vrijdag 11 mei 2018

I-WO-II schenkt cadeau als huldeblijk aan FSSPX voor duidelijke stellingname tegen fascisme en antisemitisme


Beste Lezers,

Als blijk van groot respect en van een zeer grote waardering voor de wijze waarop Bisschop Bernard Fellay en Pater Carlo de Beer van de Priesterbroederschap Sint Pius X (FSSPX) steeds in woord en daad in niet mis te verstane bewoordingen stelling nemen tégen het fascisme en antisemitisme in onze samenleving, hebben mijn collega mr. Fred Jan IJspeerd en ikzelf op vrijdag, 4 mei jl. zes grote portretten van Rooms-Katholieke kerkelijke hoogwaardigheidsbekleders als cadeau overhandigd aan Pater Carlo de Beer in de Sint Willibrord kerk in Utrecht.

Tijdens de wereldwijd schokkende 'affaire Williamson', waarin deze voormalige bisschop het grote aantal slachtoffers van de Holocaust ontkende, bleef Bisschop Bernard Fellay als Generaal-Overste van de Priesterbroederschap Sint Pius X (FSSPX) uiterst standvastig en steeds onmiskenbaar duidelijk in zijn afkeuring van de uitspraken van - thans - ex-bisschop Williamson. Ook tegen Williamson zélf schroomde Bisschop Bernard Fellay niet om daadkrachtig op te treden, hetgeen uiteindelijk heeft geleid tot diens verwijdering uit de Priesterbroederschap Sint Pius X (FSSPX) op 24 oktober 2012.

In de gesprekken die mijn collega mr. Fred Jan IJspeerd als ikzelf hebben mogen voeren met zowel Bisschop Fellay als met Pater Carlo de Beer en Pater Koenraad Huysegems hebben deze drie heren ons beiden steeds laten weten dat het Fascisme en het Antisemitisme volledig in strijd is met de christelijke leer en met de grondbeginselen van de Rooms-Katholieke kerk. Of zoals Bisschop Bernard Fellay het zo schitterend heeft verwoord naar mijn collega mr. Fred Jan IJspeerd en mijzelf toe: 'Het is de plicht van iedere Christen, waar ter wereld dan ook, om in woord en daad
nu en in de toekomst zich steeds te blijven verzetten tegen de verderfelijke uitwassen, zoals bijvoorbeeld het antisemitisme, van het fascistische gedachtegoed'.

Wij zijn Bisschop Bernard Fellay, Pater Carlo de Beer en Pater Koenraad Huysegems dan ook zeer dankbaar voor hun oprechte en grote betrokkenheid in woord en daad bij onze Rooms-Katholieke stichting Informatiecentrum Tweede Wereldoorlog (I-WO-II) en hebben dan ook gemeend onze grote respect en diepgevoelde dankbaarheid het beste daadwerkelijk gestalte te kunnen geven in de vorm van een tastbaar en blijvend geschenk.


Pater Carlo de Beer liet zich tijdens ons gesprek met ons beiden eens ontvallen dat hij graag zes kerkelijk portretten op wilt hangen in het portaal en de sacristie van de Sint Willibrord kerk in Utrecht. Het gaat hierbij dan om de volgende portretten:

- Paus Franciscus
- Paus Pius X
- Kardinaal Eijk (in tweevoud voor zowel in het portaal als in de sacristie)
- Bisschop Bernard Fellay, Generaal-Overste van de Priesterbroederschap Sint Pius X (FSSPX)
- Bisschop Marcel Lefebvre, de stichter van de Priesterbroederschap Sint Pius X (FSSPX)

Hierop hebben wij beiden Pater Carlo de Beer laten weten dat het Informatiecentrum Tweede Wereldoorlog (I-WO-II) - om op die manier haar grote respect en diepgevoelde dankbaarheid naar de Priesterbroederschap Sint Pius X (FSSPX) toe te betuigen - bijzonder graag de aanschaf én de kosten voor deze zes kerkelijke portretten voor haar rekening wilt en zal nemen.


Inmiddels zijn
deze zes portretten door onze stichting aangeschaft en betaald en zijn drie van deze zes portretten opgehangen in het portaal van de Sint Willibrord kerk in Utrecht, zoals alle bezoekers bij binnenkomst in de hal deze portretten direct kunnen zien. De andere drie portretten zijn opgehangen in de sacristie van de Sint Willibrord kerk.

De afbeeldingen van de zes kerkelijke portretten die het Informatiecentrum Tweede Wereldoorlog (-WO-II) aan de Priesterbroederschap Sint Pius X (FSSPX) heeft geschonken treft u hieronder aan.


Na de persoonlijke overhandiging van deze zes portretten op 4 mei jl. aan Pater Carlo de Beer in de Utrechtse Sint Willibrord kerk, heeft Pater De Beer het Informatiecentrum Tweede Wereldoorlog (I-WO-II) en ons beiden op uiterst hartelijke en
op de hem kenmerkende zéér innemende wijze voor ons cadeau bedankt.

Van onze zijde bedanken wij Pater Carlo de Beer voor onze uitstekende samenwerking bij de voorbereiding van het Dodenherdenkingsrequiem in de Sint Willibrord kerk in Utrecht op 4 mei jl. en zien wij beiden nu reeds met veel bijzonder genoegen uit naar toekomstige samenwerkingsverbanden met als gezamenlijk doel het op - theologische - Rooms-Katholieke grondslag mee helpen bouwen aan een samenleving zonder fascisme en antisemitisme.


Met gevoelens van de meeste hoogachting en met vriendelijke groet,

INFORMATIECENTRUM TWEEDE WERELDOORLOG (I-WO-II)

Anne Louis Cammenga, DirecteurC.C.   mr. Fred Jan IJspeerd, AdviseurPaus Franciscus

 Paus Pius X

Kardinaal Willem Jacobus Eijk. Dit portret is door I-WO-II in tweevoud aan de FSSPX geschonken, zodat dit portret zowel in het portaal als in de sacristie van de Sint Willibrord kerk in Utrecht kan worden gehangen.

Bisschop Bernard Fellay

Bisschop Marcel Lefebvre, de oprichter van de Priesterbroederschap Sint Pius X (FSSPX).

Van links naar rechts: Kardinaal Willem Jacobus Eijk, Paus Franciscus en Bisschop Bernard Fellay. Bezoekers van de Sint Willibrord kerk in Utrecht zien deze portretten direct bij hun binnenkomst in de hal van de kerk aan de muur hangen. 
________________________________________________________________
NEGEN FOTO'S VAN DE ZEISTERSE NEONAZI JAN PETER MANTE 


_____________________________________________________