vrijdag 5 juni 2015

Gegevens van Neonazi's en hun consorten (o.a. Zeisterse Neonazi Jan Peter Mante en partner Marco H. van de Wetering) en van rechtsextremistische/neonazistische fora op een memorystick (19 archiefmappen/2141 documenten) ter informatie aan het Samenwerkingsverband van Marokkaanse Nederlanders (SMN) overhandigd

Beste Lezers,

Gezien alle overlast die twee andere benadeelde partijen en ikzelf in de afgelopen jaren in woord en daad hebben ondervonden van de Zeisterse Neonazi Jan Peter Mante en consorten (o.a. zijn partner Marco H. van de Wetering) zal het u ongetwijfeld duidelijk zijn dat in de afgelopen jaren in mijn functie als Directeur van het Informatiecentrum Tweede Wereldoorlog (IWOII) contact heb gezocht met o.a. het Samenwerkingsverband van Marokkaanse Nederlanders (SMN). De reden hiervoor is namelijk gelegen in het feit dat een aantal van de teksten, die mijn collega, mr. Fred Jan IJspeerd en ikzelf in de afgelopen jaren namelijk op diverse rechtsextremistische/neonazistische fora hebben ontdekt ronduit anti-Marokkaans, antisemitisch, racistische, etc. zijn. Wat het Informatiecentrum Tweede Wereldoorlog (IWOII) volledig gemeen heeft met het Samenwerkingsverband van Marokkaanse Nederlanders (SMN) is het voorkomen en het bestrijden van discriminatie en racisme in Nederland. Wij vinden het dan ook van groot belang dat het Samenwerkingsverband van Marokkaanse Nederlanders (SMN) - voor zover zij dit nog niet is - (alsnog) op de hoogte wordt gebracht van de racistische, anti-Marokkaanse, antisemitische, etc. teksten, die wij beiden in de afgelopen jaren op diverse rechtsextremistische en neonazistische fora hebben aangetroffen.
 
Per slot van rekening is Neonazi Jan Peter Mante – aantoonbaar - de oprichter en de eigenaar van het extreemrechtse Noordlandforum en vinden er – aantoonbaar - contacten plaats tussen het extreemrechtse Noordlandforum en het Neonazistische Stormfront. Daarnaast is Neonazi Mante ook actief op het Forum voor de Geuzen. Op dit forum hebben mijn collega, mr. Fred IJspeerd en ik o.a. een aantal racistische en antisemitische uitspraken aangetroffen, die er bepaald niet om liegen. Uiteraard heb ik vandaag Aissa Zanzen, de Secretaris van het Samenwerkingsverband van Marokkaanse Nederlanders (SMN) volledig van deze racistische uitspraken op diverse rechtsextremistische/ neonazistische fora op de hoogte gebracht.
 
U zult dan ook zonder meer kunnen begrijpen dat – gezien alle in de afgelopen jaren ondervonden overlast van deze Zeisterse Neonazi – ik het van groot belang acht dat organisaties, die zich net als ikzelf inzetten om neonazisme, racisme, fascisme en antisemitisme in onze samenleving te bestrijden en te voorkomen deze uiterst relevante kennis in hun bezit krijgen. Zij kunnen met deze kennis immers hun voordeel doen. Zo is het o.a. bekend dat het (inter)nationaal georiĆ«nteerde Samenwerkingsverband van Marokkaanse Nederlanders (SMN) zich reeds jarenlang inzet met als o.a. het voor onze (inter)nationale samenleving uiterst belangrijke doel om Marokkanenhaat in Nederland te voorkomen en te bestrijden.
 
Op de memorystick met de 19 archiefmappen en de (totale inhoud: 2141 documenten die ik heden, vrijdag, 5 juni 2015 om 16.00 uur persoonlijk aan Aissa Zanzen, de Secretaris van het Samenwerkingsverband van Marokkaanse Nederlanders (SMN) heb overhandigd, bevinden zich uiteraard alle gegevens over de Zeisterse Neonazi Jan Peter Mante, diens partner Marco H. van de Wetering, diverse extreemrechtse/neonazistische fora en over o.a. discriminerende en haat zaaiende teksten t.a.v. o.a. onze Marokkaanse medeburgers, die wij op de diverse fora in de loop der tijd zijn tegengekomen.
 
Zelf vind ik het van groot belang dat alle medewerkers van het Samenwerkingsverband van Marokkaanse Nederlanders (SMN) vandaag van deze documenten in alle opzichten volledig kennis hebben genomen. Uiteraard geven mijn collega, mr. Fred Jan IJspeerd en ikzelf onze volledige toestemming om de inhoud van deze 2141 documenten zowel nationaal als internationaal bij alle Marokkaanse belangen- en overheidsorganisaties bekend te maken, die in welke vorm dan ook hun voordeel met de inhoud van deze documenten kunnen doen. Want hoe meer Marokkaanse belangen- en overheidsorganisaties in binnen- en buitenland van deze informatie kennis kunnen en zullen nemen; hoe meer dit er – naar onze mening – in de praktijk toe zal bijdragen dat het neonazisme, racisme, fascisme, antisemitisme, Marokkanenhaat, etc. in onze samenleving effectief kan worden voorkomen en bestreden.
 
Met gevoelens van de meeste hoogachting en met vriendelijke groet,
INFORMATIECENTRUM TWEEDE WERELDOORLOG (IWOII)
 
Anne Louis Cammenga
Directeur
 
 
 
Anne Louis Cammenga, Directeur van het Informatiecentrum Tweede Wereldoorlog (IWOII) (rechts) overhandigt een memorystick met 19 archiefmappen en met 2141 documenten aan Aissa Zanzen, Secretaris van het Samenwerkingsverband van Marokkaanse Nederlanders (SMN) (links).
 
 
 
De informatieoverdracht van 19 archiefmappen met 2141 documenten wordt door Anne Louis Cammenga, Directeur van het Informatiecentrum Tweede Wereldoorlog (IWOII) (rechts) en Aissa Zanzen, Secretaris van het Samenwerkingsverband van Marokkaanse Nederlanders (SMN) bezegeld met een welgemeende, stevige handdruk.   
 
 
 
__________________________________________________________________