zaterdag 24 mei 2014

Verslag van het CDJA-Congres op 24-05-2014 in Hotel FIGI in Zeist - Bijzonder toespraak en interessante ontmoetingen

Beste Lezers,

Vandaag heb ik een onvergetelijke toespraak bijgewoond van oud-CDA-Minister van Justitie Ernst Hirsch Ballin bij het CDJA-Congres in Hotel Figi in Zeist. Na afloop van zijn bijzonder interessante toespraak over immigratie, waarbij de heer Hirsch Ballin zowel politieke als juridische aspecten van dit onderwerp te berde bracht, mochten de aanwezigen vragen stellen. Na afloop werd de heer Hirsch Ballin door de voorzitter van het CDJA heel hartelijk bedankt. Tijdens de lunchpauze maakten Anita Vosmer en ikzelf kennis met Wiebe Strikwerda. Zelf ben ik de Campagneadviseur/Politiek Secretaris geweest voor Klaas Staal, CDA-Kandidaat voor de verkiezing van het Europees Parlement. Anita Vosmer is tijdens deze verkiezingscampagne de Adviseur Strategisch Profileren van Klaas Staal geweest. Wiebe Strikwerda is eveneens een CDA-Kandidaat voor het Europees Parlement, Lijst 1, Nummer 19. Anita Vosmer en ik maakten eveneens kennis met Gerben de Koning Gans. Gerben zit in de gemeenteraad van Kampen als raadslid voor het CDA.  Boeiend detail is dat Gerben de neef is van de voormalige Zeisterse predikant, ds. Roelof de Koning Gans van de Bethelwijk van de PKN.

Anita Vosmer en ik hebben uitvoerig gesproken met de heer Hirsch Ballin. Wij hebben hem verteld dat wij de verkiezingscampagne hebben gevoerd voor Klaas Staal en ik heb hem verteld dat ik tevens directeur ben van de stichting Informatiecentrum Tweede Wereldoorlog (IWOII). Ik heb hem verteld dat één van de doelen o.a. het voorkomen en bestrijden van neonazisme, fascisme en antisemitisme in Zeist is en dat ik hierover bijzonder goede gesprekken heb gevoerd met de heer mr. J.J.L.M. (Koos) Janssen, Burgemeester van de gemeente Zeist. Persoonlijk was ik diep ontroerd toen de Joodse, Rooms-Katholieke oud-CDA-Minister van Justitie mij na afloop van ons gesprek zeer veel succes toe heeft gewenst met de belangrijke werkzaamheden van mijn stichting. Ook met de CDA-Kandidaat voor het Europees Parlement Wiebe Strikwerda en met CDA-Raadslid van de gemeente Kampen Gerben de Koning Gans heb ik uitvoerig gesproken over onze stichting en haar doelen. Ook veel andere CDJA-ers toonden zeer veel interesse voor onze stichting en haar doelen. Anita Vosmer en ik kijken dan ook met veel voldoening en dankbaarheid op deze politiek inhoudelijk bijzonder goede en in een uiterst aangename sfeer verlopen ontmoetingen terug.

Het doet mij als belijdend en meelevend lid van de Rooms-Katholieke kerk bijzonder goed dat er zoveel CDJA-jongeren zijn, die zich zo met hart en ziel in willen gaan zetten voor de Christen-Democratie in Nederland. Anita Vosmer en ik werden allerhartelijkst ontvangen en tijdens de lunch werd ons beiden aangeboden om mee te lunchen. Een vriendelijk aanbod, dat wij beiden met beide handen hebben aangenomen. Ook oud-CDA-Minister van Justitie Ernst Hirsch Ballin nam met veel genoegen aan deze lunch deel. Anita's en mijn al grote bewondering voor de CDJA-jongeren nam nog eens extra toe, toen wij beiden als gasten meemaakten op wat voor een grondige en professionele wijze deze CDJA-jongeren voorstellen en amendementen hierop behandelden en af- of goedkeurden. Zelf heb ik in het verleden veel landelijke CDA-Congressen meegemaakt en de inhoudelijke vakkundigheid van de CDJA-jongeren deed hier zeer beslist niet voor onder. Integendeel zelfs. Het vervult mij zowel als Rooms-Katholiek en als directeur van het Informatiecentrum Tweede Wereldoorlog (IWOII) met diepgevoelde dankbaarheid dat er op deze wijze een geweldige, vakbekwame, politieke kweekvijver ontstaat, waaruit de landelijke CDA-partij in de toekomst haar Tweede Kamerleden en bewindslieden kan gaan rekruteren. Zolang er dit soort jongeren zijn, is er naar mijn mening hoop voor de toekomst van Nederland.

Tot slot heeft het Anita Vosmer en mijzelf bijzonder goed gedaan om te merken hoezeer deze CDJA-jongeren het gevaar van het opkomend neonazisme, fascisme en antisemitisme in Europa duidelijk zien en hoe belangrijk zij het vinden dat dit soort gevaarlijke denkbeelden een halt wordt toegeroepen. Deze CDJA-jongeren hebben dus duidelijk de lessen van de Tweede Wereldoorlog. Hun belangstelling voor het Informatiecentrum Tweede Wereldoorlog (IWOII) en haar doelen hebben Anita en ik als hartverwarmend en als bijzonder bemoedigend ervaren.

Met gevoelens van de meeste hoogachting en met vriendelijke groet,
INFORMATIECENTRUM TWEEDE WERELDOORLOG (IWOII)

Anne Louis Cammenga
Directeur

 
  
 
 
 
 
 
 
 
________________________________________________________________________________

 

 


WEBSITE: INFORMATIECENTRUM TWEEDE WERELDOORLOG (IWOII)