zaterdag 26 december 2015

Anne Louis Cammenga, Directeur en mr. Fred Jan IJspeerd, Adviseur van het Informatiecentrum Tweede Wereldoorlog (IWOII) wensen u en uw dierbaren van ganser harte een Gezond, Voorspoedig, Gelukkig, Zalig Nieuw Jaar 2016 toe !!!

Beste Lezers,
 
Graag wensen wij beiden u en al uw dierbaren van ganser harte een Gezond, Voorspoedig, Gelukkig, Zalig Nieuw Jaar 2016 toe !!! Dat het nieuwe jaar 2016 u en al uw dierbaren al datgene zal brengen wat u allen ervan verwacht wensen wij beiden u hierbij bijzonder graag toe !!!
 
Als thema voor onze jaarlijkse Kerstkaart heeft de heer Cammenga als actief belijdend en meelevend lid van de Rooms-Katholieke kerk en die zich vanuit de leer en de grondprincipes van zijn Christelijke Rooms-Katholieke levensovertuiging inzet om fascisme, antisemitisme, racisme en discriminatie te voorkomen en te bestrijden dit jaar gekozen voor foto's van Kerststallen die hij gedurende de Advent- en Kerstperiode in Rooms-Katholieke kerken, kloosters en abdijen heeft gefotografeerd. Wij beiden wensen u veel kijkplezier toe bij het bekijken van deze foto's die in diverse plaatsen in ons land zijn gemaakt.
 
Met gevoelens van de meeste hoogachting en met allerhartelijkste groet,
INFORMATIECENTRUM TWEEDE WERELDOORLOG (IWOII)
 
Anne Louis Cammenga, Directeur
mr. Fred Jan IJspeerd, Adviseur
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
____________________________________________________________________
 

WEBSITE: INFORMATIECENTRUM TWEEDE WERELDOORLOG (IWOII)
IWOII: WEBPAGINA 8: BIJVAL/PERS
IWOII: WEBPAGINA 9.E: WAARSCHUWING VOOR/HULP TEGEN EXTREEMRECHTS C.Q. DE ZEISTERSE NEONAZI JAN PETER MANTE

_____________________________________________________________________