dinsdag 10 januari 2017

Link Film RTV Utrecht Overvecht: 'Latijnse Mis met o.a. interview Anne Louis Cammenga https://www.youtube.com/watch?v=fW8bbOzam1Y .

Aan:
De heer drs. J.J.L.M. Janssen, Burgemeester van de Gemeente Zeist
De overige Leden van het College van B&W
De Fractievoorzitters en –Leden van de Gemeenteraad van Zeist


Zeist, 10 januari 2017

Betreft:  Link Film RTV Utrecht Overvecht: 'Latijnse Mis met o.a. interview Anne Louis Cammenga


Geachte heer Janssen,
Geachte Fractievoorzitters en –Leden van de Gemeente Zeist,

Zoals ik met u en uw echtgenote en met een aantal Fractievoorzitters en –Leden van de Gemeente Zeist heb afgesproken op de Nieuwjaarsreceptie van het College van B&W van maandag, 2 januari jl., treft u allen hierbij de link aan naar de Film van RTV Utrecht Overvecht met als onderwerp ‘De Latijnse Mis’ in 2017’.

De link naar de film van RTV Utrecht Overvecht over de Latijnse Mis: https://www.youtube.com/watch?v=fW8bbOzam1Y.

Deze film duurt ongeveer vier à vijf minuten en is opgenomen in de Sint Rafael Kerk in Utrecht Overvecht. In deze film worden o.a. Pastoor Koos Smits en ikzelf geïnterviewd.

Uw allen heel veel plezier met het bekijken van deze film van RTV Utrecht Overvecht en heel veel succes met al uw politieke werkzaamheden ten behoeve van de inwoners van de Gemeente Zeist in 2017 toegewenst. Uiteraard kunt u allen ook in 2017 weer volledig rekenen op de inzet van het Informatiecentrum Tweede Wereldoorlog (IWOII) om fascisme, antisemitisme, racisme en discriminatie in Zeist en elders in de wereld te voorkomen en bestrijden. Omdat fascisme, antisemitisme, racisme en discriminatie o.a. volledig haaks staan op de Bijbelse leer en op de principes en uitgangspunten van de wereldwijd verspreide Christelijke kerken (2.1. Miljard Christenen wereldwijd)

Met gevoelens van de meeste hoogachting en met allerhartelijkste groet,
INFORMATIECENTRUM TWEEDE WERELDOORLOG (IWOII)

Anne Louis Cammenga
Directeur


C.C.         mr. Fred Jan IJspeerd

______________________________________


 _________________________________________________________