woensdag 23 mei 2018

Opheffing Informatiecentrum Tweede Wereldoorlog (I-WO-II) op met ingang van 24 mei 2018


Zeist/Gouda, Donderdag, 24 mei 2018


L.S.,

Hierbij willen wij beiden u laten weten dat de stichting Informatiecentrum Tweede Wereldoorlog (I-WO-II) met ingang van 24 mei 2018 is opgeheven. De reden hiervoor is dat de doelstellingen, die wij beiden hebben willen realiseren, inmiddels zijn gerealiseerd.

Wij willen in de toekomst ons beiden gezamenlijk gaan richten op andere zaken, waarbij wij ons willen gaan richten op Christelijke normen en waarden, waarbij wij uiteraard nooit de Joodse theologische wortels uit het oog zullen verliezen, en open staan voor samenwerking op nationaal, Europees en mondiaal niveau met iedereen (bijvoorbeeld: de 2.1 Miljard individuele Christelijke personen wereldwijd) die deze Christelijke normen en waarden mede onderschrijft. Hierover zijn wij beiden momenteel dan ook in gesprek met Rooms-Katholieke kerkelijke vertegenwoordigers.

In de plannen en doelstellingen die wij beiden in de toekomst voor ogen hebben is de huidige stichting Informatiecentrum Tweede Wereldoorlog (I-WO-II) voor ons beiden geen geschikt hulpmiddel meer. Vandaar dan ook dat deze stichting met ingang van vandaag, 24 mei 2018, is opgeheven.

Zodra er meer bekend is over onze toekomstplannen en toekomstige doelen laten wij u dit uiteraard zo spoedig mogelijk weten.

Wij beiden danken iedereen die ons in de afgelopen jaren in woord en daad heeft gesteund en wensen u allen en al uw dierbaren in alle opzichten van ganser harte Gods Zegen en de Altijd Durende Voorspraak van de Heilige Maagd Maria toe.

Met gevoelens van de meeste hoogachting en met vriendelijke groet,
INFORMATIECENTRUM TWEEDE WERELDOORLOG (I-WO-II)

Anne Louis Cammenga,
Directeur
mr. Fred Jan IJspeerd,
Adviseur