vrijdag 18 mei 2018

I-WO-II-Aangifte bij Politie Utrecht wegens besmeuren Joods Monument bij Spoorwegmuseum in Utrecht

Beste Lezers, 

Op woensdag, 16 mei jl. heb ik zowel namens het Informatiecentrum Tweede Wereldoorlog (I-WO-II) als namens mijzelf als directeur van I-WO-II en als actief belijdend en meelevend lid van de Rooms-Katholieke Kerk aangifte gedaan bij de Politie in Utrecht wegens het besmeuren met bloed en modder van het Joods Monument bij het Spoorwegmuseum in Utrecht. 

Ik heb aangifte gedaan van vernieling van het Joods Monument. Ook heb ik aangifte gedaan van belediging van een groep mensen (artikel 137c, Wetboek van Strafrecht) en het aanzetten tot haat, discriminatie of geweld (artikel 137d Wetboek van Strafrecht). De verklaring die ik hieromtrent bij de Politie op woensdag, 16 mei jl. op het Politiebureau Paardenveld in Utrecht heb afgelegd, treft u hieronder ter informatie aan. 

Dit naar aanleiding van een artikel van RTV Utrecht, waarin bekend werd gemaakt dat het Joods Monument in de week voorafgaande aan de Dodenherdenking op 4 Mei jl. met bloed en modder is besmeurd. Binnen een paar uur na dit uiterst onverkwikkelijke incident is het Joods Monument weer schoongemaakt. Een kopie van dit artikel treft u eveneens hieronder ter informatie aan. 

Het Informatiecentrum Tweede Wereldoorlog (I-WO-II), mijn collega mr. Fred Jan IJspeerd en ikzelf hopen en wensen oprecht dat de daders die dit op hun geweten hebben, zullen worden opgepakt en dat zij door de rechter in ieder geval minimaal veroordeeld zullen worden tot het betalen van de schoonmaakkosten van het Joods Monument. In ieder geval hopen en wensen het Informatiecentrum Tweede Wereldoorlog (I-WO-II), mijn collega mr. Fred Jan IJspeerd en ikzelf oprecht dat - wanneer de daders zijn opgepakt - hen door de rechter op niet mis te verstane wijze zal worden duidelijk gemaakt dat dit soort vernielzuchtige en naar onze mening in feite antisemitische gedragingen in onze samenleving niet getolereerd zullen worden.  

Met gevoelens van de meeste hoogachting en met vriendelijke groet,
INFORMATIECENTRUM TWEEDE WERELDOORLOG (I-WO-II)

Anne Louis Cammenga
Directeur


C.C.    mr. Fred Jan IJspeerd, Adviseur, Informatiecentrum Tweede Wereldoorlog (I-WO-II)


Inhoud van de door Anne Louis Cammenga, Directeur van het Informatiecentrum Tweede Wereldoorlog (I-WO-II) verrichte aangifte van vernieling van het Joods Monument; van belediging van een groep mensen (artikel 137c, Wetboek van Strafrecht) en het aanzetten tot haat, discriminatie of geweld (artikel 137d Wetboek van Strafrecht) op 15 mei 2018 bij de Politie op het Politiebureau Paardenveld in Utrecht.

Inhoud van het artikel van RTV Utrecht waarin melding wordt gemaakt dat in de week voorafgaande aan de Dodenherdenking op 4 mei 2018 het Joods Monument bij het Spoorwegmuseum in Utrecht met bloed en modder is besmeurd. Binnen een paar uur na dit uiterst onverkwikkelijke incident is het Joods Monument weer schoongemaakt.
________________________________________________________________________________
NEGEN FOTO'S VAN DE ZEISTERSE NEONAZI JAN PETER MANTE 


_____________________________________________________