zondag 22 januari 2017

D'66 Tweede Kamer Fractievoorzitter Alexander Pechtold ontvangt Film Klokkenluidersdossier Anne Louis Cammenga


Utrecht, 21 januari 2017


Beste Lezers,

Op zaterdag, 21 januari jl. heb ik de film over mijn Klokkenluidersdossier overhandigd aan D'66 Tweede Kamer Fractievoorzitter Alexander Pechtold in de boeken- en tijdenschriftenwinkel van Broese Boekverkopers op de Oude Gracht in Utrecht. Alexander Pechtold gaf hier een interview in het kader van zijn verschenen boek 'Optimist in de Politiek'. Na afloop van het interview mochten de aanwezigen vragen aan hem stellen. 

Hij behandelde mij bijzonder vriendelijk en met veel respect. Ik hoefde slechts de helft van mijn naam te noemen en de heer Pechtold riep reeds op een bijzonder vriendelijke wize uit te midden van alle aanwezigen: "Ik ken u. U bent de directeur van het Informatiecentrum Tweede Wereldoorlog. Ik krijg elke week e-mails van u, die ik altijd graag en met bijzonder veel belangstelling lees". 

Ik vertelde de heer Pechtold over mijn inzet om fascisme en antisemitisme in ons land en elders in de wereld te voorkomen en te bestrijden, waarop ik hem vervolgens vroeg hoe hij zich als Fractievoorzitter van D'66 wilt inzetten om op zijn manier eveneens discriminatie in ons land een halt toe te roepen. 

Hierop liet de heer Pechtold mij en alle overige aanwezigen weten dat het raadzaam is uiterst waakzaam te blijven tegen allerlei soorten uitwassen van discriminatie en onverdraagzaamheid. Hij liet mij weten dat hij als D'66 Fractievoorzitter altijd zijn stem zal verheffen tegen extremisme. 
Ook liet hij mij en alle anderen weten dat hij het van uitermate groot belang vindt om extremistische uitwassen duidelijk te benoemen en hier niet meer om heen te draaien. De afgelopen jaren is vaak vergoelijkend gesproken in de media en door parlementsleden over de uitlatingen van PVV-Fractievoorzitter Geert Wilders. Maar de heer Pechtold is oprecht van mening dat democratisch gekozen Kamerleden het niet over hun kant kunnen laten gaan wanneer de heer Wilders het democratisch gekozen parlement een 'nep-parlement' noemt'. 

Wat zijn bezwaar is tegen de PVV is dat deze partij geen ledenvergaderingen kent en geen democratische structuren, omdat alle macht in feite in handen ligt van slechts één persoon. Namelijk Geert Wilders zélf. 
Ook vindt de heer Pechtold het uiterst bedenkelijk dat de heer Wilders zich de afgelopen dagen heeft begeven in de kringen van extreemrechtse partijen die de Holocaust ontkennen. Het is inderdaad waar dat de heer Wilders afstand heeft genomen van deze uitspraken, maar wat doet hij in hemelsnaam te midden van dit soort extreemrechtse partijen? 
De heer Pechtold liet heel duidelijk in niet mis te verstane bewoordingen weten dat hij persoonlijk totaal niets heeft tegen de PVV-kiezers. Want hij begrijpt dat deze hun ontevredenheid over een aantal zaken willen laten horen. Maar hij is oprecht de mening toegedaan dat de heer Wilders deze ontevreden burgers uiteindelijk geen wezenlijke oplossingen voor hun politieke wensen en verlangens zal bieden. 
De heer Pechtold lief weten dat hij het absoluut onacceptabel vindt dat burgers worden geterroriseerd, bedreigd en geschoffeerd, zoals ik dit zélf helaas in de afgelopen zes jaar als directeur van het Informatiecentrum Tweede Wereldoorlog aan den lijve heb ondervonden. Dat is dan ook de reden dat de heer Pechtold een heel duidelijk signaal heeft af willen geven door degene die hem onlangs bedreigde via politie en justitie aan te laten pakken. 
(Gelukkig heeft de heer Pechtold wél hulp en bescherming van Politie en Justitie gekregen, waar deze overheidsorganisaties het in mijn geval helaas volledig hebben laten afweten. Niet voor niets ben ik dan ook een inmiddels door de Tweede Kamer en het Huis Voor Klokkenluiders erkend en geaccepteerd als Klokkenluider)
Tot slot liet de heer Pechtold weten dat hij goed onderwijs van uiterst groot belang vindt om kennis over de Tweede Wereldoorlog en over de gevaren en de nadelen van discriminatie over te dragen aan huidige en toekomstige generaties. 

Voor zijn uitvoerige aan mij gegeven antwoord heb ik de heer Pechtold dan ook heel hartelijk bedankt. 

Na afloop van het interview vond een signeersessie plaats, waarop de heer Pechtold voor degenen die dit wensten hun gekochte boek van zijn handtekening voorzag. In het exemplaar van zijn boek, dat ik had gekocht, schreef Alexander Pechtold de volgende schitterende, persoonlijk aan mij gerichte opdracht:

'Voor Anne Louis,
 Veel sterkte voor uw inzet voor een vrije samenleving zonder discriminatie !
Alexander Pechtold'

Het boek van D'66 Tweede Kamer Fractievoorzitter Alexander Pechtold 'Optimist in de Politiek' heb ik inmiddels met bijzonder belangstelling gelezen. Op een duidelijke, inzicht gevende, plezierige wijze beschrijft de heer Pechtold de sociale, maatschappelijke en economische ontwikkelingen in Nederland in de afgelopen decennia. Eveneens bijzonder interessant vind ik de wijze waarop de heer Pechtold de ontwikkelingen op milieugebied en zijn standpunten hieromtrent in zijn boek heeft beschreven. Iedere liefhebber van de Nederlandse geschiedenis kan ik zijn boek dan ook van harte aanbevelen. 

Van mijn zijde overhandigde ik vervolgens als cadeau een exemplaar van de film over mijn Klokkenluidersdossier aan de heer Pechtold. Ik vertelde de heer Pechtold dat deze film is vervaardigd in samenspraak met mijn contactpersoon bij het Huis voor Klokkenluiders in Utrecht. Ook vertelde ik de heer Pechtold dat de in deze film vertoonde documenten als praktijkvoorbeeld van hoe het NIET moet in Nederland zijn toegevoegd aan de Wet Huis Voor Klokkenluiders, die inmiddels door de Tweede en Eerste Kamer is geaccordeerd. 

De pro-Christelijke en pro-democratische flilm over mijn Klokkenluidersdossier heeft de volgende inhoudsopgave:
1. Introductie – De wijze waarop de film het beste kan worden bekeken
2. Anne-Louis als persoon en o.a. zijn Rooms-Katholieke religieuze drijfveren om zich in te zetten om fascisme en antisemitisme in onze samenleving te voorkomen en te bestrijden
3. Ontslag bij Rijkswaterstaat
4. Het Nederlandse Koningshuis
5. Woningcorporatie Seyster Veste (SV) en de Bewonersvereniging Seyst (BVS)
6. De Zeisterse Neonazistische CIA-/AIVD-er Jan Peter Mante en diens partner, de KLPD-er Marco H. van de Wetering
7. Politie en Justitie (Utrecht en Zeist) (o.a. de correspondentie tussen mr. Annemieke Drogt van het OM Arrondissementsparket Midden-Nederland en Johan van Renswoude, Korpschef van de Politie Utrecht, etc.)
8. Moreel-ethische Pro-Democratische / Pro-Christelijke / Pro-Rooms-Katholieke afsluiting/nawoord

Aan de heer Pechtold heb ik laten weten dat hij mijn pro-democratische, pro-Christelijke film over mijn Klokkenluidersdossier mag verspreiden onder alle D'66-ers en onder al zijn politieke netwerkcontacten waar ter wereld dan ook in het kader van het bevorderen van de democratie en ter voorkoming en ter bestrijding van fascisme, antisemitisme en discriminatie in Nederland en elders in de wereld.

Het is een hartverwarmende, inspirerende ontmoeting waar ik nog heel lang met heel veel genoegen aan terug zal denken. De heer Pechtold en al zijn dierbaren wens ik in alle opzichten alle goeds voor de toekomst, Gods Zegen en de altijd durende Voorspraak van de Heilige Maagd Maria en veel sterkte en succes in zijn komende verkiezingscampagne toe. 

Met gevoelens van de meeste hoogachting en met vriendelijke groet,
INFORMATIECENTRUM TWEEDE WERELDOORLOG (IWOII)

Anne Louis Cammenga
Directeur
Website: www.iwoii.nl  


Cover van het boek van D'66 Tweede Kamer Fractievoorzitter Alexander Pechtold 'Optimist in de Politiek'. 


Persoonlijke opdracht met handtekening van Alexander Pechtold voor Anne Louis Cammenga.


De heer Pechtold wordt geïnterviewd over de inhoud van zijn boek 'Optimist in de Politiek'. 


D'66 Tweede Kamer Fractievoorzitter Alexander Pechtold laat mij op uiterst hoffelijke en vriendelijke wijze weten dat hij mij kent van mijn wekelijkse mailings en dat hij mijn mails graag en met bijzonder veel belangstelling leest. 


Alexander Pechtold luistert aandachtig wanneer ik hem mijn vraag stel. 


Alexander Pechtold neemt uitvoerig de tijd om mijn vraag op een inhoudelijk uitstekende wijze te beantwoorden. Zijn erudiete wijze van vragen beantwoorden maakt dat ik van het begin tot het einde met veel genoegen en met grote belangstelling aandachtig blijf luisteren naar zijn antwoord op mijn vraag. 


Op uiterst vriendelijke wijze luistert Alexander Pechtold aandachtig wanneer na mij andere aanwezigen vragen aan hem stellen. 


D'66 Tweede Kamer Fractievoorzitter Alexander Pechtold houdt de Klokkenluidersfilm omhoog, die hij zojuist van Anne Louis Cammenga, Directeur van het Informatiecentrum Tweede Wereldoorlog (IWOII) in ontvangst heeft genomen.


D'66 Tweede Kamer Fractievoorzitter Alexander Pechtold wenst Anne Louis Cammenga, vergezeld van een welgemeende, warme handdruk, op allerhartelijkste wijze heel veel succes met zijn inzet voor een vrije samenleving zonder discriminatie, waarop Cammenga van zijn zijde Pechtold eveneens op de meest vriendelijke wijze sterkte en succes toewenst met de komende strijd voor de komende Tweede Kamerverkiezingen in maart dit jaar.
__________________________________________________________WEBSITE: INFORMATIECENTRUM TWEEDE WERELDOORLOG (IWOII)