maandag 8 juni 2015

Gegevens van Neonazi's en hun consorten (o.a. Zeisterse Neonazi Jan Peter Mante en partner Marco H. van de Wetering) alsmede van rechtsextremistische/neonazistische fora op een memorystick (19 archiefmappen/'2141 documenten) ter informatie aan het Meldpunt Discriminatie Regio Amsterdam overhandigd

Beste Lezers,

Gezien alle overlast die twee andere benadeelde partijen en ikzelf in de afgelopen jaren in woord en daad hebben ondervonden van de Zeisterse Neonazi Jan Peter Mante en consorten (o.a. zijn partner Marco H. van de Wetering) zal het u ongetwijfeld duidelijk zijn dat in de afgelopen jaren in mijn functie als Directeur van het Informatiecentrum Tweede Wereldoorlog (IWOII) contact heb gezocht met organisaties, die zich inzetten om racisme en discriminatie in onze samenleving te voorkomen en te bestrijden. De reden hiervoor is namelijk gelegen in het feit dat een aantal van de teksten, die mijn collega, mr. Fred IJspeerd en ikzelf in de afgelopen jaren namelijk op diverse rechtsextremistische/neonazistische fora hebben ontdekt ronduit discriminerend, racistisch, Antisemitisch, Anti-Marokkaans, etc. zijn. Wat het Informatiecentrum Tweede Wereldoorlog (IWOII) volledig gemeen heeft met het Meldpunt Discriminatie Regio Amsterdam is het voorkomen en het bestrijden van discriminatie in Nederland. Wij vinden het dan ook van groot belang dat het Meldpunt Discriminatie Regio Amsterdam - voor zover zij dit nog niet is - (alsnog) op de hoogte wordt gebracht van de discriminerende, racistische, anti-Marokkaanse, antisemitische, etc. teksten, die wij beiden in de afgelopen jaren op diverse rechtsextremistische en neonazistische fora hebben aangetroffen. 

Per slot van rekening is Neonazi Jan Peter Mante – aantoonbaar - de oprichter en de eigenaar van het extreemrechtse Noordlandforum en vinden er – aantoonbaar - contacten plaats tussen het extreemrechtse Noordlandforum en het Neonazistische Stormfront. Daarnaast is Neonazi Mante ook actief op het Forum voor de Geuzen. Op dit forum hebben mijn collega, mr. Fred IJspeerd en ik o.a. een aantal discriminerende, racistische en antisemitische uitspraken aangetroffen, die er bepaald niet om liegen. Uiteraard heb ik vandaag Jessica Silversmith, de Directeur van het Meldpunt Discriminatie Regio Amsterdam volledig van deze discriminerende uitspraken op diverse rechtsextremistische/ neonazistische fora op de hoogte gebracht.

U zult dan ook zonder meer kunnen begrijpen dat – gezien alle in de afgelopen jaren ondervonden overlast van deze Zeisterse Neonazi Jan Peter Mante en zijn partner Marco H. van de Wetering – ik het van groot belang acht dat organisaties, die zich net als mijn collega, Fred en ikzelf zich inzetten om discriminatie, racisme, neonazisme, fascisme, antisemitisme en Marokkanenhaat in onze samenleving te bestrijden en te voorkomen deze uiterst relevante kennis in hun bezit krijgen. Zij kunnen met deze kennis immers hun voordeel doen. Zo is het o.a. bekend dat het Meldpunt Discriminatie Regio Amsterdam zich reeds jarenlang inzet met als o.a. het voor onze samenleving uiterst belangrijke doel om discriminatie te voorkomen en te bestrijden. Voor meer informatie over de doelen en de activiteiten verwijs ik u graag naar de link van de website van het Meldpunt Discriminatie Regio Amsterdam, die u onder dit e-mailbericht onder het logo van het Meldpunt Discriminatie Regio Amsterdam aantreft.

Op de memorystick met de 19 archiefmappen en de (totale inhoud: 2141 documenten die ik heden, maandag, 8 juni 2015 om 14.00 uur persoonlijk aan Jessica Silversmith, de Directeur van het Meldpunt Discriminatie Regio Amsterdam heb overhandigd, bevinden zich uiteraard alle gegevens over de Zeisterse Neonazi Jan Peter Mante, diens partner Marco H. van de Wetering, diverse extreemrechtse/neonazistische fora en over o.a. discriminerende, racistische en haat zaaiende teksten t.a.v. o.a. onze Joodse medeburgers, die wij op de diverse fora in de loop der tijd zijn tegengekomen.

 

De indeling van de memory-stick, die ik vandaag aan Jessica Silversmith heb overgedragen, is als volgt:

1.    Informatie over Neonazi’s en hun diverse extreemrechtse/neonazistische, antisemitische fora (o.a. Pim Fortuyn Forum, Forum voor de Geuzen, Forum voor de Vrijheid, Noordland, Stormfront, etc.)

2.    IP-Gegevens + E-mailadressen Jan Peter Mante, Neonazi, oprichter en eigenaar van het rechtsextremistische forum Noordland.

3.    DeManteSoft = Bedrijf Jan Peter Mante – En hieraan verbonden extreemrechtse van origine Duitse rechtsextremistische/neonazistische website

4.    Aliassen Neonazi Jan Peter Mante – O.a. Maggy Magon

5.    Noordland – Oprichter en Eigenaar Neonazi Jan Peter Mante

6.    Contacten Noordland – Stormfront

7.    Relatie Neonazi Jan Peter Mante en Neonazipartner Marco van de Wetering

8. Neonazipartner Marco van de Wetering

9. Karakterbeschrijvingen over antisemitische Neonazi Jan Peter Mante

10. Verklaringen van Neonazi Jan Peter Mante Zélf

11. Verklaringen óver Neonazi Jan Peter Mante

12. Tweede Kamer – O.a. Vragen, Informatie

13. Noordland – Stormfront – Wetenschappelijke Publicaties

14. Wetenschappelijk Materiaal over Extreemrechts

15. Bewijsmateriaal Neonazisme/Rechtsextremisme Jan Peter Mante

16. Publicaties o.a. Dagbladartikelen Trouw over Jan Peter Mante

17. Haat Zaaien – Neonazi’s/Neonazistische fora

 

Zelf vind ik het van groot belang dat Jessica Silversmith, de Directeur van het Meldpunt Discriminatie Regio Amsterdam en daarmee al haar collega’s vandaag van deze documenten in alle opzichten volledig kennis hebben genomen. Zij liet mij vandaag weten dat zij morgen in het directieoverleg haar collega’s nader over het e.e.a. zal informeren. Uiteraard geven mijn collega, mr. Fred Jan IJspeerd en ikzelf Jessica Silversmith en al haar collega’s van het Meldpunt Discriminatie Regio Amsterdam onze volledige toestemming om de inhoud van deze 2141 documenten bij alle overige regiokantoren van het Meldpunt Discriminatie in Nederland; al hun zusterorganisaties wereldwijd en alle door hen gewenste overheidsorganisaties en politieke partijen bekend te maken, die in welke vorm dan ook hun voordeel met de inhoud van deze documenten kunnen doen. Want hoe méér overige vestigingskantoren, zuster-; belangen-; overheidsorganisaties en politieke partijen in binnen- en buitenland van deze informatie kennis kunnen en zullen nemen; hoe meer dit er – naar onze mening – in de praktijk toe zal bijdragen dat discriminatie, racisme, neonazisme, fascisme, antisemitisme, Marokkanenhaat, etc. in onze samenleving effectief kan worden voorkomen en bestreden.  

Met Jessica Silversmith, de Directeur van het Meldpunt Discriminatie Regio Amsterdam heb ik vanmiddag zonder meer een inhoudelijk bijzonder goed en uiterst aangenaam gesprek gevoerd van bijna twee uur, waarin ik de inhoud van de door mij aangeleverde memorystick met de 19 archiefmappen en met de 2141 documenten inhoudelijk uiterst grondig en gedetailleerd aan haar toe heb kunnen lichten. Uiteraard mogen zij en haar collega’s – waar ter wereld dan ook – mijn collega Fred en mijzelf altijd benaderen voor het inwinnen van nadere informatie. Mijn collega en ik zullen Jessica Silversmith en haar collega’s – waar ter wereld dan ook - te allen tijde – waar dit maar in ons vermogen ligt – bijzonder graag van dienst zijn. Want wij beiden willen haar en haar collega’s in alle opzichten volledig terzijde staan in onze gemeenschappelijke doel om discriminatie – waar ter wereld dan ook – te voorkomen en te bestrijden. Jessica Silversmith en haar collega’s kunnen hierin dan ook te allen tijde voor de volle 100% op mijn collega, Fred en mijzelf rekenen.

Tot slot nog een belangrijk Christelijk Rooms-Katholiek moreel-ethische standpunt geheel en al in de leer van de Rooms-Katholieke kerk en volledig in overeenstemming met de innerlijke levenshouding en het optreden van de wereldwijd op zijn medemens gerichte, diep religieuze en zéér geliefde huidige Paus Franciscus I : tijdens ons gesprek liet ik Jessica Silversmith weten dat ik mijn werkzaamheden als directeur van het Informatiecentrum Tweede Wereldoorlog (IWOII) zowel vanuit mijn familiegeschiedenis (vader tijdens een razzia opgepakt en in een kamp gezeten/moeders Joodse dierbaren in Sobibor en Auschwitz vermoord) als vanuit leer en de principes van mijn Christelijke Rooms-Katholieke geloof verricht. Want zoals de Bijbelse principes en de Christelijke Rooms-Katholieke leer het mij mijn leven lang altijd haarfijn en onmiskenbaar duidelijk hebben geleerd en voorgehouden: er zijn geen twee, drie of meerdere soorten mensen en er is in de ogen van God al helemaal geen rangorde. Hij houdt in ZIJN oneindige wijsheid en goedheid van ALLE mensen – hoog of laag, rijk of arm, blank, van welke etnische afkomst en waar ter wereld dan ook – evenveel.

Mijn collega Fred en ikzelf wensen Jessica Silversmith, de directeur van het Meldpunt Discriminatie Regio Amsterdam; al haar collega’s op de vestiging Regio Amsterdam; alle managementteams rn alle medewerkers van alle Meldpunten Discriminatie elders in Nederland heel veel succes toe met al hun nuttige en uiterst belangrijke werkzaamheden om discriminatie in onze samenleving te voorkomen en te bestrijden.

Met gevoelens van de meeste hoogachting en met vriendelijke groet,

INFORMATIECENTRUM TWEEDE WERELDOORLOG (IWOII)

 

Anne Louis Cammenga

Directeur

Website: www.iwoii.nl 

 

Anne Louis Cammenga, Directeur van het Informatiecentrum Tweede Wereldoorlog (IWOII) (links) overhandigt een memorystick met 19 archiefmappen en met 2141 documenten aan Jessica Silversmith, Directeur van het Meldpunt Discriminatie Regio Amsterdam (rechts).

 

De informatieoverdracht van 19 archiefmappen met 2141 documenten wordt door Anne Louis Cammenga, Directeur van het Informatiecentrum Tweede Wereldoorlog (IWOII) (links) en Jessica Silversmith, Directeur van het Meldpunt Discriminatie Regio Amsterdam (rechts) bezegeld met een welgemeende, stevige handdruk.   

 

 

WEBSITE: MELDPUNT DISCRIMINATIE REGIO AMSTERDAM

 

 

WEBSITE: INFORMATIECENTRUM TWEEDE WERELDOORLOG (IWOII)

_____________________________________________________________