maandag 18 mei 2015

Archiefoverdracht aan Mike Durand, Wetenschappelijk Medewerker CIDI / Adviesinwinning in het kader van verdere professionalisering IWOII


Archiefoverdracht aan Mike Durand, Wetenschappelijk Medewerker CIDI /
Adviesinwinning in het kader van verdere professionalisering IWOII
Zeist, 18 mei 2015

Beste Lezers,

Op, vrijdag, 15 mei jl. heeft een archiefoverdracht, bestaande uit een memory-stick met 19 archiefmappen (totale inhoud: 2141 documenten), plaatsgevonden op het kantoor van het CIDI in Den Haag aan de heer drs. M. (Mike) Durand, Wetenschappelijk Medewerker van het CIDI in Den Haag. De inhoud van deze archiefmappen en documenten heb ik vervolgens op een uiterst gedetailleerde, grondige wijze volledig aan de heer Durand toegelicht.

Op dit moment is onze organisatie bezig met een grote professionaliseringsslag om in de toekomst op een nog betere en bredere wijze diensten te kunnen gaan verlenen aan onze cliënten. Om deze verbreding van onze dienstverlening te kunnen realiseren is het noodzakelijk gebleken als organisatie andere richtingen in te gaan slaan. In het kader hiervan dient eveneens de inhoud en de qua lay-out van onze website grondig te worden aangepast.

In het kader van deze verdere professionalisering van onze organisatie; haar diensten en haar website heb ik dan ook advies ingewonnen bij de o.a. op deze gebieden uiterst deskundige heer Durand, die mij tijdens dit gesprek dan ook – zonder meer - van uiterst nuttige, uitstekende adviezen heeft voorzien.

Na afloop van ons inhoudelijk bijzonder goede en plezierige gesprek overhandigde de heer Durand mij op uiterst attente wijze als geschenk drie wetenschappelijke werken over diverse (historische) onderwerpen. Ik heb de heer Durand hiervoor heel hartelijk bedankt en hem laten weten dat ik - gezien de uiterst interessante historische inhoud van deze drie wetenschappelijke werken - mij er zonder meer op verheug om deze boeken het komende weekeinde te gaan lezen.  

Mijn collega, de heer mr. F. (Fred) J. IJspeerd en ikzelf zijn de heer Durand bijzonder erkentelijk voor al zijn in woord en daad gegeven hulp met betrekking tot de verdere professionalisering van onze organisatie en wij zien de komende periode aanvullende informatie en adviezen hieromtrent dan ook met bijzonder veel belangstelling tegemoet.

Met gevoelens van de meeste hoogachting en met vriendelijke groet,
INFORMATIECENTRUM TWEEDE WERELDOORLOG (IWOII)

Anne Louis Cammenga
Directeur
 
 
Na afloop van het gesprek schonk Mike Durand aan Anne Louis Cammenga een aantal schitterende boeken cadeau. Dit boek ‘Israël en de Palestijnse gebieden – Feiten en cijfers’ is een uitgave van het CIDI en maakt onderdeel uit van een reeks informatieve wetenschappelijk verantwoorde werken. Eén van de auteurs die een wetenschappelijke bijdrage aan dit werk hebben geleverd is drs. Mike Durand.
 
Een prachtige persoonlijke, gesigneerde opdracht van mede-auteur drs. Mike Durand voor Anne Louis Cammenga in de wetenschappelijk verantwoorde uitgave ‘Israël en de Palestijnse gebieden – Feiten en cijfers’.
 
Het boek ‘De Mythe van het Joodse Kannibalisme – De Ongecensureerde Versie’ van Prof. Dr. Pieter W. van der Horst werd na afloop van hun gesprek als geschenk door drs. Mike Durand aan Anne Louis Cammenga persoonlijk overhandigd.
Het derde boekengeschenk dat drs. Mike Durand aan Anne Louis Cammenga heeft overhandigd, betreft het wetenschappelijke werk ‘Joden-haat en Zion’s-haat’ van Prof. Dr. H.M. van Praag.
 
 
 
_____________________________________________________________