vrijdag 20 januari 2017

Nederlands Genootschap voor Burgemeesters (NBG)-Directeur Ruud van Bennekom ontvangt Film Klokkenluidersdossier van IWOII-Directeur Anne Louis Cammenga


Den Haag, 20 december 2016

Beste Lezers,

Vanochtend heb ik een exemplaar van de pro-Christelijke film over mijn Klokkenluidersdossier overhandigd aan Ruud van Bennekom, Directeur van het Nederlands Genootschap van Burgemeesters (NBG) in Den Haag. 

Na een bijzonder goed inhoudelijke anderhalf uur durend gesprek, dat in een uitstekende sfeer verliep, heb ik Ruud van Bennekom, Directeur van het Nederlandse Genootschap van Burgemeesters (NBG) de film over mijn Klokkenluidersdossier overhandigd. 

De pro-Christelijke en pro-democratische flilm over mijn Klokkenluidersdossier heeft de volgende inhoudsopgave:
1. Introductie – De wijze waarop de film het beste kan worden bekeken
2. Anne-Louis als persoon en o.a. zijn Rooms-Katholieke religieuze drijfveren om zich in te zetten om fascisme en antisemitisme in onze samenleving te voorkomen en te bestrijden
3. Ontslag bij Rijkswaterstaat
4. Het Nederlandse Koningshuis
5. Woningcorporatie Seyster Veste (SV) en de Bewonersvereniging Seyst (BVS)
6. De Zeisterse Neonazistische CIA-/AIVD-er Jan Peter Mante en diens partner, de KLPD-er Marco H. van de Wetering
7. Politie en Justitie (Utrecht en Zeist) (o.a. de correspondentie tussen mr. Annemieke Drogt van het OM Arrondissementsparket Midden-Nederland en Johan van Renswoude, Korpschef van de Politie Utrecht, etc.)
8. Moreel-ethische Pro-Democratische / Pro-Christelijke / Pro-Rooms-Katholieke afsluiting/nawoord

Aan Ruud van Bennekom heb ik laten weten dat hij mijn pro-democratische, pro-Christelijke film over mijn Klokkenluidersdossier mag verspreiden onder alle Burgemeesters van Nederland in het kader van het bevorderen van de democratie en ter voorkoming en ter bestrijding van fascisme en antisemitisme in Nederland en elders in de wereld. In dit verband is het interessant dat Ruud de Vries mij vertelde dat veel Nederlanders in allerlei landen in de wereld werkzaam zijn om daar gemeentelijke organisaties op te zetten en in te richten. Uiteraard vinden mijn collega, mr. Fred Jan IJspeerd en ikzelf het eveneens goed dat deze in het buitenland werkende Nederlanders over deze film beschikken om vervolgens de inhoud hiervan met hun buitenlandse collega's te kunnen delen. 

Uiteraard heb ik Ruud van Bennekom laten weten dat mijn collega, mr. Fred Jan IJspeerd en ikzelf te allen tijde bereid zijn om hem, alle Burgemeesters in Nederland en Nederlandse werknemers in dienst van buitenlandse gemeentelijke organisaties van alle door hen gewenste nadere informatie te voorzien. Nadat wij elkaar wederzijds veel succes met alle werkzaamheden en een goed weekeinde hebben toegewenst, hebben wij vervolgens op de allerhartelijkste wijze afscheid van elkaar genomen.

Met gevoelens van de meeste hoogachting en met vriendelijke groet,
INFORMATIECENTRUM TWEEDE WERELDOORLOG (IWOII)

Anne Louis Cammenga
Directeur
Website: www.iwoii.nl  

Anne Louis Cammenga, Directeur van het Informatiecentrum Tweede Wereldoorlog (IWOII) overhandigt de film over zijn Klokkenluidersdossier aan Ruud van Bennekom, Directeur van het Nederlands Genootschap van Burgemeesters (NGB) op vrijdag, 21 januari 2017 in het NGB-kantoor in Den Haag.  

Anne Louis Cammenga laat aan Ruud van Bennekom weten dat hij de film over zijn Klokkenluidersdossier mag verspreiden onder alle Burgemeesters van Nederland en Nederlandse werknemers in dienst van buitenlandse gemeentelijke organisaties in het kader van het bevorderen van de democratie en ter voorkoming en ter bestrijding van fascisme en antisemitisme in Nederland en elders in de wereld. 

Het kantoor van het Nederlands Genootschap van Burgemeesters (NGB) in Den Haag.

 Het hoofdgebouw met de ingang van het Nederlands Genootschap van Burgemeesters (NGB).  
______________________________________________________________