dinsdag 24 januari 2017

Utrechtse Pastoor Oscar Swijnenberg (o.a. Sint Salvator Parochie) ontvangt Film Klokkenluidersdossier Anne Louis Cammenga


Beste Lezers,

Op dinsdag, 24 januari jl. heb ik een exemplaar van de pro-Christelijke film over mijn Klokkenluidersdossier overhandigd aan Pastoor Oscar Swijnenberg van o.a. de Sint Salvatorparochie in Utrecht. Pastoor Swijnenberg werkt als pastoor van de Rooms-Katholieke Kerk in diverse parochies verspreid over de provincie Utrecht.

Na een bijzonder goed inhoudelijke anderhalf uur durend gesprek, waarin ik de inhoud van de film over mijn Klokkenluidersfilm heb toegelicht en dat in een uitstekende sfeer verliep, heb ik Pastoor Oscar Swijnenberg vervolgens de film over mijn Klokkenluidersdossier persoonlijk overhandigd. 

De pro-Christelijke en pro-democratische flilm over mijn Klokkenluidersdossier heeft de volgende inhoudsopgave:
1. Introductie – De wijze waarop de film het beste kan worden bekeken
2. Anne-Louis als persoon en o.a. zijn Rooms-Katholieke religieuze drijfveren om zich in te zetten om fascisme en antisemitisme in onze samenleving te voorkomen en te bestrijden
3. Ontslag bij Rijkswaterstaat
4. Het Nederlandse Koningshuis
5. Woningcorporatie Seyster Veste (SV) en de Bewonersvereniging Seyst (BVS)
6. De Zeisterse Neonazistische CIA-/AIVD-er Jan Peter Mante en diens partner, de KLPD-er Marco H. van de Wetering
7. Politie en Justitie (Utrecht en Zeist) (o.a. de correspondentie tussen mr. Annemieke Drogt van het OM Arrondissementsparket Midden-Nederland en Johan van Renswoude, Korpschef van de Politie Utrecht, etc.)
8. Moreel-ethische Pro-Democratische / Pro-Christelijke / Pro-Rooms-Katholieke afsluiting/nawoord

Aan Pastoor Oscar Swijnenberg heb ik laten weten dat hij mijn pro-democratische, pro-Christelijke film over mijn Klokkenluidersdossier mag verspreiden in alle parochies, waar hij als Pastoor werkzaam is, en onder al zijn Christelijke netwerkcontacten in het kader van het bevorderen van de democratie en ter voorkoming en ter bestrijding van fascisme en antisemitisme in Nederland en elders in de wereld.


Uiteraard heb ik Pastoor Oscar Swijnenberg laten weten dat mijn collega, mr. Fred Jan IJspeerd en ikzelf te allen tijde bereid zijn om hem, zijn collega-Pastoor, parochianen in de parochies, waar hij als Pastoor werkzaam is en al zijn Christelijke netwerkcontacten in Nederland of waar ter wereld dan ook van alle door hen gewenste nadere informatie te voorzien.


Nadat wij elkaar wederzijds veel succes met alle werkzaamheden en boven alles Gods Zegen en de altijd durende Voorspraak van de Heilige Maagd Maria hebben toegewenst, hebben wij vervolgens op de allerhartelijkste wijze afscheid van elkaar genomen.

Met gevoelens van de meeste hoogachting en met vriendelijke groet,
INFORMATIECENTRUM TWEEDE WERELDOORLOG (IWOII)

Anne Louis Cammenga
Directeur
Website: www.iwoii.nl Pastoor Oscar Swijnenberg neemt met een vriendelijke glimlach de film over het Klokkenluidersdossier van Anne Louis Cammenga in ontvangst.


Standbeeld van de Heilige Maagd Maria met haar zoon Jezus Christus.

Stenen kruis met daarop o.a. afgebeeld de Heilige Geest en de Kruisiging van Jezus Christus.

Standbeeld van de Heilige Maagd Maria met haar zoon Jezus Christus. Let op de Rozenkrans die om het standbeeld heen is gewikkeld.
___________________________________________________


 __________________________________________________