dinsdag 19 mei 2015

Gegevens van Zeisterse Neonazi Jan Peter Mante en partner Marco H. van de Wetering ter informatie aan het CIDI aangereikt

Beste Lezers,
 
Gezien alle overlast die twee andere benadeelde partijen en ikzelf in de afgelopen jaren in woord en daad hebben ondervonden van de Zeisterse Neonazi Jan Peter Mante en consorten (o.a. zijn partner Marco H. van de Wetering) zal het u ongetwijfeld duidelijk zijn dat in de afgelopen jaren een aantal CC’s van mijn e-mailberichten eveneens aan het CIDI zijn verzonden Het CIDI zet zich immers in om het antisemitisme in Nederland te voorkomen en te bestrijden.
 
Per slot van rekening is Neonazi Jan Peter Mante – aantoonbaar - de oprichter en de eigenaar van het extreemrechtse Noordlandforum en vinden er – aantoonbaar - contacten plaats tussen het extreemrechtse Noordlandforum en het Neonazistische Stormfront. Daarnaast is Neonazi Mante ook actief op het Forum voor de Geuzen. Op dit forum hebben mijn collega, mr. Fred IJspeerd en ik o.a. een aantal antisemitische uitspraken gevonden die er bepaald niet om liegen. Uiteraard heb ik het CIDI eveneens van deze antisemitische uitspraken op dit laatstgenoemde forum op de hoogte gesteld.
 
U zult dan ook zonder meer kunnen begrijpen dat – gezien alle in de afgelopen jaren ondervonden overlast van deze Zeisterse Neonazi – ik het van groot belang acht dat organisaties, die zich net als ikzelf inzetten om neonazisme, fascisme en antisemitisme in onze samenleving te bestrijden en te voorkomen deze uiterst relevante kennis in hun bezit krijgen. Zij kunnen met deze kennis immers hun voordeel doen. Zo is het o.a. bekend dat de (inter)nationaal geori├źnteerde Anne Frank Stichting zich reeds jarenlang inzet met de bestudering van het – helaas weer opnieuw opkomend – fascisme in onze samenleving.
Op de memorystick met de 19 archiefmappen en de (totale inhoud: 2141 documenten die ik op 15 mei jl. persoonlijk aan een wetenschappelijk medewerker van het CIDI heb overgedragen, bevinden zich - naast vele andere gegevens - uiteraard ook alle gegevens over de Zeisterse Neonazi Jan Peter Mante, diens partner Marco H. van de Wetering, diverse extreemrechtse/neonazistische fora en over o.a. antisemitische en haat zaaiende teksten, die wij op de diverse fora in de loop der tijd zijn tegengekomen.
 
Zelf vind ik het van groot belang dat het CIDI van deze documenten kennis heeft genomen. Want hoe meer organisaties van deze informatie kennis kunnen en zullen nemen; hoe meer dit er – naar mijn mening – in de praktijk toe zal bijdragen dat het neonazisme, fascisme en het antisemitisme in onze samenleving effectief kan worden voorkomen en bestreden.
 
Met gevoelens van de meeste hoogachting en met vriendelijke groet,
INFORMATIECENTRUM TWEEDE WERELDOORLOG (IWOII)
 
Anne Louis Cammenga
Directeur
 
Neonazi Jan Peter Mante
 
Diens zakelijke partner Marco H. van de Wetering
 
 
 
______________________________________________________________________