zondag 11 december 2016

Utrechtse Rooms-Katholieke Sint Salvator Parochie Pastoor en Deken Ton Huitink ontvangt Film Klokkenluidersdossier van IWOII-Directeur Anne Louis Cammenga


Zeist, 14 december 2016


Beste Lezers,

Op zondag, 11 december jl. heb ik een exemplaar van de pro-Christelijke film over mijn Klokkenluidersdossier overhandigd aan Pastoor en Deken Ton Huitink van de Rooms-Katholieke Salvatorparochie in Utrecht. Onder deze parochie vallen de Sint Catharina Kathedraal en de Sint Augustinus Kerk. 

Wij hebben kort met elkaar gesproken over het belang van het voorkomen van fascisme en antisemitisme in onze samenleving en over het belang van het bevorderen van vrede en harmonie in onze samenleving. Wij hebben eveneens met elkaar gesproken over hoe Rooms-Katholieke Kerk geestelijken, zoals Kardinaal Jan de Jong van het Aartsbisdom Utrecht tijdens de Tweede Wereldoorlog de onvoorstelbare moed heeft getoond om de Jodenvervolging in Nederland in absoluut niet mis te verstane bewoordingen te veroordelen. Wij deelden de mening dat het belang om fascisme en antisemitisme in onze samenleving te voorkomen - helaas - nog steeds heel actueel is. Ik noemde in dit verband de in moreel en ethisch opzicht weerzinwekkende film, waarin door middel van trucage het hoofd van aspirant-politica Sylvana Simons van de beweging DENK op het hoofd van een door de Ku Klux Klan opgehangen negroïde medemens was bevestigd. 

Na ons goede inhoudelijke gesprek, dat in een bijzonder goede sfeer verliep, heb ik aan Pastoor en Deken Ton Huitink de film over mijn Klokkenluidersdossier overhandigd. 

De pro-Christelijke, pro-Rooms-Katholieke en pro-democratische flilm over mijn Klokkenluidersdossier heeft de volgende inhoudsopgave:
1. Introductie – De wijze waarop de film het beste kan worden bekeken
2. Anne-Louis als persoon en o.a. zijn Rooms-Katholieke religieuze drijfveren om zich in te zetten om fascisme en antisemitisme in onze samenleving te voorkomen en te bestrijden
3. Ontslag bij Rijkswaterstaat
4. Het Nederlandse Koningshuis
5. Woningcorporatie Seyster Veste (SV) en de Bewonersvereniging Seyst (BVS)
6. De Zeisterse Neonazistische CIA-/AIVD-er Jan Peter Mante en diens partner, de KLPD-er Marco H. van de Wetering
7. Politie en Justitie (Utrecht en Zeist) (o.a. de correspondentie tussen mr. Annemieke Drogt van het OM Arrondissementsparket Midden-Nederland en Johan van Renswoude, Korpschef van de Politie Utrecht, etc.)
8. Moreel-ethische Pro-Democratische / Pro-Christelijke / Pro-Rooms-Katholieke afsluiting/nawoord

Aan Pastoor en Deken Ton Huiting heb ik laten weten dat hij mijn pro-democratische, pro-Christelijke film over mijn Klokkenluidersdossier in het kader van de oecumene zowel nationaal als wereldwijd mag verspreiden onder kerkelijke geestelijken/voorgangers en onder zowel de parochiebesturen van de Sint Catharina Kathedraal en de Sint Augustinus Kerk als onder andere parochiebesturen en kerkenraden, waar ter wereld dan ook, in het kader van het bevorderen van de democratie en ter voorkoming en ter bestrijding van fascisme en antisemitisme in Nederland of elders in de wereld. 

Na elkaar van ganser harte Gods Zegen en een goede spirituele opgang naar Kerstmis, wanneer 2,1 Miljard Christenen de geboorte van Jezus Christus vieren, te hebben toegewenst hebben wij vervolgens op de allerhartelijkste wijze afscheid van elkaar genomen.

Met gevoelens van de meeste hoogachting en met vriendelijke groet,
INFORMATIECENTRUM TWEEDE WERELDOORLOG (IWOII)

Anne Louis Cammenga
Directeur
Website: www.iwoii.nl  Anne Louis Cammenga, Directeur van het Informatiecentrum Tweede Wereldoorlog (IWOII) overhandigt de film over zijn Klokkenluidersdossier aan Pastoor en Deken Ton Huitink van de Utrechtse Sint Salvatorparochie (Sint Catharina Kathedraal en Sint Augustinus Kerk).


Het uitzicht vanuit het parochiecentrum op de tuin en de achterzijde van de Sint Catharina Kathedraal.


De fotograaf maakte van eveneens foto's van de overhandiging van de film over het Klokkenluidersdossier van Anne Louis Cammenga op enkele andere plekken in dezelfde zaal in het parochiecentrum.


Let in dit verband op de prachtige lambrisering in Empire-stijl uit de 18e eeuw.


In de Empire-stijl werd gebruik gemaakt van symbolen, die verwezen naar het Romeinse Keizerrijk.


En werden medaillons van marmer met hoofden van Romeinse keizers op de wanden bevestigd.


Ook voor de open haard werd door de fotograaf een foto gemaakt van de overhandiging van de film over diens Klokkenluidersdossier door Anne Louis Cammenga, Directeur van het Informatiecentrum Tweede Wereldoorlog (IWOII) aan Pastoor en Deken Ton Huitink van de Sint Salvatorparochie (Sint Catharina Kathedraal en Sint Augustinus Kerk).


De 18e eeuwse open haard in Empire-stijl in dezelfde zaal, waar Pastoor en Deken Ton Huitink in het verleden deelseminars van zijn universitaire studie Theologie heeft gevolgd.


Het prachtige moderne Crucifix op de schoorsteenmantel van de open haard.


De Sint Catharina Kathedraal, waar Anne Louis Cammenga diezelfde ochtend voorafgaande aan de overhandiging van de film over zijn Klokkenluidersdossier Pastoor Ton Huitink tijdens de Engelse Heilige Mis samen met twee andere collega's als Acoliet terzijde heeft gestaan.


Het middenschip van de Sint Catharina Kathedraal.


Het grote Christus-Kruis boven het altaar van de Sint Catharina Kathedraal met daarachter schitterende glas-in-lood ramen.


Glas-in-lood raam met daarop afgebeeld de Kroning van de Heilige Maagd Maria tot Koningin van de Hemel.


Schilderij van de 8e statie: Jezus Christus, die zijn kruis draagt, ontmoet de wenende vrouwen op weg naar zijn kruisiging op Golgoltha. Deze staties zijn te bewonderen aan de zijwanden van de Sint Catharina Kathedraal. 

____________________________________________________


WEBSITE: INFORMATIECENTRUM TWEEDE WERELDOORLOG (IWOII)

IWOII: WEBPAGINA 8: BIJVAL/PERS

IWOII: WEBPAGINA 9.E: WAARSCHUWING VOOR/HULP TEGEN EXTREEMRECHTS C.Q. DE ZEISTERSE NEONAZI JAN PETER MANTE

_________________________________________