vrijdag 27 november 2015

Interessante Artikelen en Verklaring over de Zeisterse Neonazi Jan Peter Mante !!!

Beste Lezers,

Hieronder treffen jullie een artikel van schrijver Van Toeten op het Pim Fortuyn Forum over de Zeisterse Neonazi Jan Peter Mante aan. Ook treffen jullie hierbij de link naar dit artikel aan:
http://www.pim-fortuyn.nl/pfforum/topic.asp?ARCHIVE=true&TOPIC_ID=25915 .
Het artikel geeft op uiterst grondige wijze het optreden en het karakter van Neonazi Mante weer. Het is overduidelijk dat de schrijver zonder meer uiterst grondig researchwerk naar Mante en zijn activiteiten heeft verricht. In dit artikel noemt de schrijver Mante - en ik citeer thans uit dit artikel - 'gestoord en misschien gevaarlijk'. Ook de racistische teksten van Noenazi Mante komen in dit artikel aan de orde.

In het dagblad Trouw wordt Neonazi Mante een oplichter en een zwendelaar genoemd. Deze artikelen in Trouw zijn verschenen in de periode dat Mante heeft getracht om de Scientology Church in Amsterdam één miljoen dollar afhandig te maken.  Dat is hem - zie de inhoud van de Trouw-artikelen - volledig mislukt. Hij is toen ook ontslagen bij de Ambassade van de U.S.A. in Den Haag, waar hij als computerprogrammeur heeft gewerkt. Zoals in al deze artikelen wordt beschreven. Mocht u de artikelen uit het dagblad Trouw hebben gemist, dan treft u deze alsnog ter informatie onder dit artikel aan.

Let ook op hoe Mante het wapen van de Franse plaats Mantes la Jolie heeft gekopieerd en op zijn eigen foto heeft geplaatst. Dat dit duidelijk het wapen is van de Franse plaats Mante la Jolie blijkt heel duidelijk wanneer u via de volgende link het artikel in Wikipedia over deze Franse plaats bekijkt: https://fr.wikipedia.org/wiki/Mantes-la-Jolie

De bekende schrijfster en columniste Karen Spaink heeft Mante in een aan mij persoonlijk gerichte verklaring een 'beroepsfantast' genoemd. Ook deze verklaring treft u hieronder ter informatie aan. In deze verklaring noemt Karen Spaink Mante een 'beroepsfantast'. 

Karen Spaink is - zoals gezegd - een bekende Nederlandse schrijfster en columniste. Meer informatie over haar treft u aan via deze link naar het artikel over haar in Wikipedia: https://nl.wikipedia.org/wiki/Karin_Spaink .

Mijn collega, mr. Fred Jan IJspeerd en ikzelf wensen u allen heel veel leesplezier toe met deze al deze informatie.

Met gevoelens van de meeste hoogachting en met vriendelijke groet,
INFORMATIECENTRUM TWEEDE WERELDOORLOG (IWOII)

Anne Louis Cammenga
DirecteurWEBSITE: INFORMATIECENTRUM TWEEDE WERELDOORLOG (IWOII)
IWOII: WEBPAGINA 8: BIJVAL/PERS
IWOII: WEBPAGINA 9E: WAARSCHUWING VOOR/HULP TEGEN EXTREEMRECHTS
Neonazi Jan Peter Mante op een anti-Islam demonstratie in Den Haag in 2008
Link naar het artikel van de Wetenschappelijke Journalistieke Onderzoeksgroep KAFKA:
http://kafka.nl/fora-vol-fortuynisten-vrijheden-en-realisten/
 
 Wikipedia-artikel Franse plaats Mantes la Jolie met logo en wapen van de plaats: https://fr.wikipedia.org/wiki/Mantes-la-Jolie

Neonazi Mante met geblondeerd haar


Newkid aka Peter Mante aka Snorri is weer gespot. Het verhaal dat
hij ditmaal om zich heen heeft geweven is minstens even zo complex
als zijn eerdere complotjes tegen Felipe en mij:
 
http://www.pim-fortuyn.nl/pfforum/topic.asp?TOPIC_ID=25915
Ik post het hier maar even omwille van de archivering. Overigens: ik
heb van de schrijver van onderstaand verhaal een foto voorgelegd
gekregen waarop die staat Vermeulen waarvan sprake is, zonder dat
men mij erbij vertelde wie of wat, en ik herkende hem meteen: Mante,
maar dan geblondeerd.
 
=== fwd ===
Posted - 19 Apr 2004 :  04:33:44
Beste lezers,
 
Vanaf de herfst van 2002 tot het begin van 2003 werden de
forumdeelnemers van
pim-fortuyn.nl geconfronteerd met een bizar
verhaal van een persoon die het alias LindaT gebruikte, die stelde
bewijzen te hebben voor een complot achter de moord op Pim Fortuyn.
 
LindaT stelde bij het verkrijgen van dit bewijs samen te werken met
een Japanse onderzoeksgroep met de naam Mishima Cyber Command (MCC),
die werd geleid door ene Oyako Shimura en die verder zou bestaan uit
personen uit Korea en India.
Alle leden van MCC zouden voormalige
medewerkers zijn van veiligheidsdiensten
.
 
In dit vermeende complot rond de moord op Fortuyn zou de Amerikaanse
ambassade in Den Haag als doorgeefluik hebben gefungeerd. De
opdrachtgevers zouden een uitgebreid netwerk vormen dat zou bestaan
uit topfiguren van vliegtuigbouwer Lockheed Martin, alsmede de
Amerikaanse ambassadeur Sobel, het huis van Oranje, Frits
Bolkestein, Jan Dirk Blaauw, diens echtgenote S. Blaauw, Jan Pronk,
Klaas de Vries en enkele anderen. Ook Mat Herben zou een rol hebben
gespeeld, niet door medeplichtigheid bij de beraming van de moord,
maar door voorkennis
.
 
Het complot zou er op neer komen dat de motieven achter de moord op
Pim Fortuyn veel complexer waren dan het enkelvoudige motief van de
geïdentificeerde dader Volkert van der Graaf, die Pim Fortuyn als
“gevaar voor de samenleving” zag.
 
Pim Fortuyn zou volgens LindaT zijn vermoord, omdat hij een
bedreiging zou zijn geweest voor belangen van de “gevestigde orde”.
Daarbij verwees LindaT vooral naar Fortuyns standpunten inzake het
gevechtsvliegtuig JSF, de uitbreiding van de Europese Unie en het
koninklijk huis. Tot de moord zou zijn besloten na mislukte
onderhandelingen tussen Pim Fortuyn en vertegenwoordigers van de
Amerikaanse ambassade en Lockheed Martin over de aanschaf van de JSF
door de Koninklijke Luchtmacht. Die onderhandelingen zouden hebben
plaatsgevonden op 5 juni 2002 in het huis van Fortuyn in Rotterdam,
de dag voor de moord. Volkert van der Graaf zou door de beramers van
het complot gebruikt zijn als katvanger die door de AIVD een ruil
zou zijn toegezegd. Als Van der Graaf de moord op Fortuyn zou
plegen, zou de AIVD de bewijzen waarover de dienst beschikte van de
moord door Volkert van der Graaf op milieu-ambtenaar Chris van der
Werken niet langer tegen hem gebruiken.
 
Ook stelde LindaT dat Van der Graaf al sinds een aantal jaren,
beginnend vanaf de moord op Van der Werken, binnen de milieubeweging
heimelijk zou spioneren voor de BVD, tegenwoordig de AIVD. De
relatie met zijn vriendin Petra Lievense zou zelfs zijn
bewerkstelligd door een zogenoemde case officer van de BVD, die
beide personen aanstuurde.
 
Een ander bizar aspect van het complotverhaal was dat de moord in
werkelijkheid zou zijn gepleegd door een tweede schutter, die vanaf
het dak van het energiehuis van het Mediapark zou hebben geschoten.
Deze schutter zou door de AIVD zijn ingehuurd via een connectie in
het Midden Oosten, te weten de wapen- en drugshandelaar Monzer-Al
Kassar.
Deze tweede schutter zou direct na de moord in een
geblindeerde BMW onder politie-escorte zijn afgevoerd via Schiphol.
 
De bewijzen die LindaT van deze lezing had gezien zouden haar zijn
doorgespeeld door personeel van de Amerikaanse ambassade in Den
Haag.
Het zou aanvankelijk gaan om een videoband en een document.
Later kwamen daar geluidsbanden bij. Het materiaal zou aanvankelijk
afkomstig zijn van een Amerikaanse veiligheidsdienst. Later zou ook
de Israëlische veiligheidsdienst Mossad leverancier zijn van een
deel van het bewijsmateriaal.
Het materiaal zou uit Nederland
gesmokkeld zijn naar MCC in Japan.
 
Eind 2002 volgde van de kant van MCC een reeks aankondigingen van
het publiceren van dit bewijsmateriaal, beloften die steeds op het
laatste moment niet werden nagekomen. Na het zoveelste uitstel werd
het complotverhaal van het internetforum
pim-fortuyn.nl geband.
 
Achteraf is moeilijk te zeggen of dit een verstandige beslissing is
geweest. Een aantal deelnemers in deze discussie waren zeer
geïnteresseerd in de complottheorie, maar hadden vanaf het begin
reserves ten aanzien van de beweringen van LindaT en waren vooral
bezig het waarheidsgehalte van de beweringen te achterhalen. Als de
discussie daar had kunnen doorgaan, had de ontmaskering misschien
eerder plaatsgevonden.
 
Na de ban bleef een kleine groep onderzoek doen naar de beweringen
van LindaT, omdat er enkele zaken waren die het verhaal van deze
persoon geloofwaardig maakten.
 
Zo waren daar een reeks onopgehelderde vragen en tegenstrijdigheden
rond de moord op Pim Fortuyn. Het gaat hier te ver om deze allemaal
op te noemen. Hier volstaat dat slechts een gedeelte daarvan aan de
orde is geweest in de officiële onderzoeken en dat LindaT met
plausibele, moeilijk te weerleggen theorieën op de proppen kwam.
 
Een voorbeeld was dat LindaT in een vroeg stadium, eind 2002, een
verband legde tussen de moord op milieu-ambtenaar en Volkert van der
Graaf. Pas een half jaar later zou het tv-programma 2 Vandaag een
vergelijkbaar verband leggen, dat geloofwaardig overkwam.
 
Daarnaast was ons twee maal vertrouwelijke email-correspondentie in
handen gevallen tussen LindaT en haar kompanen van MCC enerzijds en
enkele andere partijen anderzijds. Uit deze correspondentie leidden
wij af dat LindaT tot medio jaren negentig de functie had bekleed
van Station Chief van de CIA op de Amerikaanse ambassade in Den
Haag. We leidden dit als volgt af: een Japanner, genaamd Yoshi Imai,
lid van MCC, herkende in emails van LindaT feiten en beweringen die
afkomstig moesten zijn van deze voormalige station chief. Hij had
haar leren kennen in Riaad. Tegelijkertijd meldde LindaT ons via
email dat zij ene Imai had gekend in Riaad.
 
Achteraf gezien kan Imai een van de zoveel aliassen zijn geweest van
LindaT. Maar aangezien LindaT niet wist dat wij deze correspondentie
hadden ingezien, concludeerden wij toen dat wij onafhankelijk van
haar hadden ontdekt dat zij een voormalige Station Chief van de CIA
in Den Haag was geweest. Dat maakte haar beweringen geloofwaardiger.
 
Een groot vraagteken bleef echter open staan, omdat LindaT niet in
staat was een persoon te identificeren met de initialen M.S, die
werkzaam was op de Amerikaanse ambassade. Deze persoon werd door een
kennis van een van ons vlak na de moord op Pim Fortuyn geïnterviewd
en was toen liaison-officier voor Office of Defense Cooperation, de
afdeling die in de voorafgaande jaren de JSF in Nederland had gepromoot.
 
Wij bleven via email contact onderhouden met LindaT. Aan enkelen van
ons identificeerde deze persoon zich vervolgens als Mara
Lang-Stanton, een lid van de familie Stanton waarvan er, volgens
LindaT, meer leden werkten binnen het Amerikaanse
veiligheidsapparaat. Dit hebben wij overigens niet kunnen verifiëren.
 
Dat was de stand van zaken in het voorjaar van 2003. LindaT zette
toen een eigen forum op waarbinnen het contact met ons onderhouden
kon worden. Daar werden ons ook nieuwe personen voorgesteld: de
broer van Mara Lang-Stanton, die zou werken bij een andere
veiligheidsdienst, de NSA.
En Yuri Rosenbaum, die de echtgenoot zou
zijn van Oyako Shimura van MCC. Verontrustend was dat de aandacht
van LindaT en MCC voortdurend verschoof naar zaken die breeduit in
het nieuws waren. Zoals de affaires die destijds rond het koninklijk
huis speelden, namelijk de “onthullingen” van prinses Margarita en
haar man Edwin de Roy van Zuidewijn en de affaires rond prinses
Maxima en Mabel Wisse Smit. Zo stelde LindaT dat MCC contact had
gehad met Edwin de Roy en dat deze daaruit zijn conclusie had
getrokken dat het Oranjehuis achter de moord op Pim Fortuyn zou
zitten, een bewering die hij voorjaar 2003 deed tegenover NRC
Handelsblad.
 
Van onze kant deden wij opnieuw pogingen om de bewijzen te zien. Dit
leidde opnieuw tot enkele afspraken die op het laatste moment werden
afgeblazen. De laatste in die serie was een ontmoeting die zou
plaatsvinden in het Amsterdamse hotel Okura, waar enkele van ons
eind augustus 2003 tevergeefs op LindaT en Shimura wachtten.
 
Na dit voorval was ons vertrouwen in LindaT/Mara Lang en MCC tot het
nulpunt gedaald en we trokken ons terug uit haar forum. Op
pim-fortuyn.nl was LindaT inmiddels geband, maar opnieuw verschenen
onder het alias Onderzoek, die zich niet bezighield met het
complotverhaal. Wel verscheen dezelfde persoon eind september 2003
enkele keren onder het alias Logica, die zich in de signature
identificeerde als Olivier de Roy van Schoonhoven La Maire. Dat het
in dit geval om LindaT ging, was af te leiden uit de typische
taalfouten die deze persoon voortdurend maakt, die we hier niet
prijsgeven. Opmerkelijk was dat deze Logica in zijn berichten de
handelwijze besprak van bovengenoemde Mara Lang-Stanton, die volgens
onze informatie dus zelf achter de aliassen LindaT en Logica zat, en
van ene Sean Mayberry, die door Lang-Stanton als Station Chief werd
opgevolgd. Beiden zouden onder meer betrokken zijn geweest bij
infiltraties van de CIA in de Nederlandse hackerswereld.
 
De achtergrond van deze “sting”-operatie was het uitlekken van
militaire geheimen tijdens de Eerste Golfoorlog via de Nederlandse
hackersbeweging. Geheime informatie over troepenverplaatsingen en
over het Patriot-raketsysteem zou door Nederlandse hackers zijn
bemachtigd en via een Duitse tussenpersoon in handen zijn gevallen
van de Irakese autoriteiten.
 
Deze informatie kwam in grote lijnen overeen met opmerkingen van
LindaT die zij eerder in privé-emails en tijdens een chatsessie had
gemaakt. Daarbij had LindaT gewag gemaakt van een infiltratiepoging
van de CIA in de Nederlandse hackersbeweging die in het midden van
de jaren negentig had plaatsgevonden. Die poging zou zijn mislukt
waarbij een medewerker van Mara Lang-Stanton er niet goed vanaf zou
zijn gekomen.
 
Maar op dat moment interesseerde de zaak LindaT ons niet meer. We
verbraken het contact en haar internetforum bloedde dood. Onderzoek
bleef echter wel actief op het forum
pim-fortuyn.nl. Sinds januari
begon Onderzoek teksten te plaatsen die racistische tendensen
vertoonden. Aangezien we deze teksten niet helemaal vertrouwden,
besloten wij Onderzoek te manen alsnog uitleg te geven over de
complottheorie om zijn/haar integriteit aan te tonen.
 
Voordat dit gebeurde ontvingen wij echter een interessante reactie
op een bericht dat een van ons op Indymedia had geplaatst waarin
werd gerefereerd aan ene Joe Stanton. Daarop kwam een antwoord van
ene Galewicz die beweerde dat Joe Stanton familie was van de ons
bekende Mara Lang-Stanton. Verder wees Galewicz erop dat Mara
Lang-Stanton in het midden van de jaren negentig contact had gehad
met een geheim agent met de naam Snorri.
 
Toen we op internet informatie zochten over deze persoon Snorri
vielen alle puzzelstukjes op hun plaats. Snorri was midden jaren
negentig het middelpunt van een bizarre geschiedenis waarbij de
Amerikaanse ambassade, de Church of Scientology en enkele
Nederlandse internetproviders waaronder Xs4all en Cistron betrokken
waren. Snorri gebruikte in die periode ook de aliassen Newkid en
Snorri Helgarsson. Na enkele teksten van Snorri bestudeerd te hebben
werd aan de hand van de kenmerkende taalfouten duidelijk dat deze
persoon dezelfde was als LindaT/Logica/Onderzoek.
 
Snorri is naar alle waarschijnlijkheid tot het midden van de jaren
negentig inderdaad werkzaam geweest voor de Amerikaanse ambassade in
Den Haag. Hij werd als gevolg van genoemde affaire in de herfst van
1995 ontslagen. Althans, dat beweert hij zelf in een beëdigde
verklaring en dagblad Trouw heeft dat bevestigd gekregen van de
ambassade. In de berichten op internet dook ook de echte naam op van
Snorri: de heer J. P. M., woonachtig te Zeist.
 
De woonplaats Zeist klopt met de informatie die we hadden over de
IP-adressen van de computers die LindaT regelmatig gebruikte om te
internetten. Die waren terug te leiden tot de gemeentebibliotheek
van Zeist. Het gebruik van de computers van deze bibliotheek
verklaart ook waarom hij als LindaT/Onderzoek nooit een bericht
stuurde op zondag of op maandag, want op die dagen is deze
bibliotheek gesloten.
 
Daarnaast beschikten wij vanaf het begin van het complotverhaal over
een foto van een persoon die in de herfst van 2002 een bezoek had
afgelegd aan de Sociale Databank Nederland (SDNL). Dit bezoek
gebeurde naar aanleiding van een bericht op SDNL dat een brief aan
Pim Fortuyn zou zijn kwijtgeraakt. Deze persoon had zich
geïdentificeerd als Hans Vermeulen, bijgenaamd “Bill Vermeulen” en
zou werkzaam zijn voor Himawari News Agency, dat volgens deze
Vermeulen een tak was van de zogenaamde organisatie MCC. Hij werd
vergezeld door ene Alan Weaver waarover wij vooralsnog geen nadere
informatie hebben. De foto van “Vermeulen” stuurden wij aan een
journaliste die de Scientology-zaak destijds volgde en J.P.M. in
levende lijve gezien heeft. Zij bevestigde dat op deze foto J.P.M.
te zien was.
 
Hieruit ontstaat het volgende beeld: een en dezelfde persoon is met
betrekking tot de complottheorie rond de dood van Pim Fortuyn actief
geweest onder een reeks aliassen en namen: LindaT, die het alias zou
zijn van Linda McDonnell, die weer het alias zou zijn van Mara
Lang-Stanton, een alias van JPM. Hans Vermeulen, een alias van JPM.
Voorts Onderzoek, aliassen van Linda McDonnell, een alias van Mara
Lang-Stanton, alias van JPM. Tenslotte Logica, een alias van Olivier
de Roy van Schoonhoven La Maire, die zich door zijn taalfouten
verraadde en weer een alias was van JPM.
 
We gaan hier wat dieper in op de affaire rond de Church of
Scientology (CoS) en XS4all, aangezien deze affaire parallellen
vertoont met de complottheorie rond Fortuyn.
 
De aanleiding voor de bemoeienis van JPM alias Snorri met de CoS was
volgens hem zelf gelegen in een poging tot infiltratie door de CIA
van de Nederlandse hackersbeweging. De motieven hiervoor hingen
samen met de overdracht van de geheime militaire informatie, die
door LindaT en Logica werd beschreven.
In zijn pogingen de
Nederlandse hackerswereld te infiltreren, deed zich voor JPM alias
Snorri in de herfst van 1995 een buitenkans voor. Nederlandse
hackers plaatsten toen vertrouwelijke informatie van de Church of
Scientology (CoS) op het web, waarbij het ging om de zogenoemde
Fishman-affadavit. Dit document was in de Verenigde Staten onderdeel
van een rechtszaak, omdat het informatie bevatte die de CoS als
geheim beschouwt. De CoS reageerde op de actie van de hackers met
juridische dreigementen. JPM probeerde het voortouw te nemen in hun
strijd tegen deze “kerk” door voor te stellen de documenten in grote
aantallen op het web te verspreiden, zodat een verbod op
verspreiding zinloos was. Een journaliste was hem echter voor, daar
zij een zelfde initiatief iets eerder nam.
 
Een andere poging van JPM om een prominente rol in de
hackersbeweging te verwerven, bestond eruit de CoS te chanteren.
Onder zijn alias Snorri beweerde hij over geheime informatie te
beschikken waaruit bleek dat de Amerikaanse overheid er alles aan
deed om de CoS dwars te zitten. JPM stelde aan de CoS voor deze
informatie te overhandigen in ruil voor 1 miljoen dollar, over te
maken naar een Zwitserse bankrekening.
 
We zien de volgende parallellen. In beide gevallen beweert JPM over
geheim bewijsmateriaal te beschikken dat van groot belang kan zijn
voor een organisatie dan wel een beweging. In beide gevallen zou
deze informatie voor een deel afkomstig zijn van medewerkers van de
Amerikaanse ambassade in Den Haag. In beide gevallen werpt hij zich
op via de (aankondiging van) bekendmaking van dit materiaal op als
“leider” van een groep mensen die een gemeenschappelijk doel nastreven.
 
Er is een groot verschil met de zaken van destijds: in het geval van
de complottheorie rond Fortuyn eiste JPM geen geld in ruil voor het
verstrekken van de informatie.
 
Bij navraag bij de personen die destijds met de intriges van JPM
werden geconfronteerd merken zij op dat zij zo veel jaar na dato er
nog altijd niet volledig achter zijn wat precies de motieven van JPM
waren en hoe een en ander precies in elkaar stak. Zij betwijfelen
ook of hij wel echt werkzaam is geweest voor de CIA, aangezien hij
door zijn gedrag eerder een “liability” voor deze geheime dienst zou
zijn geweest. Hoewel wij zijn betrokkenheid bij een geheime dienst
uiteraard niet kunnen bevestigen, valt wel op dat hij regelmatig
termen gebruikt die afkomstig zijn uit de wereld van het
regenjassengilde.
 
Na de affaire rond de CoS wordt het op internet stil rond JPM, maar
nog voor de opkomst van Pim Fortuyn duikt Snorri weer op met
webpagina’s en teksten die handelen over racistische thema’s. Op een
van zijn websites publiceerde hij onder meer de Protocollen van de
Geleerde Ouderen van Zion. Dit is een vals document dat in Rusland
in elkaar werd gezet met de bedoeling als basis te dienen voor de
vervolging van joden.
 
Voor we verder gaan melden we nog wat we weten over de vrouw die op
de website van MCC wordt beschreven als Oyako Shimura. Shimura zou
in principe een ander alias kunnen zijn van JPM. Maar waarschijnlijk
is dat niet, aangezien de manier van schrijven van Shimura sterk
afwijkt van die van LindaT/Onderzoek/etc. Deze vrouw is naar alle
waarschijnlijkheid de echtgenote van JPM. In een geschreven verslag
van een interview dat door de CoS in 1995 werd afgenomen met JPM
verklaart deze dat hij zijn vrouw heeft leren kennen op het
Indonesische eiland Ambon, hoofdeiland van de Molukken. Hij vertelt
ook dat zij in de Verenigde Staten had gewoond en erg begaan was met
het lot van de oorspronkelijke bewoners van de VS. Wie het
complotverhaal heeft gevolgd, ontdekt hierin de fascinatie van de
persoon Janet Sultana voor de native Indians.
 
Janet Sultana stelt zich op diverse websites ook voor als een
transseksueel die een bewonderaarster is van de Israëlische
transseksuele zangeres Dana International. Oyako Shimura stelt zich
op haar website voor als de persoon achter deze Janet Sultana.
 
Mensen uit het netwerk van Xs4all hebben JPM in zijn woonplaats
Zeist gezien met een vrouw die zij omschreven als een transseksueel.
Een andere aanwijzing voor de veronderstelling dat het hier om de
echtgenote van JPM gaat is dat hij onder zijn alias LindaT op
pim-fortuyn.nl enkele zinnen in het Maleis wist te schrijven. Zoals
gezegd, zijn vrouw is afkomstig van de Molukken.
Recentelijk
verdedigde hij onder het alias Onderzoek de positie van de Molukkers
in Nederland en pleitte daarbij voor een onafhankelijk Molukken
onder leiding van de RMS.
 
Opvallend genoeg begint JPM met het verspreiden van het
complotverhaal in de periode rond zijn faillissement dat in juli
2002 plaatsvond.
 
JPM opereerde laatstelijk op pim-fortuyn.nl onder het alias
onderzoek. Ook werd hij in januari actief op
nieuwpolitiekcollectief.nl onder zowel het alias Thor (waarbij hij
zich tevens voorstelt onder zijn eigen naam), als het alias
onderzoek. Op
pim-fortuyn.nl publiceert hij teksten die de
verschillen tussen rassen benadrukken. Op
nieuwpolitiekcollectief.nl
stelt hij voor een politiek programma te schrijven dat op de
verschillen tussen rassen gebaseerd is.
 
In zijn verklaring rond de complotaffaire die hij op ons aandringen
schreef, beweert hij op zijn eigen site (alias Linda McDonnell)
opnieuw dat de bewijzen voor een complot achter de moord op
Pim-fortuyn bestaan en dat deze te zijnertijd, op een door hem te
bepalen tijdstip, openbaar zal maken.
 
Net zo min als de personen die destijds tegen de intriges van JPM
aanliepen, kunnen wij de motivatie voor zijn activiteiten niet
achterhalen. Een ding is duidelijk: iemand die hoaxes van dergelijke
omvang in elkaar zet en daarbij met de gevoelens van een groot
aantal mensen speelt is gestoord en misschien gevaarlijk. Op
internet heeft een onbekende schrijver het volgende genoteerd naar
aanleiding van het failllissement van JPM:
 
Here is the insane manner in which xxxxxx, (naam verwijderd)
drivelling psychopath, describes being evicted from his home for not
paying rent. He describes this as a conspiracy of ZOG, the Zionist
Occupation Government, as a neo-Nazi must always blame all his
troubles on the Jews.
http://www.deja.com/[ST_rn=ps]/my/pb.xp?member_name=citizensoldier
xxxxxxxx (naam verwijderd) infiltration tactics are to post to
groups where he thinks he can stir up "extremist" sentiments, and
then rat the people who say it out to law enforcement. He has been
doing this for years, but is luckily so distressingly stupid that he
always gets outed. I can't imagine that he makes much money doing this.
 
Met andere woorden, deze poster beweert dat JPM al jarenlang actief
is met het plaatsen van racistische teksten met als doel er anderen
in te luizen. Op
pim-fortuyn.nl en nieuwpolitiekcollectief.nl was
hij laatstelijk precies daarmee weer bezig.
 
Hoe dan ook, de woede en verontwaardiging jegens deze persoon is bij
ons zeer groot te noemen. JPM heeft bewust en langdurig mensen
misleid en aan het lijntje gehouden, die oprecht hoopten om
antwoorden boven water te krijgen op de vele legitieme vragen die er
nog leven rond de schokkende moord op Pim Fortuyn.
 
Edited by - VanToeten on 19 Apr 2004 06:03:11
 
=== end ===
 
- K -
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-----Oorspronkelijk bericht----- Van: Karin Spaink [mailto:karin@spaink.net]
Verzonden: dinsdag 23 september 2014 17:35
Aan: Anne Louis Cammenga
Onderwerp: Re: Vriendelijk verzoek om informatie over Jan Peter Mante
Urgentie: Hoog

 
 
 
On Sep 23, 2014, at 16:56 , Anne Louis Cammenga <alcammenga@kpnmail.nl> wrote:
 
 
Beste mijnheer Cammenga
 
> Nu is onze vraag aan u als volgt: kunt u ons aan informatie over Jan Peter Mante helpen, die wellicht ter aanvulling op onze 14 aangiftes voor politie en justitie nog interessant kan zijn? Of voor onszelf? Jan Peter Mante doet het in zijn zelfgeschreven memoires ‘My Story’ namelijk voorkomen dat hij nauwe contacten heeft onderhouden met de CIA. Ook vertelde hij tijdens diens infiltratiepoging aan de heren IJspeerd en Cammenga dat hij nauwe contacten onderhoudt met inlichtingendiensten zoals de CIA, AIVD, Mossad, etc. Wat weet u hiervan? Is dit waar of kunnen wij dit net als vele van zijn andere beweringen naar het rijk der fabelen verwijzen?
 
 
`Ook dat is allemaal gelogen. Mante is een beroepsfantast.
 
 
 
Hij heeft ook een periode opgetreden als guru / healer, zie http://www.kasamba.com/peter-mante/
 
Hij heeft bij de LPF proberen te infiltreren en deed zich voor als het Shimura Cyber Comité: http://www.sdnl.nl/aivd-fortuyn.htm
 
Hij zou lid zijn van het Japanse Soka Gakkai International: https://karin.nakedcellist.org/index.php/Mante/Soka_Gakkai_International
 
 
Bekende aliassen:
 
Newkid, Jan-Peter Mante, Jan Peter Mante, Peter Mante, JPM, Snorri, Snorri Helgarsson, Samson, Hans 'Bill' Vermeulen, Marco Waterring.
 
Een voormalig lid van de AIVD heeft het 'gevalMante' nauwkeurig gevolgd, maar helaas is deze man -Harry Onderwater -  een paar jaar gelden komen te overlijden.
 
Mocht de Officier van Justitie meer informatie nodig hebben, dan help ik graag.
 
met vriendelijke groet,
 
 
- K -
 
--
 
Remember, the enemy's gate is DOWN.
 
  - Orson Scott Card: Ender's Game