zaterdag 10 december 2016

Zeisterse PKN-Noorderlicht-Kerk Predikant Roel Bosch ontvangt Film Klokkenluidersdossier van IWOII-Directeur Anne Louis Cammenga

Beste Lezers,

Op dinsdag, 6 december jl. heb ik een exemplaar van de pro-Christelijke film over mijn Klokkenluidersdossier overhandigd aan Predikant Roel Bosch van de PKN-Noorderlicht-Kerk in Zeist. 

Wij hebben kort met elkaar gesproken over het belang van het voorkomen van fascisme en antisemitisme in onze samenleving en over het belang van het bevorderen van vrede en harmonie in onze samenleving. Wij hebben eveneens met elkaar gesproken over hoe zowel de geestelijken van de Rooms-Katholieke Kerk als de voorgangers van de Protestantse Kerken in Nederland tijdens de Tweede Wereldoorlog de moed hebben getoond om de Jodenvervolging in Nederland te veroordelen. Wij deelden de mening dat het belang om fascisme en antisemitisme in onze samenleving te voorkomen - helaas - nog steeds heel actueel is. 

De pro-Christelijke en pro-democratische flilm over mijn Klokkenluidersdossier heeft de volgende inhoudsopgave:
1. Introductie – De wijze waarop de film het beste kan worden bekeken
2. Anne-Louis als persoon en o.a. zijn Rooms-Katholieke religieuze drijfveren om zich in te zetten om fascisme en antisemitisme in onze samenleving te voorkomen en te bestrijden
3. Ontslag bij Rijkswaterstaat
4. Het Nederlandse Koningshuis
5. Woningcorporatie Seyster Veste (SV) en de Bewonersvereniging Seyst (BVS)
6. De Zeisterse Neonazistische CIA-/AIVD-er en diens partner, de KLPD-er Marco H. van de Wetering
7. Politie en Justitie (Utrecht en Zeist) (o.a. de correspondentie tussen mr. Annemieke Drogt van het OM Arrondissementsparket Midden-Nederland en Johan van Renswoude, Korpschef van de Politie Utrecht, etc.)
8. Moreel-ethische Pro-Democratische / Pro-Christelijke / Pro-Rooms-Katholieke afsluiting/nawoord

Aan predikant Roel Bosch heb ik laten weten dat hij mijn pro-democratische, pro-Christelijke film over mijn Klokkenluidersdossier in het kader van de oecumene zowel nationaal als wereldwijd mag verspreiden onder kerkelijke geestelijken/voorgangers en onder zowel de kerkenraad van de PKN-Noorderlicht-Kerk als onder andere kerkenraden, waar ter wereld dan ook, in het kader van het bevorderen van de democratie en ter voorkoming en ter bestrijding van fascisme en antisemitisme in Nederland of elders in de wereld. 

Na elkaar van ganser harte Gods Zegen en een goede spirituele opgang naar Kerstmis, wanneer 2,1 Miljard Christenen de geboorte van Jezus Christus vieren, te hebben toegewenst hebben wij vervolgens op de allerhartelijkste wijze afscheid van elkaar genomen.

Met gevoelens van de meeste hoogachting en met vriendelijke groet,
INFORMATIECENTRUM TWEEDE WERELDOORLOG (IWOII)

Anne Louis Cammenga
Directeur
Website: www.iwoii.nl  

De overhandiging van de Klokkenluidersfilm door Anne Louis Cammenga, Directeur van het Informatiecentrum Tweede Wereldoorlog (IWOII) aan Predikant Roel Bosch van de PKN-Noorderlicht-Kerk in Zeist op dinsdag, 6 december 2016.

De overhandiging van de Klokkenluidersfilm wordt door beide heren met een ferme handdruk bezegeld.


De Zeisterse PKN-Noorderlicht-Kerk.
 ______________________________________________________________________________________________________