dinsdag 14 maart 2017

Duitse Ambassadeur Dirk Brengelmann ontvangt Film Klokkenluidersdossier Anne Louis Cammenga, Directeur I-WO-II


Zeist, 22 maart 2017

Beste Lezers, 

Na een bijzonder goed inhoudelijk gesprek, dat een uur heeft geduurd en waarin ik de inhoud van de film over mijn Klokkenluidersfilm heb toegelicht en dat in een uitstekende sfeer verliep, heb ik de Duitse Ambassadeur Dirk Brengelmann op de Duitse Ambassade in Den Haag vervolgens de film over mijn Klokkenluidersdossier persoonlijk overhandigd. Mijn collega, mr. Fred Jan IJspeerd is eveneens als actieve deelnemer bij dit gesprek aanwezig geweest. 

De pro-Christelijke en pro-democratische flilm over mijn Klokkenluidersdossier heeft de volgende inhoudsopgave:
1. Introductie – De wijze waarop de film het beste kan worden bekeken
2. Anne-Louis als persoon en o.a. zijn Rooms-Katholieke religieuze drijfveren om zich in te zetten om fascisme en antisemitisme in onze samenleving te voorkomen en te bestrijden
3. Ontslag bij Rijkswaterstaat
4. Het Nederlandse Koningshuis (o.a. prins. Bernhad,  voormalig vorstin Beatrix)
5. Woningcorporatie Seyster Veste (SV) en de Bewonersvereniging Seyst (BVS)
6. De Zeisterse Neonazistische CIA-/AIVD-er Jan Peter Mante en diens partner, de KLPD-er Marco H. van de Wetering
7. Politie en Justitie (Utrecht en Zeist) (o.a. de correspondentie tussen mr. Annemieke Drogt van het OM Arrondissementsparket Midden-Nederland en Johan van Renswoude, Korpschef van de Politie Utrecht, etc.)
8. Moreel-ethische Pro-Democratische / Pro-Christelijke / Pro-Rooms-Katholieke afsluiting/nawoord

Aan de Duitse Ambassadeur Dirk Brengelmann heb ik laten weten dat hij en zijn collega's de pro-Christelijke film over mijn Klokkenluidersdossier zowel nationaal als internationaal mag verspreiden onder alle mogelijke democratische partijen, volksvertegenwoordigers, zijn collega-diplomaten van andere naties en aan Duitse maatschappelijke organisaties in het kader van het bevorderen van de democratie en ter voorkoming en ter bestrijding van fascisme en antisemitisme in Nederland en elders in de wereld. Ook heb ik de Duitse Ambassadeur Dirk Brengelmann inmiddels separaat de links naar mijn Klokkenluidersfilm gemaild, zodat hij en zijn collega's die nóg gemakkelijker wereldwijd kunnen verspreiden. 


Tijdens het goede inhoudelijke gesprek dat een uur duurde hebben de Duitse Ambassadeur Dirk Brengelmann, zijn Culturele Attaché, mijn collega, mr. Fred Jan IJspeerd en ikzelf gesproken over de mogelijkheden om neonazisme internationaal te voorkomen en te bestrijden. Daarnaast hebben wij samen gesproken over de mogelijkheden om Duits archiefmateriaal beschikbaar te stellen voor burgers, die heden ten dage willen weten wat er met hun dierbaren tijdens de Tweede Wereldoorlog is gebeurd. Ook hebben wij gesproken over de mogelijkheden van samenwerking tussen het Informatiecentrum Tweede Wereldoorlog (I-WO-II) en Duitse zusterorganisaties. 

Uiteraard heb ik de Duitse Ambassadeur Dirk Brengelmann laten weten dat mijn collega, mr. Fred Jan IJspeerd en ikzelf te allen tijde volledig bereid zijn om hem en al zijn in- en externe (netwerk)contacten in Nederland of waar ter wereld dan ook van alle door hen gewenste nadere informatie te voorzien. 


Mijn collega en ik hebben - zoals ik dit enkele dagen na ons gesprek namens ons beiden ook telefonisch aan de secretaresse van de Ambassadeur heb laten weten - dit gesprek met de Duitse Ambassadeur Dirk Brengelmann bijzonder op prijs gesteld. Wij beiden zijn de Duitse Ambassadeur voor zijn goede adviezen, die hij ons beiden tijdens dit gesprek heeft gegeven, dan ook bijzonder erkentelijk. 

Mijn collega, mr. Fred Jan IJspeerd en ikzelf maken hierbij graag gebruik van de mogelijkheid om de Duitse Ambassadeur, zijn echtgenote en zijn medewerkers heel veel succes met al hun diplomatieke werkzaamheden in Nederland en elders in de wereld en op persoonlijk gebied in alle opzichten alle goeds voor de toekomst toe te wensen. 

Met vriendelijke groet,
INFORMATIECENTRUM TWEEDE WERELDOORLOG (I-WO-II)

Anne Louis Cammenga
Directeur
Website: www.iwoii.nl   


Van links naar rechts: mr. Fred Jan IJspeerd, Adviseur 
I-WO-II de Duitse Ambassadeur Dirk Brengelmann en Anne Louis Cammenga, Directeur I-WO-II.


Ambassadeur Dirk Brengelmann van Duitsland neemt de film over diens Klokkenluidersdossier van Anne Louis Cammenga in ontvangst. De overhandiging van de film wordt door de beide heren met een ferme handdruk bezegeld. 
De Duitse Ambassade in Den Haag.
Het wapen van de Bondsrepubliek Duitsland dat boven de Ambassade in Den Haag hangt.
_____________________________________________________

___________________________________