dinsdag 23 juni 2015

Dreamteam IWOII: Vijf fantastische HBO-studenten houden uitstekende eindpresentatie (stageopdracht) / Kennismaking met Bastiaan Timmerman, Briljante Directeur van Mango-IT

Beste Lezers,

Zoals u weet heb ik als directeur van het Informatiecentrum Tweede Wereldoorlog (IWOII) de afgelopen maanden vijf HBO-studenten als opdrachtgever begeleid bij hun ICT-stageopdracht  “Execute your own project” (EYOP). Deze stageopdracht is een onderdeel van de opleiding Business IT & Management (BIM) van de Hogeschool Utrecht (HU).

Deze themaopdracht wordt uitgevoerd in het tweede semester van leerjaar 2, dat loopt van maart tot juli 2015. De studenten krijgen gedurende dit semester 2 x 4 weken cursus (8 weken in totaal), in beide gevallen opgevolgd door 2 weken project (4 weken in totaal). Gedurende de cursusweken dienen de studenten zich tenminste 1 dag per week volledig aan de themaopdracht te wijden, gedurende de projectweken is dit tenminste 3 dagen per week.
 

De opdracht

De opdracht integreert de kennis en vaardigheden die de studenten gedurende het tweede jaar aangeboden krijgen. De studenten gaan in teamverband, van 4 a 5 studenten, werken aan een complexe opdracht, gebaseerd op een concrete vraagstelling uit de praktijk, waarbij het resultaat is bedoeld voor een externe opdrachtgever.  De studietijd voor de opdracht is 280 uur per student. Hiervan zal ongeveer 30% opgaan aan schoolopdrachten. De overige uren dienen te worden besteed aan de externe opdracht, zowel op locatie bij de externe opdrachtgever als in projectruimten op school
 

Achtereenvolgens dienen de studenten:
- Een opdracht te verwerven;
- Een Plan van Aanpak op te stellen (op afstudeerniveau);
- De opdracht uit te voeren conform dit Plan van Aanpak.

De studenten zijn redelijk vrij in de keuze van hun resultaatgebieden. Zij zijn vrij om te kiezen uit het domein (ERP, CRM, BPMS, BI en Service management) en de bedrijfsfunctie(s) (marketing, sales, productie, helpdesk, etc.) en laten dit afhangen van de voorkeur van de projectgroep leden en de mogelijkheden bij de opdrachtgever. De belangrijkste eisen die de HU stelt zijn:
1.  Het project dient een procesverbetering zijn die m.b.v. ICT wordt ondersteund;
2.  Het project dient voldoende complex van aard te zijn om er met 5 projectleden 10EC (zijnde 1400 uur) aan te besteden;
3.  Het project dient multidisciplinair van aard (processen, technologie en mens) te zijn.

 
De uitvoering

De opdracht wordt uitgevoerd door een team van 4 a 5 studenten van de opleiding BIM. Wanneer de opdrachten zich qua context hiervoor lenen kunnen eventueel ook studenten van andere ICT afstudeerrichtingen hierin deelnemen. Van elk team wordt verwacht dat zij tijdens de reguliere lesweken wekelijks tenminste 1 volle dag van 8 werkuren, of 2 dagdelen van 4 uur, gezamenlijk in een ruimte werken aan de opdracht. Bij voorkeur is deze ruimte op locatie van de opdrachtgever. Gedurende de tussenliggende en afsluitende 2 projectweken zullen zij tenminste 3 werkdagen per week gezamenlijk aan de opdracht werken. (In totaal komt dit neer op 4 weken van 3 dagen).

Het definitief aantal uren dat er daadwerkelijk op uw locatie gewerkt kan worden hangt gedeeltelijk af van de snelheid waarmee de studenten de opdracht verwerven. Komen de opdrachtgever en de studenten snel tot overeenstemming, dan kunnen zij dus meer werkdagen besteden aan de opdracht dan wanneer een groter deel van de beschikbare tijd wordt besteed aan de werving van een opdracht.

Formeel werken de studenten onder dezelfde voorwaarden als die gelden bij een oriënterende stage. De studenten hebben hierbij een inspanningsverplichting, maar geen resultaatverplichting. De opleiding is formeel geen partij. Eventuele rechten van opgeleverde producten komen ten goede aan de opdrachtgever.
 

De begeleiding

Het team studenten wordt begeleidt door een hiervoor aangegeven contactpersoon bij de opdrachtgever en een HU-docent.

De opdrachtgever zorgt voor het verstrekken van de opdracht. Verder wordt verwacht dat de opdrachtgever ongeveer 1 x per 3 weken de uitvoering bespreekt met het studententeam. Aan het eind van het semester is er een formele beoordeling op de HU, waarbij ook de opdrachtgever verwacht wordt.

De HU-docent beoordeeld de opdracht op voorhand aan de hand van het Plan van Aanpak dat door de studenten moet worden opgeleverd. Alleen wanneer het Plan van Aanpak akkoord is voor zowel de HU (beoordeling conform afstudeerleidraad) als de opdrachtgever mag een studententeam de betreffende opdracht uitvoeren. Daarnaast heeft de HU-docent de rol van procesbegeleider. De voortgang wordt met regelmaat besproken. Ook stelt de HU-docent de uiteindelijke eindbeoordeling vast.

 
Het proces

Gedurende de lesweken (startend in februari) wordt het team studenten in de eerste 6 weken door de HU docent begeleid bij het verwerven van de opdracht. Belangrijke ‘deliverables’ zijn:
•   Propositie (wat willen jullie en wat kun jullie goed)
•   Hitlist (wie kennen jullie en wie gaan jullie benaderen)
•   Getekend voorstel voor een project start van de werkzaamheden bij de opdrachtgever
•   Plan van Aanpak conform afstudeerleidraad uiterlijk 8e week gerealiseerd en akkoord
•   Realisatie
•   Eindrapport: 19e week gerealiseerd
    o   Analyse (proces, ICT en mens)
    o   Bevindingen
    o   Advies
    o   Doorgerekende Business Case
    o   Projectbeoordelingsmethode
    o   Implementatieplan
Eindpresentatie: 20e week – De presentatie heeft op 17 juni jl. in het gebouw van de Hogeschool Utrecht plaatsgevonden. Als de opdrachtgever van deze vijf HBO-studenten ben ik – uiteraard – bij deze eindpresentatie aanwezig geweest.

Resultaat: Gerrit Jan Boshuizen, de Docent van mijn dreamteam liet in mijn aanwezigheid weten dat hij hun eindpresentatie zonder meer positief heeft beoordeeld en dat zij hun zomervakantie dus met een gerust en tevreden gevoel tegemoet kunnen zien.

 
Graag stel ik mijn persoonlijke dreamteam en hun persoonlijke kerncompetenties hierbij aan u voor:

Bob Bontje:
·         Teamspeler
·         Besluitvaardig
·         Uitstekende Bestuurder

Avinash Dihal:
·         Uitmuntende Verslaglegger
·         Analystisch Sterk
·         Passie voor Processen Modelleren

Guillaume Toubi:
·         Sterke Dedactiek
·         Uitstekende Kennis op ICT-gebied
·         Gedreven

Jessy Schurink:
·         Efficiënt
·         Gestructureerd
·         Innoverend

Niels de Koning:
·         Teamplayer
·         Methodisch
·         Praktijkgerichte kennis en grote interesse op ICT-gebied

Hun persoonlijke kerncompetenties zijn zonder meer naar voren gekomen tijdens onze uitstekende samenwerking in de afgelopen periode en hun eindpresentatie was er dan ook naar. Als hun opdrachtgever ben ik uiteraard bij deze eindpresentatie aanwezig geweest om – waar nodig en gewenst – hun presentatie met mijn eigen opmerkingen en bevindingen aan te vullen. Als directeur van het Informatiecentrum Tweede Wereldoorlog (IWOII) kijk ik met veel genoegen op onze uitstekende samenwerking in de afgelopen maanden terug en ik zie dan ook met veel genoegen komende week uit naar het eindrapport en naar de oplevering van de nieuwe website voor het Informatiecentrum Tweede Wereldoorlog (IWOII), die die dreamteam in het kader van hun stageopdracht voor onze stichting heeft ontwikkeld. Mijn collega, mr. Fred IJspeerd en ikzelf wensen deze vijf briljante studenten zowel zakelijk als privé in alle opzichten alle goeds voor hun verdere toekomst toe. Wij zullen vast en zeker nog heel veel van deze vijf veelbelovende HBO-studenten in de toekomst gaan horen. Mijn collega en ik zullen hun toekomstige ontwikkelingen in ieder geval met zeer veel interesse blijven volgen en zien beiden met veel genoegen terug op onze goede samenwerking in de afgelopen periode.

 
In totaal hebben vier HBO-studententeams op 17 juni jl. in het kader van hun stageopdracht een eindpresentatie gehouden. Mijn eigen team hield de tweede eindpresentatie. Eén van de leden van het derde studententeam dat op deze dag haar eindpresentatie heeft gehouden is Bastiaan Timmerman. Naast HBO-student is Bastiaan Timmerman ook directeur van het door hemzelf opgerichte bedrijf Mango-IT.

 

Mango IT is een startende onderneming opgezet door twee IT studenten. Met een frisse blik op de IT wereld probeert Mango IT hoogstaande producten neer te zetten voor haar klanten. Zo is Mango IT bezig met  de hardware om de MSU’s van Mobisolar uit te lezen en de data grafisch mooi weer te geven in een webapplicatie. Zo kunnen klanten inloggen en de locatie, zonnepaneel statistieken en accu statistieken inzien van de MSU’s. Hiernaast is Mango IT bezig met het aanleggen van consument en MKB internet netwerken die in de cloud beheerd worden. Zo kunnen eventuele problemen vaak binnen enkele minuten opgelost worden. Dit alles is mogelijk door nieuwe generatie netwerk apparatuur in te zetten. Betrouwbaarheid en simpliciteit staan hierbij centraal. Ten slotte bouwt Mango IT ook professionele website’s gebaseerd op het populaire content management systeem Wordpress.  


Voor het bedrijf Mobisolar hebben Sebastiaan Timmerman, Directeur van Mango-IT en zijn HBO-medestudenten hun stageopdracht verricht door de hardware om de MSU’s van Mobisolar uit te lezen en de data grafisch mooi weer te geven in een webapplicatie. Op de vervaardiging van welke producten richt het bedrijf MobiSolar zich?

Al onze producten zijn vanuit een duurzaam oogpunt ontwikkelt en hebben als doel om maatschappelijk verantwoord ondernemers een oplossing te bieden op het gebied van energievoorziening. Ons product, de Mobile Solar Unit, kan voor veel doeleinden gebruikt worden. Hierbij kan gedacht worden aan stroomvoorziening voor camerabeveiliging, evenementen, bouwterreinen en buitenbeurzen. De mogelijkheden zijn oneindig! Met onze Mobile Solar Unit laten we zien dat duurzame oplossingen alleen maar voordelen biedt. De MSU draagt bij aan verantwoord ondernemen en kan voor onbeperkte tijd blijven functioneren. Dit alles zonder routinehandelingen!

Als Directeur van het Informatiecentrum Tweede Wereldoorlog (IWOII) kan ik Bastiaan Timmerman en zijn uitmuntende bedrijf Mango-IT alsmede het bedrijf MobiSolar met zijn energievriendelijke producten zonder meer van ganser harte bij u allen aanbevelen.

Met gevoelens van de meeste hoogachting en met vriendelijke groet,
INFORMATIECENTRUM TWEEDE WERELDOORLOG (IWOII)

Anne Louis Cammenga
Directeur
 
 
 

Guillaume Toubi en Jessy Schurink verdedigen op inhoudelijk uitstekende wijze de inhoud van hun presentatie. Op het projectiescherm ziet u het IWOII-logo.

 


 

Van links naar rechts: Bob Bontje, Jessy Schurink, Gerrit Jan Boshuizen, Docent aan de Hogeschool Utrecht, Anne Louis Cammenga, Directeur van het Informatiecentrum Tweede Wereldoorlog (IWOII), Guillaume Toubi, Niels de Koning en Avinash Dihal.
 
Van links naar rechts: Bastiaan Timmerman, HBO-Student aan de Hogeschool Utrecht en tevens de jonge, briljante Directeur van Mango-IT en Anne Louis Cammenga, Directeur van het Informatiecentrum Tweede Wereldoorlog (IWOII). Als Directeur van het Informatiecentrum Tweede Wereldoorlog (IWOII) kan ik Bastiaan Timmerman en zijn uitmuntende bedrijf Mango-IT alsmede het bedrijf MobiSolar met zijn energievriendelijke producten zonder meer van ganser harte bij u allen aanbevelen.
_____________________________________________________________________
 
 
 
 
____________________________________________________________________