donderdag 11 juni 2015

Lasterlijke tekst van Zeisterse Neonazi Jan Peter Mante op 10-06-2015 verwijderd van de website van Nieuwsblad De Kaap.nl

Beste Lezers,
Hierbij wil ik u laten weten dat een lasterlijke tekst, die de Zeisterse Neonazi Jan Peter Mante over mij – uiteraard laf en dus anoniem – over mij heeft gepubliceerd op de website van Nieuwsblad De Kaap.nl op dezelfde dag (woensdag, 10-06-2015) , dat ik mijn verzoek aan de redactie heb verricht, is verwijderd. Hulde aan de Redactie van Nieuwsblad De Kaap.nl voor haar snelle actie en voor het inhoudelijk, goede en bijzonder plezierige contact dat ik met één van de medewerkers van dit nieuwsblad heb mogen voeren. De lasterlijke tekst van de Zeisterse Neonazi Jan Peter Mante en de correspondentie die hierop volgde met de redactie van het Nieuwsblad De Kaap.nl treft u ter informatie hieronder aan.
 
Met gevoelens van de meeste hoogachting en met vriendelijke groet,
INFORMATIECENTRUM TWEEDE WERELDOORLOG (IWOII)

Anne Louis Cammenga
Directeur

 
Van: Anne Louis Cammenga, Directeur Informatiecentrum Tweede Wereldoorlog (IWOII) [mailto:A.L.Cammenga.Directeur.IWOII@kpnmail.nl]
Verzonden: woensdag 10 juni 2015 15:31
Aan: 'redactie dekaap'
CC: Fred IJspeerd
Onderwerp: RE: Vriendelijk verzoek om verwijdering van lasterlijke publicatie van Zeisterse Neonazi Jan Peter Mante over mijn beide broers en mijzelf op de website van Nieuwsblad De Kaap.nl
Urgentie: Hoog

Beste XXX,

Mijn allerhartelijkste dank voor de snelle uitstekende reactie van de hoofdredactie die ik dan ook bijzonder op prijs stel. Heel hartelijk dank hiervoor !!!

U en uw collega’s voor straks alvast een zonnige en hele fijne avond toegewenst !!!

Met vriendelijke groet,

Anne Louis Cammenga

C.C.        mr. Fred Jan IJspeerd

 
Van: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Namens redactie dekaap
Verzonden: woensdag 10 juni 2015 14:39
Aan: Anne Louis Cammenga
Onderwerp: Re: Vriendelijk verzoek om verwijdering van lasterlijke publicatie van Zeisterse Neonazi Jan Peter Mante over mijn beide broers en mijzelf op de website van Nieuwsblad De Kaap.nl

Beste Anne Louis,

Omdat ook het artikel niet meer aan de reacties vast zat, heeft de hoofdredactie besloten om het bericht helemaal offline te halen.

Hierdoor is de reactie ook verwijderd.

Met vriendelijke groet,

XXXXXXXXXX
Redactie

 
Op 10 juni 2015 10:01 schreef Anne Louis Cammenga (XXXXXXXXXXXXXXXXX)

De Kaap

T.a.v. XXXXXXXX
 

Geachte XXXXXXXXX,

In het verleden ben ik geïnterviewd door het dagblad De Kaap over mijn in 2013 gepubliceerde boek over ziekte en stervensbegeleiding op Christelijke grondslag, waaraan drie predikanten, een pastoor, Hospice Het Zonnehuis in Doorn en het Diakonessenhuis in Doorn, Zeist en Utrecht hun medewerking hebben verleend. Het betreft het boek ‘Wees gerust! Vóór, tijdens en ná je dood sta ik als een rots aan je zijde!’ dat in juli 2013 via Uitgeverij Boekscout in Soest is gepubliceerd. Het artikel heeft op de website van De Kaap gestaan.

Er staat een positieve reactie op van een goede vriend uit Houten: Dolf Zondervan. Er staat echter ook een laffe, leugenachtige, anonieme tekst op, die – herkenbaar door zijn stijl – afkomstig is uit de koker van de Zeisterse Neonazi Jan Peter Mante en zijn consorten. Een laffe, leugenachtige en dus anonieme tekst. Waarbij ook nog eens wordt gesuggereerd dat de tekst afkomstig is van mijn schoonzus of één haar kinderen. Mijn schoonzuster heet namens van haar eigen naam Smid.

 

Het betreft de volgende tekst:

Een Smid op 11-10-2013 02:39

Mr. A. Cammenga (Anne is de naam die uw ouders u gegeven hebben),

Het boek moge dan mooi geschreven zijn maar reflecteert uw ware karakter allerminst. Het moge dan niet algemeen bekend zijn, daar zult u wel zorg voor gedragen hebben, maar u bent op 7 oktober jongstleden veroordeelt voor bedreiging, het pogen een vuurwapen te verkrijgen om daarmee het slachtoffer van het leven te beroven,.

Dat staat toch wel in schril contrast met het beeld dat u van zich in de wereld tracht te zetten. Ook verzuimt u te vermelden dat uw beide broers allerminst ingenomen zijn met de wijze waarop u één en ander financieel afgehandeld heeft.

Al met al gaat het hier om een boek dat hoewel in mooie woorden geschreven, binnen uw traditie van verdraaiing en zelfverheerlijking valt.

 
De link naar deze anonieme reactie treft u hieronder aan:


 

Over deze Neonazi Jan Peter Mante is o.a. gepubliceerd in het dagblad trouw (over diens oplichtingspraktijken) en door de journalistieke onderzoeksgroep KAFKA (over zijn rechtsextremistische forum Noordland). Deze neonazi en consorten reageren hun persoonlijke frustraties naar mij toe af.

·         In de eerste plaats omdat ik mij al sinds 2010 vrijwillig en onbezoldigd inzet voor Tweede Wereldoorlogsslachtoffers en hun nabestaanden.

·         In de tweede plaats omdat ik sinds vele jaren goede contacten heb met politici in het kader van o.a. 4 en 5 Mei. Mijn referenties zijn o.a. de burgemeester van Zeist, de heer drs. J.J.L.M. Janssen en diens beleidsambtenaar Yno Hoekstra met wie ik in de afgelopen jaren over diverse thema’s persoonlijk contact heb gehad. Voor meerdere positieve adhesiebetuigingen verwijs ik u naar de website van de door mij in 2010 opgerichte organisatie Informatiecentrum Tweede Wereldoorlog (IWOII) www.iwoii.nl en dan – wanneer u met de muis naar beneden scrolt – naar webpagina 8. Bijval/Pers.

Dit soort positieve medewerking zal deze neonazi nooit van zijn leven bereiken. In het verleden heeft hij wel eens contact gezocht met een Zeisterse politieke partij, maar het zal u duidelijk zijn dat dit nooit echt iets is geworden. Mijn politieke contacten zijn daarentegen wél succesvol gebleken. Vandaar dan ook zijn persoonlijk haat en jaloezie naar mij toe.

In het verleden heeft hij zich o.a. als Maggy Magon (een jonge vrouw) en als de Joodse zakenman Isaac Cohen naar mij toe voorgedaan. Dit is ICT-matig aangetoond door automatiseringsdeskundigen. Hoe ziek kun je innerlijk zijn om dit te doen. Het spreekt echter boekdelen over het karakter van deze man.

Extra schrijnend is echter wat hij beweert over mijn beide broers. Dit temeer omdat beide broers mij - nota bene - na afronding van de financiële afhandeling rondom de erfenis van mijn moeder juridisch formeel kwijting en decharge hebben verleend. Kortom: een echte leugen dus. Maar dit verbaast mij - na alles wat ik met deze Zeisterse Neonazi en zijn consorten inmiddels heb meegemaakt - helemaal niet meer.

Zelf heb ik een reactie geprobeerd te verzenden om de misbruik van deze man aan te tonen, maar mijn bericht kon niet worden verzonden. Ik kreeg namelijk de volgende mededeling:

Dialog execution failed (ORA-00936: missing expression ).

Ik verzoek u vriendelijk deze anonieme lasterlijke reactie van uw website te verwijderen en als dit niet mogelijk mocht blijken te zijn dan in ieder geval mijn reactie hierop, zoals u die hierboven aantreft op deze pagina te publiceren, zodat dan in ieder geval mijn weerwoord wordt gepubliceerd. Het boek gaat namelijk over ziekte- en stervensbegeleidingsproces van mijn in 2009 overleden moeder Hermina Cammenga-Damen. Ik wil niet dat haar nagedachtenis met deze vuile bagger wordt besmeurd. Zeker niet waar het mijn beide broers betreft.

Uw reactie zie ik – onder dankzegging voor uw moeite – met grote belangstelling tegemoet.

Met vriendelijke groeten,
Informatiecentrum Tweede Wereldoorlog (IWOII)

Anne Louis Cammenga
Directeur
Website: www.iwoii.nl

 
C.C.     De heer mr. F.(Fred) J. IJspeerd, Adviseur Informatiecentrum Tweede Wereldoorlog (IWOII)

______________________________________________________________________
 
 
 
 
____________________________________________________________________