vrijdag 10 februari 2017

Utrechtse College van B&W en Utrechtse Gemeenteraad ontvangen Film Klokkenluidersdossier Anne Louis Cammenga


Utrecht, 9 februari 2017

Beste Lezers,

Op donderdag, 9 februari  jl. heb ik een exemplaar van de pro-Christelijke film over mijn Klokkenluidersdossier in handen gegeven van het College van B&W en de Gemeenteraad van de gemeente Utrecht.

De pro-Christelijke en pro-democratische flilm over mijn Klokkenluidersdossier heeft de volgende inhoudsopgave:
1. Introductie – De wijze waarop de film het beste kan worden bekeken
2. Anne-Louis als persoon en o.a. zijn Rooms-Katholieke religieuze drijfveren om zich in te zetten om fascisme en antisemitisme in onze samenleving te voorkomen en te bestrijden
3. Ontslag bij Rijkswaterstaat
4. Het Nederlandse Koningshuis
5. Woningcorporatie Seyster Veste (SV) en de Bewonersvereniging Seyst (BVS)
6. De Zeisterse Neonazistische CIA-/AIVD-er Jan Peter Mante en diens partner, de KLPD-er Marco H. van de Wetering
7. Politie en Justitie (Utrecht en Zeist) (o.a. de correspondentie tussen mr. Annemieke Drogt van het OM Arrondissementsparket Midden-Nederland en Johan van Renswoude, Korpschef van de Politie Utrecht, etc.)
8. Moreel-ethische Pro-Democratische / Pro-Christelijke / Pro-Rooms-Katholieke afsluiting/nawoord

Aan de Leden van het Utrechtse College van B&W en alle Utrechtse gemeenteraadsleden heb ik laten weten dat zij mijn pro-democratische, pro-Christelijke film over mijn Klokkenluidersdossier zowel nationaal als wereldwijd onder democratische partijen, volksvertegenwoordigers en diplomaten mogen verspreiden in het kader van het bevorderen van de democratie en ter voorkoming en ter bestrijding van fascisme en antisemitisme in Nederland of waar ter wereld dan ook. 


Uiteraard heb ik de Leden van het Utrechtse College van B&W en alle Utrechtse gemeenteraadsleden laten weten dat mijn collega, mr. Fred Jan IJspeerd en ikzelf te allen tijde bereid zijn om hen als onze democratisch gekozen volksvertegenwoordigers en al hun democratische netwerkcontacten in Nederland of waar ter wereld dan ook van alle door hen gewenste nadere informatie te voorzien.

Merel van Hall, de Griffier van de Utrechtse Gemeenteraad is zo vriendelijk geweest mij per mail te laten weten dat zij mijn collega mr. Fred Jan IJspeerd en mijzelf veel succes toewenst met ons werk ter bevordering van de democratie in Nederland. Ik heb haar dan ook gebeld om haar heel hartelijk te bedanken voor haar bemiddeling, waardoor ik de film over mijn Klokkenluidersdossier aan het Collega van B&W en de Gemeenteraad van Utrecht aan heb kunnen beiden, alsmede voor haar vriendelijke, positieve wens aan het adres van mijn collega en mijzelf. 

Met gevoelens van de meeste hoogachting en met vriendelijke groet,
INFORMATIECENTRUM TWEEDE WERELDOORLOG (IWOII)

Anne Louis Cammenga
Directeur
Website: www.iwoii.nl Tim Schipper, de Fractievoorzitter van de Utrechtse SP-Fractie is zo vriendelijk geweest mij in contact te brengen met Merel van Hall, Griffier van de Utrechtse Gemeenteraad, waardoor ik uiteindelijk met succes de film over mijn Klokkenluidersdossier aan heb kunnen bieden aan het Utrechtse College van B&W en de Utrechtse Gemeenteraad. Deel van het aan Anne Louis Cammenga, Directeur van het Informatiecentrum Tweede Wereldoorlog (IWOII) gerichte e-mailbericht van Merel van Hall, Griffier van de Utrechtse Gemeenteraad, waarin zij hem en zijn collega, mr. Fred Jan IJspeerd veel succes toewenst met hun werk ter bevordering van de democratie in Nederland. 

Matthijs Sienot, Fractielid van de Utrechtse D66-Fractie en Anne Louis Cammenga, Directeur van het Informatiecentrum Tweede Wereldoorlog (IWOII) houden een grote papieren D'66-kaart omhoog ......


...........Waarop de tekst staat geschreven: 'Kansen voor een wereld zónder Fascisme en Antisemitisme !!! 

Waarop vervolgens de inhoud van deze spreuk en het goede voornemen dat hieruit blijkt met een welgemeende, ferme handdruk tussen de beide heren wordt bezegeld. Ook met Matthijs Sienot heeft Anne Louis Cammenga laten weten dat hij de film over zijn Klokkenluidersdossier aan zal bieden aan het Utrechtse College van B&W en de Utrechtse Gemeenteraad.  

_________________________________________________________________________________________________________