril het volgende:

Esoteric neo-Nazism

After World War II, a group referred to by Nicholas Goodrick-Clarke as the Vienna Circle has elaborated an esoteric neo-Nazism that contributed to the circulation of the Vril topos in a new context. In their writings, Vril is associated with Nazi UFOs and the Black Sun concept. As Julian Strube has shown, a younger generation related to the Tempelhofgesellschaft has continued the work of the Vienna Circle, and exerts a continuous influence on the most common notions of Vril. Those notions are not only popular in neo-Nazi circles, but also in movies or computer games, such as Iron Sky or Wolfenstein.

Karen Spaink heeft Neonazi Mante niet voor niets een 'beroepsfantast' genoemd en mijn collega Fred IJspeerd en ikzelf kunnen thans uit eigen ondervinding dan ook voor de volle 100% beamen dat Karen Spaink met deze benaming van de Zeisterse Neonazi Jan Peter Mante hem daarmee volledig juist heeft getypeerd.

Hoe kijken mijn collega Fred IJspeerd en ikzelf tegen het karakter en het diepste wezen van de Zeisterse Neonazi Jan Peter Mante aan?
Wij beiden vinden de Zeisterse Neonazi Jan Peter Mante een door en door verziekte geest en in feite een uiterst zielige stumper; een in maatschappelijk opzicht heel erg klein en volstrekt onbeduidend mannetje dat er totaal niet toe doet. Een piepklein mannetje dat nooit iets is geweest; dat nooit iets zal zijn en dat ook nooit meer iets zal worden.

Met gevoelens van de meeste hoogachting en met vriendelijke groet,
INFORMATIECENTRUM TWEEDE WERELDOORLOG (IWOII)

Anne Louis Cammenga
Directeur

 
 
________________________________________________________________________