dinsdag 14 februari 2017

Hoofd Oud Katholieke Kerk Nederland Aartsbisschop Joris Vercammen ontvangt Film Klokkenluidersdossier Anne Louis Cammenga


Zeist, 16 februari 2017Beste Lezers,

Op dinsdag, 14 februari jl. - Sint Valentijnsdag - heb ik een exemplaar van de pro-Christelijke film over mijn Klokkenluidersdossier overhandigd aan Aartsbisschop Joris Vercammen van de Oud-Katholieke Kerk op het Bisschoppelijk Buro in Amersfoort. Aartsbisschop Vercammen is het Hoofd van de Oud-Katholieke Kerk in Nederland.

De Oud-Katholieke Kerk Nederland onderhoudt goede banden met de:
1. Rooms-Katholieke Kerk
2. Filipijns Onafhankelijke Kerk (IFI)
3. Anglicaanse Kerken
4. Oosters-orthodoxe Kerken
5. De kerk van Zweden

Landelijk voelt de Oud-Katholieke Kerk van Nederland zich nauw verbonden met de Raad van Kerken in Nederland en neemt zij voor zover mogelijk degelijk aan de diverse beraads- en werkgroepen. Ook de meeste parochies zijn vertegenwoordigd in de plaatselijke Raad van Kerken en de pastores zijn vaak lid van een interkerkelijk pastoresberaad. Naast het vroege lidmaatschap van de Wereldraad van Kerken is de Oud-Katholieke Kerk ook lid van Conferentie van Europese Kerken (KEK of CEC). 

Aartsbisschop Joris Vercammen en ikzelf spraken over Paus Franciscus, waaraan wij beiden met groot respect en veel genegenheid denken. Aartsbisschop Joris Vercammen liet mij weten dat er zeer goede contacten bestaan vanuit de Oud-Katholieke Kerk met Vaticaanstad. Ook hadden wij het beiden over het grote belang van het voorkomen en het bestrijden van fascisme en antisemitisme in onze samenleving en hoe belangrijk het is dat kerken wereldwijd zich hiervoor steeds blijven inzetten. 

Na een bijzonder goed inhoudelijke anderhalf uur durend gesprek, waarin ik de inhoud van de film over mijn Klokkenluidersfilm heb toegelicht en dat in een uitstekende sfeer verliep, heb ik Aartsbisschop Joris Vercammen vervolgens de film over mijn Klokkenluidersdossier persoonlijk overhandigd. 

De pro-Christelijke en pro-democratische flilm over mijn Klokkenluidersdossier heeft de volgende inhoudsopgave:
1. Introductie – De wijze waarop de film het beste kan worden bekeken
2. Anne-Louis als persoon en o.a. zijn Rooms-Katholieke religieuze drijfveren om zich in te zetten om fascisme en antisemitisme in onze samenleving te voorkomen en te bestrijden
3. Ontslag bij Rijkswaterstaat
4. Het Nederlandse Koningshuis
5. Woningcorporatie Seyster Veste (SV) en de Bewonersvereniging Seyst (BVS)
6. De Zeisterse Neonazistische CIA-/AIVD-er Jan Peter Mante en diens partner, de KLPD-er Marco H. van de Wetering
7. Politie en Justitie (Utrecht en Zeist) (o.a. de correspondentie tussen mr. Annemieke Drogt van het OM Arrondissementsparket Midden-Nederland en Johan van Renswoude, Korpschef van de Politie Utrecht, etc.)
8. Moreel-ethische Pro-Democratische / Pro-Christelijke / Pro-Rooms-Katholieke afsluiting/nawoord

Aan Aartsbisschop Joris Vercammen heb ik laten weten dat hij mijn pro-democratische, pro-Christelijke film over mijn Klokkenluidersdossier mag verspreiden in alle parochies, waar hij als Pastoor werkzaam is, en onder al zijn Christelijke netwerkcontacten in het kader van het bevorderen van de democratie en ter voorkoming en ter bestrijding van fascisme en antisemitisme in Nederland en elders in de wereld. De Aartsbisschop liet mij weten dat hij zich hiervoor graag actief zal gaan inzetten. 


Uiteraard heb ik Aartsbisschop Joris Vercammen laten weten dat mijn collega, mr. Fred Jan IJspeerd en ikzelf te allen tijde bereid zijn om hem en al zijn in- en externe Christelijke (netwerk)contacten in Nederland of waar ter wereld dan ook van alle door hen gewenste nadere informatie te voorzien. 


Na afloop van ons anderhalf uur durende gesprek kreeg ik van Aartsbisschop Vercammen persoonlijk een rondleiding door het Bisschoppelijk Buro. De foto's hiervan treft u hieronder als bijlagen aan. Ook kreeg ik van de Aartsbisschop een exemplaar van het prachtige Oud-Katholieke-Kerk-magazine ZÓ OK cadeau. 


Nadat wij elkaar wederzijds veel succes met alle werkzaamheden en boven alles Gods Zegen en de altijd durende Voorspraak van de Heilige Maagd Maria hebben toegewenst, hebben wij vervolgens op de allerhartelijkste wijze afscheid van elkaar genomen.

Met gevoelens van de meeste hoogachting en met vriendelijke groet,
INFORMATIECENTRUM TWEEDE WERELDOORLOG (IWOII)

Anne Louis Cammenga
Directeur
Website: www.iwoii.nl 
Overhandiging van de film over diens Klokkenluidersdossier aan Aartsbisschop Joris Vercammen, Hoofd van de Oud-Katholieke Kerk Nederland door Anne Louis Cammenga, Directeur van het Informatiecentrum Tweede Wereldoorlog (IWOII). De overhandiging wordt met een ferme handdruk bezegeld.


Beide heren houden voor deze gelegenheid de film over het Klokkenluidersdossier van Anne Louis Cammenga met één hand vast.


De beide heren kijken elkaar met een blik van goede verstandhouding aan.


Foto van het exemplaar van het prachtige Oud-Katholieke-Kerk-magazine ZÓ OK dat Anne Louis Cammenga van Aartsbisschop Joris Vercammen cadeau heeft gekregen. 

 
Aartsbisschop Joris Vercammen geeft Anne Louis Cammenga een rondleiding door het Bisschoppelijk Buro.


Wapenschilden van voormalige Bisschoppen van de Oud-Katholieke Kerk Nederland.


Deze wapenschilden bevinden zich ook gebeeldhouwd in steen boven de diverse deuren in het gebouw.


Dit gouden kruis is een geschenk uit Griekenland voor de vroegere Aartsbisschop Glazemaker bij zijn intronisatie.


Schilderij van een Franse non.


Schilderij van de pasgeboren Jezus Christus met zijn ouders Maria en Joseph in de stal van Bethlehem. De os snuffelt nieuwsgierig aan de kleine Jezus Christus.
  
Portret van één van de vroegere geestelijke leiders binnen de Oud-Katholieke Kerk.


De privékapel van Aartsbisschop Joris Vercammen, Hoofd van de Oud-Katholieke Kerk Nederland.


Glas-in-lood raam met daarop afgebeeld Sint Willibrord.


Glas-in-lood raam met daarop afgebeeld Sint Bonifacius.


Het Christus-kruisbeeld op het altaar in de privékapel van de Aartsbisschop.


Glas-in-lood raam met daarop afgebeeld het Sacrament van de Priesterwijding.


Glas-in-lood raam met daarop afgebeeld het Sacrament van de Eucharistie.


Schilderij van een Oud-Katholiek geestelijk leider dat zich in de grote vergaderzaal van het Bisschoppelijk Paleis bevindt.


Een in steen gebeeldhouwd wapen van één van de vroegere Bisschoppen van de Oud-Katholieke Kerk.


Het Bisschoppelijk Buro van de Oud-Katholieke Kerk Nederland in Amersfoort.De privékapel van Aartsbisschop Joris Vercammen, Hoofd van de Oud-Katholieke Kerk Nederland.
_________________________________________________________________

_____________________________________________________