zaterdag 3 maart 2018

Vaticaanstad (Rome) Kerk- en Kloosterasiel Verzoek voor Anne Louis Cammenga - Bisschop Johannes (Jan) van Burgsteden ontvangt pro-Rooms-Katholieke film Klokkenluidersdossier I-WO-II

- Verzoek Kerk- en Kloosterasiel aan Vaticaanstad voor Anne Louis Cammenga 
- Bisschop Johannes (Jan) van Burgsteden ontvangt pro-Rooms-Katholieke film Klokkenluidersdossier I-WO-II


Overhandiging van de film over diens Klokkenluidersdossier door Anne Louis Cammenga, Directeur van het Informatiecentrum Tweede Wereldoorlog (I-WO-II) aan Zijne Hoogwaardige Excellentie Monseigneur Johannes Gerardus Maria van Burgsteden, emeritus-Bisschop van het Bisdom Haarlem op vrijdag, 2 maart 2018 in de pastorie van de Begijnhofkapel in Amsterdam. Tijdens het voorafgaande gesprek vroeg mr. Fred Jan IJspeerd, Adviseur I-WO-II Kerk- en Kloosterasiel in Vaticaanstad (Rome) of elders in de wereld voor zijn collega Anne Louis Cammenga aan. 


Zeist, 3 maart 2018Beste Lezers, 


Op vrijdag, 2 maart jl. hebben mijn collega, mr. Fred Jan IJspeerd en ikzelf een gesprek van meer dan een uur gevoerd met 
Zijne Hoogwaardige Excellentie Monseigneur Johannes Gerardus Maria van Burgsteden, emeritus-Bisschop van het Bisdom Haarlem. Zijne Hoogwaardige Excellentie Monseigneur Johannes Gerardus Maria van Burgsteden, emeritus-Bisschop van het Bisdom Haarlem (Foto: Bisdom Haarlem). Tijdens dit gesprek vertelde mr. Fred Jan IJspeerd over de direct fysieke moordaanslag van de Politie van Utrecht en Zeist op zijn collega Anne Louis Cammenga in de tweede helft van januari 2013. Ook vertelde mr. Fred Jan IJspeerd over de reputatie- en karaktermoord die door het Nederlandse overheidssysteem en uiteraard ook niet te vergeten de Neonazi's op Anne Louis Cammenga is gepleegd. Direct na de moordaanslag door de Politie van Utrecht en Zeist heeft Anne Louis veilig onderdak gevonden in een klooster in Vaals en later ook in een klooster in Echt in de provincie Zuid-Limburg, waar hij diep geschokt na al zijn ronduit ellendige en zélfs levensgevaarlijke ervaringen met de Nederlandse overheid gelukkig weer op verhaal kon komen. Op de door Anne Louis Cammenga intern ingediende klachten bij de Utrechtse en Zeisterse Politie naar aanleiding van deze fysieke moordaanslag werd op geen enkele wijze vanuit de Politie gereageerd. 

Fred Jan IJspeerd heeft uitgelegd hoe de neo-nazi’s op internet:
1. De spot hebben gedreven met de Holocaust. Er wordt geïnsinueerd dat God de Vader zich zou amuseren over de Holocaust, die zes miljoen leden van Zijn eigen volk: namelijk het Joodse volk, het leven heeft gekost;
2. De Heilige Vader, Emeritus-Paus Benedictus XVI hebben afgeschilderd als een pedofiel.
3. Hoe de Heilige Maagd Maria niet de Onbevlekte Moeder van Haar Zoon Jezus Christus is, maar zich als goedkope hoer zou hebben gedragen.
Over deze lasterlijke uitlatingen die ten onrechte het Rooms-Katholieke christelijke geloof in het diepste van haar essentie raken, hebben Anne Louis Cammenga en mr. Fred Jan IJspeerd diverse aangiftes gedaan bij Politie en Justitie. Politie en Justitie hebben in juridisch opzicht niets gedaan, terwijl in andere – niet-christelijke gevallen – Politie en Justitie dan meestal wél ineens tot actie over gaan. 
Zowel mr. Fred Jan IJspeerd als Anne Louis Cammenga vinden het in christelijk, humanitair, moreel en ethisch opzicht onacceptabel dat de Heilige Vader, Emeritus-Paus Benedictus XVI en de Rooms-Katholieke Kerk op deze wijze worden belasterd en besmaad.

Om zijn collega Anne Louis Cammenga in de toekomst te kunnen beschermen tegen moordaanslagen vanuit de Nederlandse overheid  en tegen bedreigingen door Neonazi's heeft mr. Fred Jan IJspeerd Bisschop Johannes (Jan) van Burgsteden dan ook uiterst indringend verzocht of hij zich in wilt zetten om Kerk- en Kloosterasiel voor zijn collega Anne Louis in een kerk of klooster in Vaticaanstad (Rome) of elders in de wereld te realiseren. Bisschop Johannes (Jan) van Burgsteden heeft hierop mr. Fred Jan IJspeerd in aanwezigheid van Anne Louis Cammenga toegezegd dat hij zich serieus over dit Kerk- en Kloosterasielverzoek zal gaan buigen en dat zijn antwoord naar de beide heren toe hierop nog zal gaan volgen. 

De ontmoeting tussen Zijne Hoogwaardige Excellentie Monseigneur Johannes Gerardus Maria van Burgsteden, emeritus-Bisschop van het Bisdom Haarlem en mr. Fred Jan IJspeerd, Adviseur van het Informatiecentrum Tweede Wereldoorlog (I-WO-II) wordt door de beide heren met een ferme handdruk bezegeld. Na het inhoudelijk zéér goede en bijzonder plezierige gesprek van ruim een uur dat Zijne Hoogwaardige Excellentie Monseigneur Johannes Gerardus Maria van Burgsteden, emeritus-Bisschop van het Bisdom Haarlem met mijn collega, mr. Fred Jan IJspeerd en mijzelf heeft gevoerd, heb ik de film over mijn Klokkenluidersdossier overhandigd aan Monseigneur Van Burgsteden. Op verzoek van Monseigneur Van Burgsteden heeft de overhandiging plaatsgevonden voor het glas-in-lood raam, waarop de wonderbaarlijke redding van een Heilige Hostie op schitterende wijze in beeld wordt gebracht. 

De film over mijn Klokkenluidersfilm heeft de volgende inhoudsopgave:
1. Introductie – De wijze waarop de film het beste kan worden bekeken
2. Anne-Louis als persoon en zijn drijfveren om zich in te zetten om fascisme en antisemitisme in onze samenleving te voorkomen en te bestrijden
3. Ontslag bij Rijkswaterstaat
4. Het Nederlandse Koningshuis
5. Woningcorporatie Seyster Veste (SV) en de Bewonersvereniging Seyst (BVS)
6. De Zeisterse Neonazistische CIA-/AIVD-er Jan Peter Mante en diens partner Marco H. van de Wetering
7. Politie en Justitie (Utrecht en Zeist). Daarbij kunt u dan denken aan de volgende personen: Johan van Renswoude, Districtschef van de Politie Utrecht, mr. Annemieke Drogt, Officier van Justitie van het OM Arrondissementsparket Midden Nederland, en wijkagenten zoals Jan Drent, Ed van Kestereren, Maik van der Looy en Steven Mc Gowan, enz, enz. enz.. 
8. Moreel-ethische Pro-Democratische / Pro-Christelijke / Pro-Rooms-Katholieke afsluiting/nawoord

Vanzelfsprekend mag Bisschop Van Burgsteden van ons beiden deze pro-Christelijke, pro-Rooms-Katholieke film tegen fascisme en antisemitisme over mijn Klokkenluidersdossier nationaal en internationaal mag verspreiden binnen zijn al zijn Rooms-Katholieke, interkerkelijke en politieke netwerken om op die manier fascisme en antisemitisme op een zo'n breed mogelijk vlak nationaal en internationaal mee te helpen voorkomen.

Bisschop Van Burgsteden liet ons beiden aan het einde van het gesprek weten dat hij het in moreel-ethisch kerkelijk opzicht zeer betreurenswaardig vindt dat fascisme en antisemitisme, zéker na alle verschrikkingen van de Tweede Wereldoorlog, bij een aantal mnsen wereldwijd innerlijk nog zo diep verankerd kan liggen. Bisschop Van Burgsteden liet ons beiden dan ook weten dat het belangrijk is en blijft dat de pausen, bisschoppen en priesters van de Rooms-Katholieke Kerk, net zoals zij dit in de Tweede Wereldoorlog hebben gedaan, ook in de toekomst een Rooms-Katholiek moreel-ethisch waarschuwend geluid blijven laten horen tegen de gevaren van het fascisme en het antisemitisme, waarvan het gedachtegoed immers volledig in strijd is met de leer en de regels van de christelijke Rooms-Katholieke Kerk. 


Bisschop Van Burgsteden liet ons beiden aan het einde van het gesprek weten dat hij het in moreel-ethisch kerkelijk opzicht zeer betreurenswaardig vindt dat fascisme en antisemitisme - zéker na alle verschrikkingen van de Tweede Wereldoorlog - bij een aantal mensen wereldwijd klaarblijkelijk innerlijk nog zo diep verankerd kan liggen. Bisschop Van Burgsteden liet ons beiden dan ook weten dat het belangrijk is en blijft dat de pausen, bisschoppen en priesters van de Rooms-Katholieke Kerk - net zoals zij dit in de Tweede Wereldoorlog hebben gedaan - óók in de toekomst een Rooms-Katholiek moreel-ethisch waarschuwend geluid blijven laten horen tegen de gevaren van het fascisme en het antisemitisme, waarvan het gedachtegoed immers volledig in strijd is met de leer en de regels van de Rooms-Katholieke Kerk. 


Na de fotosessie nam Bisschop Van Burgsteden op hartelijke wijze van ons beiden afscheid en verlieten wij beiden intens tevreden het pand. 

Wij beiden concludeerden na afloop dat het een goed inhoudelijk gesprek is geweest, waar wij beiden dan ook met veel voldoening, grote dankbaarheid en met bijzonder veel genoegen op terug zien. 

Met gevoelens van de meeste hoogachting en met vriendelijke groet,

INFORMATIECENTRUM TWEEDE WERELDOORLOG (I-WO-II)

Anne Louis Cammenga

Directeur
Website: www.iwoii.nl  Overhandiging van de film over diens Klokkenluidersdossier door Anne Louis Cammenga, Directeur van het Informatiecentrum Tweede Wereldoorlog (I-WO-II) aan Zijne Hoogwaardige Excellentie Monseigneur Johannes Gerardus Maria van Burgsteden, emeritus-Bisschop van het Bisdom Haarlem op vrijdag, 2 maart 2018 in de pastorie van de Begijnhofkapel in Amsterdam. Tijdens het voorafgaande gesprek vroeg mr. Fred Jan IJspeerd, Adviseur I-WO-II Kerk- en Kloosterasiel in Vaticaanstad (Rome) of elders in de wereld voor zijn collega Anne Louis Cammenga aan. 
_____________________________________________________________________________________________________________________